zeeland 121 alleen voor 'kakkers' "40% aU 50% sJr Bestuursakkoord valt ook slecht in Sluis CAPPENDIJK TOYOTA ïp uakantiptl Toyota RAV4 it's sale time bij DE NOBELAER ÉL. vrijdag 3 juni 2011 gen. „Het is voor ons net over de grens", maakt Maxime De Bruycke- re uit Oostakker (bij Gent) duide lijk. Hij zit met zijn vrouw Kathy De Clercq vrolijk te babbelen met Willy en Martine, het echtpaar van de Cadillac. Maxime heeft zelf een Pontiac uit 1966. „De wagen heeft vier wielen en een reserve wiel", wuift Kathy haar kennis van auto's weg. Maxime vertelt eerlijk ook weinig af te weten van auto techniek, maar: „Toen ik hem vijf jaar terug bij een garage in de buurt zag staan, was ik meteen ver liefd. En het is een goede auto. Voordat hij naar Europa is overge bracht, heeft er altijd een profes sor van de universiteit in Alabama in gereden." Maxime is, zegt hij, 'gewoon arbeider'. Oldtimers zijn dus niet alleen iets voor 'kakkers'. Dat geldt ook voor zijn compaan Willy van de felrode Cadillac. Hij werkt in de bouw, bij een industrieel isolatie bedrijf „Ik zit veel in het buiten land. Vandaar dat ik mij zo'n auto kan permitteren." Maxime en Wil ly rijden niet veel. Ze houden alle bei een spreekwoordelijke fles aan de mond om aan te geven dat de wagens graag een slok (benzine) lusten. „Vijfentwintig liter op hon derd kilometer", schat Willy. Veel meer dan duizend kilometer per jaar haalt hij niet. Dat is niet al leen uit zuinigheid. Willy houdt zoveel van zijn wagen dat hij er zo min mogelijk mee wil rijden. Dat verkleint de kans op beschadigin gen. Aan de oldtimerrit heeft hij donderdag dan ook niet meege daan. „We zitten hier goed." Zaterdag 4 en zondag 5 juni 2011 Huisartsen Midden- en Oost- Zeeuws Vlaanderen (Terneuzen, Hoek, Philippine, Sluiskil, Sas van Gent, Axel, Zaamslag, Kloosterzande, Hulst, Koewacht, St. Jansteen en Clinge), vr. 17.00-ma. 08.00 uur, voor dringende huisartsenzorg en huisbezoeken: Nucleus Huisartsenposten, Vlietstraat 12, Terneu zen. Alleen na telefonische afspraak: 0115-643000. West-Zeeuws-Vlaanderen (Oostburg, Aardenburg, Zuidzande, Bier vliet, Hoofdplaat, IJzendijke, Breskens, Groede, Schoondijke, Sluis en Cadzand), vrij. 17.30-ma. 8.00 uur: voor dringende huisartsenzorg en huisbezoeken. Nucleus Huisartsenpost West, Pastoor van Genk- laan 6, Oostburg. Alleen na telefonische afspraak, 0115-643000. Tandartsen West Zeeuws-Vlaanderen: D.G.Balk, Koninginnestraat 10, IJzendijke, (0117-301760). Spreekuur: za en zo 12.00-12.30 uur; Oost Zeeuws-Vlaanderen: Tandartsenpraktijk Tivoli, Tivoliweg 49, Hulst, tel. (0114) 314075.Spreekuur: za en zo 12.00-12.30 uur; Apotheken Breskens Apotheek Breskens, Westlandstraat 8, 0117-380222, za 8.30-12.30 en 13.00-17.00 uur. zon- en feestdag, dienst via deurtelefoon Apotheek Oostburg. Hulst Buiten openingstijden: dienstapotheek Terneuzen, Van Steenbergenlaan 27, Ter- neuzen, tel. 0115-626010. Spoedrecep- ten 24-uursdienst. Apotheek Hulst, Dubbele Poort 7, tel. 0114-314255, ma t/m vr 8.30-17.30 uur, za 10.00-17.00 uur. Apotheek Nobel, Blaauwe Hofke 92, 0114-371457. ma t/m vr 8.00-12.00 en 13.00-17.30 uur. Apotheek Reynaert, Steenstraat 7, tel. 0114-311156, ma t/m vr 8.30-18.00 uur, zat. 10.00-17.00 uur. Apotheek Zoetevaart, Zoetevaart 10, 0114-311120. ma t/m vr 8.00-18.00 uur. Oostburg Apotheek