bd store zijn element 'in 't achterstraatje' V 40% zeeland 21 nu 20% korting mm 9 V\ PcV-t 50% Archeologische vondst De loods en de matroos beiden aan boord 'Midden in de nacht op de Oosterschelde' Dm Beluga Twee jaar cel voor verkrachter it's sale time bij Ëfr DE NOBELAER OUTDOOR FASHION ACTION vrijdag 3 juni2011 S „Ik kocht het schip samen met een vriend van mij, Ronald Timmermans uit Bloemendaal. Hij ontdekte haar op het bouwterrein van een aanne mer in IJmuiden. Het bleek een een archeologische vondst! Zij was immers helemaal ver pauperd." Ian van der Ven uit Zierikzee is een professionele timmerman en beschikt over de originele bouwtekeningen van de loodsjol die hij renoveert; het zogenaamde livret. „Dat kreeg ik van Hans Ma- see, de eigenaar van de Plancius, een van de zeven loodsboten waar op deze jollen lagen. „Wanneer een kapitein om een loods vroeg voer zo'n schip uit. Behalve een loodsjol bevond zich op het dek ook een kraan waarmee de jol na bij het vragende schip in zee werd gehesen. Compleet met de loods die beschermd onder de buiskap stond en een matroos die de jol be stuurde vanachter een zeilen spat- kleed. Wanneer de loods via een touwladder aan boord van het gast- schip was geklommen, voer de ma troos terug en werd de jol weer aan boord van de loodsboot gehe sen." Zie ook www.loodsjol.nl Toen de Beluga in de Zierikzee- se museumhaven lag, voer Jan van der Ven regelmatig uit met het schip, dat indertijd in IJmuiden 'vaarklaar' werd gemaakt via reno vatie van de bélangrijkste onderde len door een ervaren scheepstim merman. „Soms voer ik uit met een groep vrienden of kennissen, ook wel 's nachts om de bijzondere sfeer te ervaren die dan op de Oosterschel de voelbaar is. Dat was spannend. In een speelse bui zijn we eens naar de Zeelandbrug gevaren en met een man of tien op een pijler gaan staan." Maar Jan ging ook alleen het water op. „Soms legde ik de Beluga vast aan een staak om tijdens een paar uur alleen maar voor me uit te kij ken over het water. Een soort me ditatie." delburg Achter de Houttuinen 34 Goes. Grote Markt 15 www.bd-store.nl Loodswezen 893. Beluga. IJmuiden. Deze woorden staan op het naambordje op de spiegel van de loodsjol. Eigenaar Jan van der Ven: „Oorspronkelijk had deze boot alleen een nummer: WO 893.b Beluga betekent witte walvis. De naam ontstond omdat de boot dezelfde maten en gewicht heeft als deze vis." MIDDELBURG - Een Vlissinger (60) is woensdag door de Middelburgse rechtbank veroordeeld tot een cel straf van 24 maanden. Zes daarvan zijn voorwaardelijk. De man kreeg de straf omdat hij zich op 13 maart van dit jaar had vergrepen aan een Vlissingse vrouw. Hij had haar in haar eigen bed verkracht tijdens een feestje in het huis waar ze woonde. 1\vee weken geleden vroeg raads man E. Smit aan de rechtbank om zijn cliënt integraal vrij te spreken omdat er van dwang geen sprake zou zijn geweest. len in de loods van de aannemer. „Daar maakte scheepstimmerman, Gerard Klepper, haar vaarklaar door er nieuwe gangen voor te ma ken. Klepper is een tovenaar met hout!" De WO 893, die 60 jaar werd ge bruikt door loodsen, kreeg in Zie rikzee een ligplaats in de museum haven. „Ze is origineel en dat wil len we zo houden." Wel gaven de vrienden hun schip een naam. Be luga, wat witte walvis betekent. „Dat kwam ineens op bij Ronald omdat lengte en gewicht van het schip hetzelfde zijn als bij zo'n vis." De afgelopen maanden onder vond ]an dat de weg van een 'ar cheologisch' naar 'tip top' schip lang is wanneer je er alleen voor staat. „Gerard Klepper deed het specialistische renovatiewerk, waaronder een nieuwe romp met taps lopende gangen met profiel er in. Ik heb de renovatie van het in terieur op me genomen. Maar als je bezig bent haal je steeds meer uit elkaar omdat je denkt: 'Nu de motor eruit is voor revisie kan ik erbij'. Jan moest de dubbele deuren van de schuur aan het Karsteil vernieu wen om het gevaarte binnen te krijgen. Omdat ze altijd open staan heeft hij over gebrek aan be langstelling niet te klagen. „Er is ontzettend veel aanloop. Mensen denken vaak dat de schuur een winkel, museum of restaurant is en willen weten wat ik doe. Soms ben ik meer bezig met uitleg dan met werken." Dat houdt in dat Jan soms tot 's nachts doorwerkt." Niet erg, vindt de timmerman die de jol renoveert aan de hand van het originele livret. „Het opknap pen is net zo leuk als varen omdat het zoveel voldoening geeft om zo'n schip weer mooi te maken. Daardoor krijg je de energie die je erin stopt ook weer terug. Het is een wisselwerking." Aan het eind van de zomer laat Jan de Beluga te water omdat het hout anders te veel uitdroogt. Volgend jaar hoopt hij de renovatie definitief afgerond te hebben. mocht komen. Ik was altijd al ge- j fascineerd door water en boten. Mijn moeder vertelde dat ik dat van haar vader heb, opa Venbroek. Die was altijd met boten in de weer op de plassen rondom Zaan dam." Ook Jan, die werd geboren in Sche- veningen, heeft al heel wat geva ren. „Op boten van vrienden en kennissen die ik hier aan de Kaai leerde kennen." De timmerman, die vanwege een aangeboren darmaandoening, in de WIA terecht kwam, woont te genwoordig in het tuinhuis achter -het pand van zijn ouders. Naast de schuur waarin sinds enkele maan den zijn eerste eigen boot ligt. Een loodsjol die in 1956 werd gebouwd der Ven op de Beluga. „Loodsjollen zijn stoere scheepjes, heel zeewaardig." foto Dirk-Jan Gjeltema op Rijkswerf Willemsoord in Den Helder. „Ik kocht haar samen met een vriend van mij, Ronald Tim mermans uit Bloemendaal. Hij ontdekte het schip op het bouwter rein van een aannemer in IJmui den. Een archeologische vondst! Zij was helemaal verpauperd." De vrienden kochten de jol voor 'wei nig' en mochten haar tijdelijk stal- vrijdag 3 juni 4 vrijdag 10 juni wij zijn 7 dagen geopend! maandag 13.00 uur - 18.00 uur dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur 18.00 uur zaterdag 10.00 uur - 1 7.00 uur zondag- 12.00 uur - 17.00 uur www.denobelaerdomburg.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 61