61 binnenland Knoflookpreparaat in plaats van antibiotica' Philips investeert in Voor stoppen met roken is het nooit te laat, blijkt uit nieuw onderzoek. Roken maakt dommer, maar wie sto] weer slimmer, doordat hersenen zich herstellen. digftdlC mammografie onderzoek. Roken maakt dommer, maar wie stopt wordt Medewerker besteelt DNB voor 1,3 miljoen Overstekende man overreden door wielerpeloton Emmen neemt risico met dierenpark 200 miljoen EU-geld terug Leuke nieuwe slogan voor antirookcampagne? dinsdag 28 juni 2011 ROKEN amsterdam - Philips breidt zijn Healthcare-divisie uit met een pro ductlijn van apparatuur voor digi tale mammografie. Het elektronica concern koopt de productlijn van het Zweedse Sectra AB. Dat maak te Philips gisteren bekend. Philips betaalt 57,5 miljoen euro voor de productlijn waarmee onder meer borstkanker kan worden getra ceerd. Afhankelijk van de resulta ten in de komende tijd, betaalt Phi lips nog maximaal 12,5 miljoen eu ro extra aan Sectra. Dat leed afgelo- iiiiiiiiiiiiiHiiimniiniiiiiiiii iiiiiii iiiimiimiiiiiniijiir iiiiinnmnii1 iii 11 iiiiwikiiiiic amsterdam - Een oud-medewer- ker van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft 1,25 miljoen euro ont vreemd uit de kluis van de centra le bank. Dat heeft DNB gisteren bekendgemaakt. De medewerker bevond zich toen de diefstal werd ontdekt, in september 2008, al in het buitenland en is nog niet getra ceerd. DNB heeft destijds aangifte gedaan van de vermissing. Voor 8 juli staat een strafzaak tegen de medewerker op de rol van de rechtbank in Amsterdam. luyksgestel - Een oudere man is maandagmiddag in kritieke toe stand naar het ziekenhuis in Til burg gebracht nadat hij tijdens een wielerronde in Luyksgestel (NB) was overgestoken en in botsing ge komen met een peloton renners. Zeker twee wielrenners kwamen ten val en raakten lichtgewond. De politie meldde dat de man met zijn fiets het afgesloten parcours op reed op het moment dat het pe loton in volle vaart voor een tus- sensprint reed. De recreantenkoers werd niet afge maakt. De man liep een schedelbasisfrac- tuur op, aldus de politie. pen boekjaar, dat vorige maand af liep, een verlies van ruim 7,5 mil joen euro op haar mammografie- productlijn. Toch denkt Philips de lijn winstgevend te kunnen ma ken. Philips heeft echter vooral be sloten tot de overname omdat het hiermee een belangrijk stuk tech nologie in handen krijgt. Voor de diagnostiek in borstkankeronder zoek beschikt het al over de mo dernste technieken. Maar nu krijgt het ook geavanceerde technologie voor het screeningsonderzoek. brussel - Nederland krijgt 218 mil joen euro terug uit Brussel. Het gaat om geld dat is overgeble ven op de EU-begroting van 2010, om boetes die door Brussel zijn uitgedeeld wegens inbreuken op de Europese mededingingsregels en om rente voor te late betalin gen. In totaal gaat er 4,5 miljard eu ro terug naar de lidstaten. De kennis dat roken dommer maakt, kan wat de Nijmeegse neuroloog Frank Erik de Leeuw betreft, goed gebruikt worden bij antirookcampagnes. „'Ro ken maakt dommer' op pakjes sigaretten? Ja, dat lijkt me een prima idee Stivoro, de Nederlandse stichting 'voor een rookvrije toekomst', is eveneens enthousiast. Een woordvoerster: „Hoewel we na tuurlijk al materiaal genoeg hebben, want wat is er goed aan roken?" Overigens bepaalt niet Stivoro, maar de Europese Commissie (EC) wat er voor waarschuwingen staan op pakjes sigaretten. „De EC heeft de databank in beheer met antirookslo gans. Voor de eenduidigheid zijn de Europese lan den verplicht daaruit te putten." Maar Stivoro ziet alvast goede mogelijkheden met het nieuwe onder zoek. „De teksten op de sigarettenpakjes in Neder land zijn toch behoorlijk oubollig en versleten. Het publiek kijkt er nauwelijks nog van op. Wat ons be treft heeft beeld de toekomst. Europa moet zich bui gen over de vraag hoe je de combinatie van roken en domheid aansprekend als waarschuwingssticker in een plaatje kunt vangen." (beeld Theo Peters) emmen - De gemeente