221 zeeland Tijdens de lunchpauze Conzelo op de bodem laten ADRZ-directie verdient meer dan de zorgnorm VERSCHOORE STIR!U§AT!I De nieuwe methode voor sterilisatie bij vrouwen - Essure - is snel, en een verdoving is niet nodig. LUMIX G Masterclass vrijdag 3 juni 2011 door Nadia Berkelder goes - De directie van het Admi raal De Ruyterziekenhuis (ADRZ) heeft vorig jaar meer verdiend dan de salarissen die binnen de zorg sector als acceptabel worden ge zien. Zowel Pieter Vierhout als Bert Vos verdiende meer dan het maximum van 191.000 euro. Dat blijkt uit het jaarverslag van het ziekenhuis. Het ADRZ betaal de Vierhout in 2010 ruim 252.000 euro; Bert Vos ontving ruim 247.000 euro. Huybert van Eek, de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur, kreeg ruim 100.000 euro, voor een dienstverband van krap vijf maanden. In 2009 kregen Vier hout en Vos nog respectievelijk 384.000 en 367.000 euro. De raad van toezicht kondigde vo rig jaar al aan dat de salarissen zou den worden verlaagd. Voorzitter Willemien van Montffans zegt nu dat de beloning over 2010 past bin nen de Beloningscode Bestuurders Zorg, waarin maxima zijn vastge steld voor bestuurders. „De ac countant heeft ons verzekerd dat de hoogte van de salarissen in overeenstemming is met de code." Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen bestuurders volgens die co de meer krijgen dan 191.000 euro: bijvoorbeeld als sprake is van zwa re concurrentie. Het absolute maxi mumsalaris is vastgesteld op 249.000 euro. Dat Vierhout meer krijgt, komt doordat hij nooit een dienstverband heeft gehad, zegt Van Montfrans. Vierhout liet zich zelf inhuren door het ziekenhuis. Vierhout is eind vorig jaar vertrok ken bij het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis. Het salaris van Bert Vos - de finan ciële man binnen de directie - be droeg in 2010 ruim 189.000 euro, maar dat werd aangevuld met een onkostenvergoeding van bijna 30.000 euro. Bovendien droeg het ziekenhuis nog voor bijna 30.000 euro bij aan onder meer zijn pen sioen. De onkostenvergoeding is bedoeld om Vos tegemoet te ko men in zijn huisvestingskosten: hij woont niet in Zeeland. „Bert Vos is de man die de financi ën van het ziekenhuis op orde brengt", zegt Van Montfrans. „We zijn blij dat hij dat doet. De raad van toezicht is trouwens blij met het resultaat dat behaald is, in moeilijke tijden. En met het feit dat het ziekenhuis op koers ligt." Het ADRZ haalde over 2010 een positief resultaat van 1,9 miljoen euro. Dit jaar moet 8 miljoen wor den bezuinigd. Het Admiraal De Ruyter Zieken huis worstelt al jaren met een te laag eigen vermogen. Huisbankier ING heeft daarom in 2007 al ver scherpt toezicht ingevoerd. Dat ver scherpt toezicht is nog steeds van kracht. 25 van de 16.000 vrouwen werden zwanger nadat ze gesteriliseerd waren met Essure. Dat is weinig. door Nadia Berkelder De methode is nog on bekend, vooral in Zeeland. En dat is raar, want de be trouwbaarste vorm van sterilisatie bij vrouwen is ook de makkelijkste: de operatie is snel klaar en een verdoving is niet no dig. Vrouwen kunnen zich bij wij ze van spreken in de middagpauze van hun werk laten steriliseren. Gynaecoloog Michel Vleugels heeft de methode in Nederland geïntroduceerd. Hij leidt gynaeco logen op die de ingreep willen doen. Vleugels voert de sterilisatie nu zelf een jaar of drie uit in de Ca- sa-kliniek in Goes. „Vandaag heb ik drie procedures gedaan", vertelt hij. „Eén van drie minuten, één van vijf minuten en één van zeven." Vrouwen hoeven niet te worden opgenomen voor de ingreep. Ze krijgen alleen een milde pijnstiller en zijn tijdens de hele procedure wakker. Ze kunnen de ingreep volgen op een beeld scherm. Het is simpel: met een dunne buis wordt een minuscuul veertje, ver gelijkbaar met een stent die in de hartchirurgie wordt gebruikt, via de baarmoeder - en zonder te snij den - in de eileider gebracht. Dat veertje zorgt ervoor dat de eileider in een paar weken dichtgroeit. Na drie maanden wordt een echo ge maakt om te controleren of de ei leiders echt dicht zitten. Als dat zo is, is de vrouw onvruchtbaar. De methode, die Essure heet, is in 2001 voor het eerst toegepast in Nederland. Sindsdien zijn 16.000 vrouwen volgens de methode ge steriliseerd, en dat worden er elk jaar meer. „In Zeeland doe ik het nu een jaar of drie", zegt Vleugels, „bij Casa (centrum voor anticon ceptie, seksualiteit en abortus) in Goes. De huisartsen hier in de pro vincie beginnen zo langzamer hand met verwijzen. Tot nu toe was Zeeland een witte vlek in Ne derland." Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) maak te onlangs bekend dat ook de gynaecologen in het ziekenhuis met de nieuwe methode gaan wer ken. „Het ziekenhuis maakt nu re clame", zegt Vleugels. „Maar ze hebben er nog geen procedure ge daan. De arts is pas onlangs opge leid." Casa - voorheen het Rutgershuis - biedt de procedure aan tegen kost prijs. „Van oudsher komt hier een groep vrouwen met een lager bud- door Lilian Dominicus Het léék zo eenvoudig: een gezonken schip uit het kanaal buiten de sluizen van Hansweert tillen en bergen. Maar, zoals ze bij bergingsbedrijven Multraship en Polderman zeggen: elke berging is uniek. Zo ook deze. Vorige week dinsdagavond al stond een bok langs de steiger om de cementtanker gelijk de volgen de morgen om een uur of zes aan de kant te trekken. En toen dat niet lukte, was er goede hoop dat het de volgende morgen wel zou gebeuren. En anders wel de volgen de dag. Maar toen gebeurde er nóg niets, althans aan het oppervlak. Want onder water waren bergers die hele week al bezig om met be hulp van onder meer een bok en een ploeg van vijf duikers twee sta len dubbele draden van ieder 60 meter lengte, met een dikte van 83 milimeter en een gewicht van 6000 kilogram, onder het gezon ken vaartuig te trekken. Zo ont stonden er vier hijspunten, waar mee de bergers het vaartuig, dat in een laag van 1,5 a 2 meter dikke modder op zijn zij lag, konden kantelen. Op vrijdagavond kwam de verlos sing, dacht men: de Conzelo werd boven water gehesen. „Uit de in spectie bleek echter dat de con structie van de casco van het schip niet sterk genoeg was om de la ding te dragen", zegt Leendert Muller van Multraship. Het losse cement, dat in waterdich te tanks van het droge ladingschip lag opgeslagen, was inmiddels ge hard. „Daardoor is het soortelijk gewicht van 1,3 naar 2,4 gegaan. Als het schip, met een last van cir ca 500 ton in een keer breekt, heeft dat een katapult-effect, waar door de arm van de bok zou klap pen." Dat risico wilden Multraship, Pol derman en opdrachtgever Rijkswa terstaat niet nemen. „Want dan hebben we het over een miljoe- nenschade. Bovendien levert het te veel gevaar op voor de mensen aan de kant." En dus ging het schip in de nacht van vrijdag op zaterdag terug het water in. Afgelopen maandag en dinsdag hebben duikers met onderwater- branders sleuven in het schip aan gebracht, om ze vervolgens met kettingen door te zagen. Woens dag ging de bok even op-en-neer naar Vlissingen, om er een grijper op te monteren. Die werd aan het begin van de avond ingezet om het eerste stuk eruit te halen. De andere twee delen van het schip zijn gisteren gelicht. „De grijper la ten we over het wrak zakken, waarna die als een poliep wordt opgepakt. Vergelijk het met de au tomaten die op de kermis staan", Meer dan een week later dan gepland, is de - uiteindelijk in drie stukken - Beheersing van de camera S Creatief fotograferen: er - Kiezen van de juiste belichting - Werken met scherptediepte - Snel bewegende objecten fotograferen - Begrijpen van licht, contrast en kleur Haal het\ maximale uit je Lumix G en geef je op voor de Masterclass! FOTOGRAFEER ALS EEN PROFESSIONAL MaMstfiLS" DIGITALE FOTOCAMERA - Compact en lichtgewicht met verwisselbare lens - Touchscreenbediening- - Slofreductiosysteem •.T Full MD video fo'ogrofei „JAAR TZ20 DIGITALE - 24mm groothoek - lóx optische zoom £_3D fotograferen Touchscreen- bediening - 3 inch LCD display www. digi tale foto winkel.nl SPRINTPHOTO SERVICES Zeeuws- Vlaanderen: Hulst I Oostburg I Terneuzen Zeeland: Goes I Middelburg I Zierikzee Brabant: Bergen op Zoom I Breda I Den Bosch I Etten-Leur I Oosterhout I Roosendaal DMC- G10 - Dual Full Time Live View - 3 .0-inch Intelligent LCD scherm - HD video opname - Stofreductiesysleem DMC-G2 DIGITALE FOTO CAMERA Touchscreen op het kantel baar LCD scherm intelligent Resolution technology Duall Full time View systeem

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 42