Oostburg, Burchstraat 16, tel. 0117-452170, za 10.00-12.30 en 13.00-16.30 uur, zon- en feestdagen dienst via deurtelefoon. Sluis Apotheek Sluis, Zuiddijkstraat 8, Sluis, tel 0117-440480, za 12.00-17.00 uur. Terneuzen Dienstapotheek Terneuzen, Van Steenber genlaan 27, Terneuzen, tel. 0115-626010. Thuiszorg Buurtzorg Terneuzen 24 uur bereikbaar) 06-52159727. ZorgSaam Thuis, (voor spoed 24 uur be reikbaar) West-Zws-Vlaanderen: 0117- 456500, Kanaalzone: 0115- 674500, Oost-Zws-Vlaanderen: 0114-383500. Kraamzorg Homecare: 0115-615595. Stichting Provinciale Kraamzorg Zeeland, kraamcentrum Zeeuws-Viaanderen(24 uur bereikbaar) 0113-224022. Pastorale dienst Oost-Zeeuws-Vlaanderen: zon. 12 - ma. 24 uur. Tel: 06-22398801. West- Zws-Vlaanderen: 10.00-13.00 en 16.00-19.00 uur. Tel: 06-20403610. Midden-Zws-Vlaanderen: 06-53997850. Dierenartsen DZZ Dierenziekenhuis Zeeuws-Vlaande ren, poliklinieken "De Ottenhorst" van Diemenstraat 83, Terneuzen en "De Steen- berghe", van Steenbergenlaan 7, Terneu zen. Tel spoedeisende hulp: 0115-619628 en 0115-696425. Spreek uur zaterdag 12.30 - 14.00 uur in polikli niek De Ottenhorst. Dierenkliniek Terneuzen, Vlietstraat 19, tel. 0115-612200 (24-uur bereikbaar). Spreekuur zat.11.00-12.30 uur. Dierenkliniek Othene, dr. P. Derycke, Otheensedreef 1, Terneuzen. tel. 0115-696940 bij spoed 06-22392955. Dierenkliniek Axel, Bastionstraat 3, Axel 0115-561488 Dierenkliniek St. Jansteen, Brouwerijstraat 92, Kapellebrug. tel. 0114-312701. Spreekuur 11.00 - 12.00 uur. DZZ Dierenkliniek, Zusterstraat 3, Sas van Gent. tel.0115- 453800, spreekuur zat. 11.00-12.00 uur. Dierenartsencentrum West, G.A.M. de Bruijckere en E.G. van Bruinessen-Kapsen- berg.tel. 0117 - 454484. Dierenkliniek IJzendijke, Minnepoortstr. 14, tel.0117-301388 (24-uur bereikbaar). Dierenambulance 0900-7673437 (24 uur bereikbaar). sluis - Een meerderheid van de Sluise gemeenteraad heeft moeite met het concept-bestuursakkoord, waarin het kabinet sterk bezuinigt op vooral de sociale werkvoorzie ning. B en W moeten op het con gres van de Vereniging van Neder landse Gemeenten (VNG) niet schromen tegen te stemmen, aldus PvdA, Lijst Babijn, D66 en Nieuw Gemeentebelang in de commissie Samenleving en Middelen. De frac ties steunen evenals de Hulster ge meenteraad een oproep van de Ab- vaKabo-afdeling Zeeuws-Vlaande ren. Die vreest dat veel arbeidsge handicapten 'achter de geraniums terechtkomen'. Andere Sluise frac ties hopen, zoals de raad Terneu zen, dat de VNG nog een 'deelak koord' kan sluiten en willen B en W speelruimte geven. 'oldtimermarkt' in Axel. Willy Cavé geeft helemaal rechts uitleg over zijn felrode Cadillac. foto Peter Nicolai TERNEUZEN Mr.F.J. Haarmanweg 58 4538 AS Terneuzen Tel. 0115-617751 Prijzen inclusief BTW. exclusief kosten rijlaar maken en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen voorbehouden. Distributeur: Louwman Parqul B V Meer info: bel gratis 0800-0369 of kijk op www.toyota.nl ■Mdk - 1 158pk-motor erbaar in 2- en 4-wheeldrive Nu bij ons in de showroom! Today Tomorrow Toyota vrijdag 3 juni vrijdag 1 0 juni wij zijn 7 dagen geopend! maondag 13.00 uur - 18.00 uur dinsdag l/m vri|dag 10 00 uur i 8.00 uur zoterdag 10.00 uur - 17,00 uur zondog 12.00 uur - 1 7 00 uur www.denobelaerdomburg.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 51