Politiebond is woedend PZC 4 en 5 10 en 11 OUD-KORPSCHEF ZEELAND Ministerie legt advies integriteitscommissie naast zich neer Oö€- Tussen de tien en dertien centimeter regen ANDALUSIË MAROKKO .NL Zendmast afgebroken Grote regenkans, max. 24° Vooral Spaanse banken gezakt voor stresstest Juf Aaltje wordt palingvisser ZATERDAG 16 juli 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 169 - los nummer 1,60, zaterdag 2,40 ^SfSSfSSSSSSBBsas middelburg - De klokkenluiderre geling bij de politie is niets waard. Tot die conclusie komt voorzitter Gerrit van de Kamp van de lande lijke politiebond ACP. Hij wil een politieke discussie over het voort bestaan van de regeling in z'n hui dige vorm. Van de Kamp reageert op het be sluit van het ministerie van Veilig heid en Justitie om geen gevolg te geven aan het advies van de Com missie Integriteit en Overheid. „Onbegrijpelijk!" De CIO vindt dat het toenmalige departement ernstig in gebreke is gebleven door geen disciplinair en strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen oud-korpschef Fup Goudswaard van de politie Zeeland. Volgens de commissie bestond daartoe op ba sis van de rapportage van de veilig heidsdienst AIVD voldoende grond en zijn die feiten later door de rechtbank in Den Haag nog eens bevestigd. Het ministerie weerspreekt die conclusie. De CIO baseert zich volgens de woordvoer der op onjuiste informatie en legt het ministerie het advies daarom naast zich neer. Goudswaard zou zich schuldig hebben gemaakt aan seksuele misdragingen tegenover pagina 3: commentaar WALCHEREN 1Hushovd 2. Moncoutié 3. Roy 9. Tjallingii vrouwelijke ondergeschikten en sjoemelen met korpsgeld. In het advies staat verder dat het ministe rie naar het oordeel van de com missie duidelijk tekort is gescho ten in de behandeling van de mis standen. Ook had de identiteit van de klokkenluider veel beter be schermd moeten worden. mmmammtsmmm pagina 6: branden zendmasten leggen radio het zwijgen op Vlieg-/rondreis Andalusië Marokko 15 dgn ind. onbijt, l x lunch, 11 x diner Vertrek: 6 september 4 oktober de allerlaatste plaatsen! 100% vertrekgarantie! met bezoek aan o.a. Granada (incl. entree Alhambra), Córdoba, Sevilla, Jerez de la Frontera, Cadiz in Spanje Ouarzazate, de koningssteden Meknès, Fès en Marrakech in Marokko inclusief vlucht, verblijf, overtocht, vele maaltijden en excursies oJ.v. NL-sprekende reisleiding Zie www.kras.nl/38186 JSpectaculaire prijsverlaging.' daëen v DE BILT - De afgelopen drie dagen is er op een aantal plaatsen in het land in totaal tussen de too mm en 130 mm regen gevallen. In Zee land viel in Vlissingen 48 mm en in Bruinisse 80 mm. Dat is heel wat meer dan het landelijk gemid delde van 73 mm voor de hele maand juli. De overvloedige regen en stormachtige wind veroorzaak ten veel schade, onder andere in de vorm van wateroverlast en om gewaaide bomen. Dinsdagmiddag begon de wateroverlast, woensdag waaide het vooral en was het koud en donderdag plensde het opnieuw: De langdurige regen was het gevolg van een lagedrukgebied dat aan de grond zorgde voor een krachtige noordoostenwind, ter wijl de wind op grotere hoogte uit het zuidwesten kwam. Donder dag regende het in De Bilt 20,5 uur achtereen, waarmee het duur- record van 17 juli 1954 is geëve naard. HOOGERSMILDE - Twee zendmasten op dezelfde dag buiten bedrijf. In Hoo- gersmilde knapte de mast na een brand af. Veel FM-radiozenders waren in Noord-Nederland niet meer te ontvangen. In Lopik woedde een kleine brand. Eigenaar Novec haalde de zender uit de lucht, foto Harm Meter/ANP Klokkenluider verdient betere bescherming reageer op www.pzc.nl reacties: 370 Ik laat me met een gerust hart opereren in het ADRZ MÊÊÊÊ 27% 173% waarom zou je meer betalen Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 - 013 99 10

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1