Emmen moet op haar tellen passen met de grote bedragen die worden uitgege ven aan het Dierenpark Emmen. Accountant Deloitte waarschuwt dat „het financiële risicoprofiel" aanzienlijk is toegenomen, zo be vestigde de gemeente maandag. Emmen steekt meer dan 100 mil joen euro in de noodlijdende die rentuin, die eind 2010 bijna failliet ging en alleen kon overleven met een lening van 22 miljoen euro van de gemeente. Het Dierenpark moet in 2015 verhuizen naar een nieuwe locatie buiten de stad. Voor de grond van de huidige die rentuin in het centrum, 12 hectare groot, betaalt de gemeente 65 mil joen euro. Ook betaalt ze 17 miljoen euro mee aan het nieuwe dierenpark. De verhuizing en nieuwbouw van de dierentuin kosten in totaal ruim 200 miljoen euro. door Chris van Alem vaassen - „We gaan de komende jaren meemaken dat mensen ster ven aan longontsteking. We mer ken straks dat transplantaties niet meer kunnen worden uitgevoerd en dat talloze medische operaties niet meer mogelijk zijn. Dat komt doordat bacteriën resistent zijn ge worden voor antibioticum. Het einde van het antibioticum tijd perk is dagende." Deze onheilspel lende woorden komen van Hans Bok (65), biochemicus uit het Gel derse Vaassen. Bok, is tezamen met de Engelse vakgenoten Peter Josling en Norman Bennett de drij vende kracht achter een bacterie- dodend knoflookpreparaat, allici- ne. „Allicine heeft bewezen een uitstekende vervanger te zijn voor antibioticum", zegt Bok die we reldwijde patenten bezit voor dier lijke en humane varianten van het preparaat. Argwaan van vakbroeders achter volgt Bok. „Wetenschappelijk is er geen speld tussen onze vinding te krijgen. Maar men kan nu een maal niet velen dat een eenvoudi ge man komt met iets wat zij niet hebben bedacht." Inmiddels lijken de eerste Nederlandse veehouders over de streep getrokken. Sommi ge melkveehouders gebruiken alli cine tegen uierontsteking en pluimveehouders bestrijden er ziekten onder hun slachtkuikens mee. „Als dat middel zo goed werkt, dan zijn we gek als we dat niet ge bruiken", zegt Gert Jan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse Vak bond van Pluimveehouders. Hij wil dat staatssecretaris Bleker geld beschikbaar stelt voor nader onder zoek. Het geheim van allicine zit in de grote concentratie werkzame stof Allicine is geen vaccin, maar wordt toegevoegd aan diervoeder. „Als de producent dit middel als volledige_ vervanger van antibioti cum wil inzetten, zal hij het moe ten laten registreren als diergenees middel. Dan dient eerst veel en kostbaar onderzoek te worden ge daan", zegt dr. Maria Groot, onder zoeker aan het RIKILT in Wage- ningen. Intervet Schering Plough Animal Health, een van de groot ste diergeneesmiddelenfabrikan ten ter wereld, volgt de ontwikke lingen rond allicine 'met grote inte resse'. „Voorwaarde is dat de effec tiviteit en de schadelijkheid van de ze middelen goed onderzocht en gedocumenteerd moeten zijn", meent dr. Rene Aerts van Intervet in Boxmeer. Bok, die zijn prepara ten laat maken bij het Engelse Bio- tec, heeft weinig op met de geves tigde veterinaire orde. „De meeste dierenartsen zijn buit- gemeen eigenwijs", zegt hij. „Ze zijn opgeleid om antibioticum te gebruiken. Daar maken ze mini maal honderd procent winst op." Bok wil dat allicine voor alle boe ren beschikbaar is en weigert met grote veterinaire- of voedercon cerns in zee te gaan. Bok verkoopt, met name in Amerika, Alli- med-capsules met het knoflook preparaat voor menselijk gebruik. „Als je Allimed gebruikt word je niet meer verkouden, krijg je geen griep meer, geen schimmelnagels, psoriasis o*f acné meer", somt Bok op. Zijn grootste troef: bestrijding van EHEC met knoflookcapsules. „EHEC-patiënten gaan dood aan de giftige reactie die antibioticum opwekt, niet aan de E.coli-bacterie die de infectie veroorzaakt. Allici ne doodt de bacterie. Ik heb niks tegen antibioticum. Dat is een voortreffelijk medicijn. Maar allici ne is beter."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 6