Kabinet morrelt aan basispakket III! PI P 7C Vandaag als bijlage bij uw krant ZORGUITGAVEN Minister Schippers wil dieetadvisering en hulp bij stoppen met roken niet langer vergoeden Zonnestorm kan satellieten beschadigen Enquête naar effecten Thermphos Man vermoord in Sint-Maartensdijk Adrie koestert opgegraven ring van zijn in 1947 overleden verloofde Vrij zonnig 17° Gemeenten tegen bezuinigingen sociale werkplaatsen 4 Toename tornado's leidt niet tot paniek -over klimaat 10 DONDERDAG 9 juni 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 135 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 WALCHEREN OEN HAAG - Minister Edith Schip pers (Volksgezondheid) wil vol gend jaar gaan snijden in het basis pakket in de gezondheidszorg om de forse overschrijdingen bij Volks gezondheid op te vangen. Ingewijden hebben dat gisteren ge meld. Dit jaar is er een overschrijding op de zorg van 1,1 miljard euro, die on der meer wordt opgevangen met meevallers. Als het kabinet hele maal niet zou ingrijpen, zouden' de overschrijdingen in 2015 op lopen tot 3 miljard euro per jaar. Daarom moet ook het basispakket eraan geloven. Zo verdwijnen therapieën om te stoppen met roken uit het pakket, net als dieetadvisering. Wie met chronische klachten naar de fysio therapeut gaat, moet meer behan delingen zelf betalen: 20. Mensen met psychische klachten moeten een hogere eigen bijdrage betalen en krijgen minder consul ten vergoed. In plaats van acht zijn dat er straks nog vijf. Het kabinet moet morgen nog een knoop door hakken over de voorstellen van Schippers. De minister wilde gisteren niet vooruitlopen op de maatregelen om de groei van de zorguitgaven te matigen. De minister van Volksgezondheid wees erop dat ondanks de finan- cieel-economische crisis het kabi net er deze periode 15 miljard euro extra voor uittrekt. Schippers: „Voorkomen moet wor den dat de zorguitgaven nog ver der oplopen." pagina 3: commentaar WASHINGTON - Op de zon heeft zich een grote eruptie van water stof en helium voorgedaan. Deel tjes van deze zonnestorm kunnen de aardatmosfeer raken en satellie ten lamleggen, waarschuwde de Amerikaanse ruimteorganisatie Nasa gisteren. De plasmawölk heeft een doorsnee van een paar miljoen kilometer. Hij gaat voorlo pig met een snelheid van enkele duizenden kilometers per seconde door het heelal, meldde Bernd Inhester, fysicus van het Max Planck Instituut voor onderzoek naar de zon. Dat de wolk recht op de aarde afkomt, is onwaarschijn lijk. „Voor onze toenemend techni sche wereld zijn zonnestormen een gevaar", zegt directeur Joe Da- vila van het Amerikaanse instituut voor ruimteweer ISWI. „Sterke zonnestormen kunnen stroomnet ten en satellieten platleggen." Ook radioverkeer, zoals tussen vliegtui gen, kan gestoord raken. Deeltjes van de wolk kunnen als poollicht aan de hemel te zien zijn. VLISSINGEN - Drie maanden voordat ze zouden trouwen, in 1947, overleed zijn verloofde. Giste ren kreeg Adrie Theune de verlovingsring terug die hij haar destijds gaf. De ring is teruggevonden bij het ruimen van graven op de Noorderbegraaf plaats in Vlissingen. Burgemeester René Roep overhandigde Adrie Theune de ring. Geëmotio neerd haalde hij de ring uit het doosje en paste die aan zijn pink. „Een kleinood", verzuchtte hij, „met een grote emotionele waarde." Zijn gedachten gingen terug naar zijn verloofde. „Het was een heel mooi meisje." Aan die gelukki ge periode uit zijn leven kwam abrupt een einde toen zijn verloofde door ziekte overleed. Dat hij de ring terugkreeg, deed hem veel. Nog mooier zou hij het hebben gevonden als hij de ring zelf had mogen opgraven, zei Theune meerdere ma len. „Ik had het gekund hoor, ik wist precies waar ik moest zoeken. Graf 1800 en dan twee stappen opzij." foto Ruben Oreel MIDDELBURG - Zesduizend mensen hebben gisteren een uitnodiging in de bus gekregen om mee te doen aan een enquête over de ge zondheidseffecten van de uitstoot van fosforfabriek Thermphos in Vlissingen-Oost. De vragenlijst is onderdeel van een groter onder zoek dat wordt uitgevoerd door de GGD en het RIVM. In de omge ving van de fabriek worden metin gen gedaan naar schadelijke stof fen. Verder wordt onderzocht of rond het Sloegebied vaker kanker voorkomt dan elders in Zeeland. In december moet het onderzoek zijn afgerond. pagina 2/3: enquête is voorlopig voldoende, vindt GGD SINT-MAARTENSDIJK - Sint-Maar tensdijk werd gisteren opgeschrikt door de moord op de 55-jarige fo tograaf Henry Meye. Het slachtof fer werd in de nacht van dinsdag op woensdag gewond aangetroffen onderaan de trap in zijn woning aan de Keethil. Korte tijd later overleed hij. Wat zich in de wo ning heeft afgespeeld is nog niet Kabinet bezuinigt Nederland kapot reageer op www.pzc.nl reacties: 604 Kosten actie moeten op Greenpeace verhaald worden 75% 25% duidelijk, het rechercheonderzoek is in volle gang. Gisteren werd een technisch sporenonderzoek ver richt in de woning van Meye. Er zijn vooralsnog geen aanhoudin gen verricht. In dezelfde woning is in de jaren tachtig, toen er andere mensen woonden, ook al eens een moord gepleegd. (J§) regiokatern: moord schokt dorp Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 1688ll555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1