EU blij met 'ja' Grieken Vlissinger doet zich voor als verpleger bij ongeval CRISIS Parlement Athene stemt in met bezuinigingswetten Jongen (8) als redder in nood Te weinig animo: festival afgelast Wilhelmus als inburgeringseis UitGids 24 en 25 10 en 11 Duizenden protesteren tegen bezuinigingen in geestelijke gezondheidszorg DONDERDAG 30 juni 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 155 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 WALCHEREN BRUSSEL - Het Griekse parlement heeft verantwoordelijkheid ge toond en Europa is bereid dat te belonen met meer financiële steun. Dat is de teneur van de EU-reacties op de stemming over het omstreden saneringsprogram ma van de regering-Papandreou. Terwijl rond het parlement tiental len gewonden vielen in schermut selingen tussen de politie en beto gers die de wet verfoeien, stemden 155 van de Griekse driehonderd volksvertegenwoordigers vóór. Als het parlement vandaag ook de uitvoeringswetten goedkeurt, zul len de ministers van Financiën van de eurolanden zondag instem men met de uitbetaling van 12 mil jard euro aan leningen aan Athe ne. Daarmee kan het de zomer doorkomen. De Nederlandse minister De Jager van Financiën noemde het 'goed nieuws' dat het Griekse parlement zich achter het bezuinigingspro gramma heeft geschaard. Voorzitter Barroso van de Europe se Commissie en voorzitter Van Rompuy van de Europese Raad spraken van 'een belangrijke stap voorwaarts'. Volgens De Duitse kanselier Angela Merkel is de goed keuring 'heel goed nieuws'. De EU en het IMF hadden de goedkeuring van het programma van 28 miljard euro aan bezuini gingen en belastingverhogingen als keiharde voorwaarde gesteld voor uitbetaling van de 12 miljard euro grote vijfde tranche van het steunpakket van 110 miljard euro, dat Athene vorig jaar al is toege zegd. pagina 8 en 9: er is zo veel dom heid hier ARNEMUIDEN - De achtjarige Kevin Dreessen uit Vlissingen heeft gis termiddag het stuur van zijn moe der overgenomen toen ze onwel werd op de A58 ter hoogte van Ar- nemuiden. Toen de dertigjarige vrouw in de middenberm reed en de vangrail raakte, greep de jongen het stuur, trok aan de handrem en stuurde de auto naar de vlucht strook. De vrouw is door ambulan cepersoneel onderzocht, maar kon zeftstandig haar weg vervolgen, pagina 19: ouders apetrots fcigsiaaaaaii'nwiMfi n» mi iieawa—g—BBMB« VROUWENPOLDER - Het Storm- vloedfestival dat zaterdag 9 juli bij Vrouwenpolder zou worden ge houden, gaat niet door. Vanwege tegenvallende kaartverkoop is be sloten het af te blazen. Onder an deren Jan Smit, Gerard Joling en WQlter Kroes zouden er optreden. ALk) pagina 22: Stormvloedfestival strandt voortijdig DEN HAAG - Kennis van het Wilhel mus is met ingang van morgen een inburgeringseis. Dat zei minis ter Piet Hein Donner gisteren in een debat over zijn Integratienota. De eis is het gevolg van een motie uit 2009 van voorman Kees van der Staaij van de SGP. Die vond dat er in elk geval aandacht aan het volkslied moet worden be steed, niet dat iedere nieuwkomer alle coupletten moet kennen. DEN HAAG - Twee bussen vol medewerkers van Emergis, de Zeeuwse instelling voor geestelijke gezondheidszorg (ggz), reisden gisteren af naar Den Haag om te protesteren tegen de bezuini gingsplannen van het kabinet op de geestelijke gezondheidszorg. Volgens de organisatoren kwa men daar circa 10.000 demonstranten bijeen. Op de afdelingen van Emergis in Kloetinge wer den zondagsdiensten gedraaid. Elders in Neder land hadden ggz-instellingen een opnamestop in gesteld om de acties te onderstrepen en het mo gelijk te maken dat medewerkers in Den Haag gingen protesteren. foto Valerie Kuypers/ANP pagina 4: demonstranten fluiten minister uit door Emiie Calon VLISSINGEN - Het Openbaar Minis terie (OM) onderzoekt of een acht tienjarige Vlissinger vervolgd kan worden omdat hij zich illegaal uit gaf voor verpleegkundige. De politie zag hem bij een ongeval in de Paul Krugerstraat in Vlissin gen. Hij had zich ontfermd over vrouw die van haar fiets was geval len. De Vlissinger had zich aan haar voorgesteld als ambulanceme dewerker en had zijn scooter ook opgetuigd als ambulancevoertuig, inclusief strepen, zwaailichten en sirene. Echte ambulancemedewerkers wa ren niet blij met die 'collega', zo meldt de politie in haar nieuws brief De jongeman werd dan ook aangehouden, omdat hij geen iden titeitsbewijs kon tonen. Tijdens zijn verhoor vertelde hij, aldus de nieuwsbrief dat hij net een cursus EHBO had afgerond en dat hij het wel interessant vond om mensen te helpen met zijn ambulancescoo ter. De agenten legden hem uit dat het heel onverantwoordelijk is wat hij heeft gedaan en dat hij zichzelf niet mag uitgeven voor iemand die hij niet is. Ook vertelden ze dat de strepen die op hulpverle ningsvoertuigen staan auteursrech telijk beschermd zijn en dat je als particulier niet zomaar je eigen au to of scooter mag 'omtoveren' tot hulpverleningsvoertuig. De Vlissinger kreeg een proces-ver baal voor het niet op zak hebben van een ID. Zijn scooter blijft bij de politie tot het OM een besluit heeft genomen over vervolging. faEMUMKll Kennis van het Wilhelmus is een onzinnige inburgeringseis reageer op www.pzc.nl mmmmm reacties: 364 Het KNMI moet subsidie houden 65% 135% Vandaag als bijlage bij uw krant Kerkhove en Van der Meet treffen elkaar opnieuw zomerweer fgjk Op boevenjacht met - paardenkrachten en megabytes

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1