zeeland 121 bron van veel brokken 4ÊÈ bd store nu 20% korting 40% 50% Bïlifl weekenddiensten Boerenmarkt bij Vijf Gebroeders Vrijheid Goes bijt spits af in proefproject voor veilig rijden scootmobielers it's sale time bij DE NOBELAER -Al* OUTDOOR FASHION ACTION Middelburg Achter de Houttuinen 34 Goes. Grote Markt 15 www.bd-store.nl vrijdag 3 juni 2011 B heinkenszand - Bij molen De Vijf Gebroeders in Heinkenszand vindt zaterdag 11 juni de eerste van vier boerenmarkten plaats. Op de boerenmarkt worden streek producten, molenproducten en biologische producten verkocht zo als vlees-, zuivel- en fruitproduc ten van telers en producenten uit de regio. Daarnaast zijn er oude ambachten. De drie overige markten zijn 9 juli, 13 augustus en 10 september. Ze duren van 10.00 tot 17.00 uur. De molen is te vinden aan de Slaak- weg 1 in Heinkenszand. Zaterdag 4 en zondag 5 juni 2011 Huisartsen Huisartsenpost De Bevelanden 's Cravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785 (geopend ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur, in weekeinde of tij dens feestdagen, alleen na telefonische af spraak) Patiënten huisartsenpraktijk de Pijlers v. Dusseldorpstraat 3, Goes, tel. 0113-272000 Spreekuur zat. en zon. 10.00-10.30 en 17.00-17.30 uur. Tholen/St. Phlipsland Van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur: Huisartsenpraktijk Bergen op Zoom, Para- selsuslaan 2, tel. 0164 273855. Tandartsen Noord- en Zuid-Beveland W. J. Duininck, Dorpsstraat 93a, Krabben- dijke, tel. 06-22347209. Spreekuur 10.00-11.00 uur. Tholen en Bergen op Zoom (leden NMT): telefonisch contact opnemen met eigen tandarts. Verloskundigen Verloskundige Maatschap Goes, tel. 0113 224099 of via spoedlijn 06-11606640. vrij. 19.30-zon. 19.30 uur: C. Schalckens en M. de Winter Verloskundigenpraktijk Gemeente Borse- le 06-53156391 (24-uur bereikbaar) D. Hoogendijk. Verloskundigen Reimerswaal M. Lindenbergh en A. de Putter, tel. 0113-503842 bgg 06-65071049. Apotheken Avond- en weekenddiensten worden ver zorgd door Mediq Apotheek Goes-Zuid Stationspark 35, tel. (0113) 270620. Thuiszorg Allévo: tel. 0113- 249111. Buurtzorg (24 uur bereikbaar) Goes noord 06-10446240, Goes zuid 06-30698535 en regio Yerseke 06-13248886. RST Zorgverleners: tel. 0342-405454 Dierenartsen Beveland Dierenartsenpraktijk Mosselman, Ver boom en Boer: A. C. Mosselman, tel. (0113) 381233 of (0113) 228866. Dierenartsenpraktijk Karelse, van Dijk, Stokman, van Anrooy: H. van Dijk, Simonswei 2, Heinkenszand, tel. (0113) 561290. Dierenkliniek Yerseke en dierenkliniek Goes, praktijken voor gezelschapsdieren: Dierenkliniek Goes.'s Gravenpolderseweg 92, Goes,(0113)270072, za 10.00-15.00 uur, behandeling volgens afspraak; Tholen Dierenarts W. Brons, tel. (0166) 612596. Weekend-spreekuur Poortvliet, Kalfsdam- seweg 2, zat. van 8.30-9.00 uur en Tho len, Regentessestraat 17, spreekuur za 11.30-12.00 uur, tel 0166-662596 Dierenambulance 0900-7673437 (24 uur bereikbaar) Voor de 39-jarige Goesenaar Marcel Huisson betekent de scootmobiel vrijheid om te gaan en te staan waar hij wil. Met een volle accu kan hij naar zijn ouders in Kamperland en terug rijden. Marcel waardeert de re training. „Ik wil de kneepjes leren." door Frank Balkenende coes - Achttien scootmobielers hebben woensdag in Goes meege daan aan een praktijktest, die on derdeel is van een nieuwe rijvaar- digheidstraining. Zeeland is landelijk proefgebied voor een uniforme rijtest voor scootmobielers. Doel is scootmo bielers (vaak ouderen en/of gehan dicapten) veiliger aan het verkeer te laten deelnemen. De gemeente Goes bijt het spits af. Aanvankelijk zou Veere beginnen, maar daar waren te weinig aanmel dingen. In bijna elke Zeeuwse ge meente vinden dit jaar rijvaardig- heidstrainingen op basis van de nieuwe methode plaats. Eind dit jaar zijn de resultaten bekend. Als de proef is geslaagd, beslist mi nister Schultz van Haegen van In frastructuur en Milieu of de retrai ning landelijk wordt aangeboden. Gemeenten kunnen de training in kopen. Momenteel bestaan er grote ver schillen tussen gemeenten. De een biedt wel cursussen aan, de ander laat het over aan de scootmobielle- verancier. Leverancier leremiasse in Goes geeft volgens welzijnsorga nisatie SMWO, die de praktijk proef lokaal uitvoert, het goede voorbeeld. „Hij biedt praktijktrai ningen aan. De gemeente Goes doet er trouwens ook veel aan om scootmobielers veilig op pad te stu ren. Maar dat is niet in elke ge meente zo", zegt Tom de Craene die als ergotherapeut betrokken is bij de proef In de provinciale projectgroep zit ten naast de provincie, het Regio naal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ), tien gemeenten (Borsele, Noord-Beveland en Veere doen niet mee), Ergothera pie Zeeland, Veilig Verkeer Neder land en Versterking Cliënt Positie (VCP), een onderdeel van de Chro nisch Zieken- en Gehandicapten Raad. De VCP en ROVZ trekken het Zeeuwse proefproject. teruit rijden, keren in een gang, sla lommen om de gashendel leren te beheersen, een deur openen en in- en uitrijden, hindemissen pas seren waarbij met één wiel in de berm wordt gereden en nog een paar oefeningen in voertuigcontro- le. Ook een oogmeting en een ge hoor- en reactietest behoren tot de praktijktraining. De 39-jarige Goe senaar Marcel Huisson - 'ik kan- heel slecht lopen' - doet mee 'om de kneepjes te leren kennen'. „Op zich is het niet moeilijk. Je moet le ren de gashendel te doseren, recht de stoep af te gaan en goed te let ten op andere weggebruikers." Voor hem betekent de scootmo biel vrijheid om te gaan en te staan waar hij wil. Met een volle accu kan hij naar zijn ouders in Kamperland en terug rijden. Mar cel leert bij vandaag. Hij heeft wel een tip voor fietsers die hij soms lastig kan passeren. „Met name scholieren, die rijden dikwijls drie rijen dik. Ze wijken niet voor je." Eén van de praktijkoefeningen: slalommen om pylonnen. foto Willem Mieras vrijdag 3 juni vrijdag 10 juni T wij zijn 7 dagen geopend! moondag 13.00 uur - 18.00 uur dinsdag l/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur zaterdag 10.00 uur 1 7.00 uur zondog 12.00 uur - 17.00 uur www.denobelaerdomburg.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 41