zeeland 119 Nadoen? bij de mensen brengen SS®»"* berco MaatGarant Kapellenaar krijgt tbs met voorwaarden aantrekkelijk shoppen Sanering perceel Vlake is afgerond Elektrische fietsen op te laden op fast ferries Masterclass Miranda van Kralingen afgelast vrijdag 3 juni 2011 „Het is absoluut niet mijn bedoeling me af te zetten tegen een manifestatie als 'De Kunstschouw'Ik ben er echt van overtuigd dat er op Schouwen-Duiveland meerdere festivals naast elkaar kunnen bestaan." „Bij optredens van muziektoneel en dans stappen mensen wat gemakkelij ker binnen dan bij exposities. Daarom heb op zoveel mogelijk locaties ook podiumkunsten geprogrammeerd." wmmmmtm Tuin- Serremeubelen DIVERSE LOUNGE-SETS EN HEEL VEEL TEAK! Is in het seizoen 2011 gevestigd in VROUWENPOLDER AAN DE DORPSDIJK 31! MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft woensdag een 47-jarige man uit Kapelle conform de eis veroordeeld tot tbs met voor waarden. Ook kreeg hij een cel straf van 313 dagen, gelijk aan het voorarrest opgelegd. De Kapellen- aar ging op 3 juli vorig jaar een 36-jarige plaatsgenoot met een vleesbijltje te lijf Hij had in een su permarkt een woordenwisseling met het latere slachtoffer en later die dag kwamen ze elkaar weer te gen. De Kapellenaar voelde zich be dreigd en bracht zijn opponent steek- en snijwonden toe. Volgens de Kapellenaar was hij 'volledig ho- teldebotel' en wilde hij rust. lange vorststraat - goes VLAKE De sanering van het met olie ver vuilde perceel aan de Kamperweg bij Vlake is gereed. In totaal is er 42.000 kubieke meter grond van het perceel van het Zeeuwse Land schap aan de Kamperweg, dat wordt ingericht als natuurgebied, naar het saneringsperceel getrans porteerd. Het gesaneerde perceel wordt binnenkort opgeleverd aan de eigenaar. De afsluiting voor het doorgaande verkeer is opgeheven. Het grondwater wordt nog vijf we ken gecontroleerd. BRESKENS De provincie laat op de fast ferries tussen Vlissingen en Breskens zes tien oplaadpunten voor elektrische fietsen installeren. Istimewa Elektro uit Vlissingen heeft inmiddels de eerste acht op de veerboot Prinses Maxima aange bracht, de andere acht worden bin nenkort geplaatst op de Prins Wil lem Alexander. De provincie speelt met de extra voorzieningen in op de toenemende populariteit van fietsen met elektrische traponder- steuning. ZIERIKZEE Wegens ziekte van zangeres Miran da van Kralingen moest de Master class, die zij gisteren in Qc Hituwc Kerk van Zierikzee zou geven, wor den afgelast. Ook het geplande vervolg daarop en het afsluitende presentatiecon cert dat voor vandaag op het pro gramma staat, komt hierdoor te vervallen. Zodra Miranda van Kra lingen weer beter is, wil de organi- satei een nieuwe datum voor de Masterclass plannen. TMC Goes Marconistraat 15b (0113) 22 41 18 www.tmcbinnenhuisadviseurs.nl foto Ronald den Dekker Bart Ensing met zijn creatie 'De Wandelaar' in de polder bij Ellemeet. Jjfl MaatGarant Tuin- Serremeubelen Dorpsdijk 31 Vrouwenpolder 0118 - 551 444 info@maatgarant.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 59