201 zeeland Maatregelen Ostrea zijn zeer succesvol Gashendel is de BRANDGANGEN Omgeving van de school is weer schoon RIJTRAINING SCOOTMOBIEL Zeeland is proefregio om een nieuwe retraining voor scootmobielers te testen. Goes bijt het spits af SP Tholen verrast door aanvraag voor megastal Lekker buitenspelen vrijdag 3 juni 2011 door Frank van Cooten GOES - De schoolleiding van het Ostrea Lyceum in Goes heeft ge paste maatregelen getroffen om de overlast van scholieren in de buurt op te lossen. Deze maatregelen zijn succesvol, zei een meer dan tevreden Alie Heerspink van Wijkbelangen Goes-Zuid deze week. „Er zijn uit stekende resultaten geboekt. Het is nu rustig en schoon in de brand gangen. De school heeft heel se rieus op onze klachten gereageerd. Het is verbluffend schoon op dit moment." Buurtbewoners klaagden volgens haar al jaren over vervuilde brand gangen en vernielingen in de buurt van de school. Volgens direc teur Jos Brand van het Ostrea Ly ceum is de schoolleiding pas een paar maanden geleden geconfron teerd met de problemen. Hij bena drukt dat het niet alleen scholie ren van zijn school betrof. „Het ging om jongeren die in de buurt rondtrekken. Er zijn meer scholen. We zijn in gesprek gegaan met de buurtvereniging. Dit heeft tot ge paste maatregelen geleid." Brand betreurt het dat de indruk is ge wekt dat de problemen nog steeds aan de orde van de dag zijn. „Dat is zeker niet zo. We hebben gepas te maatregelen getroffen. Er zijn af valbakken geplaatst, verbodsbor den geplaatst en de ouders hebben een brief van ons ontvangen. Ook de toezichthouders van de ge meente en de politie hebben de problemen opgepakt. Het loont om samen actie te ondernemen." Betrokken partijen bespreken eind deze maand het effect van de ge troffen maatregelen. door Luc Oggel POORTVLIET - De Thoolse SP-frac- tie is verbaasd over het feit dat er bij de gemeente een milieuvergun ning is ingediend voor een zogehe ten megastal voor varkens in Poort vliet, terwijl de gemeenteraad daar niets van wist. In schriftelijke vra gen spreekt de SP van een 'onhan dige gang van zaken'. Een varkenshouder uit het Bra bantse Boxtel heeft bij de gemeen te een vergunning aangevraagd om een stal met twee verdiepin gen voor 5600 vleesvarkens te bou wen en een mestbassin neer te zet ten. De SP vindt zo'n ontwikke ling niet gewenst, omdat veel men sen zich zorgen maken over de ge zondheidseffecten van ammoniak en fijnstof Ook zouden de grote gebouwen niet in de kleinschalige omgeving passen en het landschap aantasten. 'Omwonenden in Bra bant klagen over de stank die on danks apparatuur als luchtwassers vaak niet te harden is en de door de GGD vastgestelde geurnormen ver overschrijdt', schrijft de SP, die wil weten of dat bij het college be kend is. De partij stelt het college voor om te wachten tot na het maatschappelijk debat over me- gastallen voordat eventueel een vergunning wordt verstrekt. KRABBENDIJKE - Het was woensdag prima buitenspeelweer en dat gebeurde dan ook op veel plaatsen tijdens de Buitenspeeldag, voorheen Straatspeel dag. In Krabbendijke werd voor de eerste keer meegedaan. De organise rende Speel-o-theek Reimerswaal had op de Noordweg, die gedeeltelijk was afgesloten, activiteiten op touw gezet. foto Willem Mieras Goes: Auto Adria B.V., 0113 - 22 04 40. Oostburg: Van de Ree Oostburg B.V., 0117 - 38 32 30. Terneuzen: Van Putten Zn. B.V., 0115 - 61 38 57. Vlissingen: Autobedrijf Joosse, 0118 - 41 94 20. Zierikzee: Auto Adria Zierikzee B.V., 0111 - 41 72 16. door Frank Balkenende Het is een klassiek voor beeld: een scootmobie- ler op leeftijd staat voor de winkel, denkt te remmen, maar trekt juist de gashendel aan. De electrisch aange dreven driewieler schiet naar vo ren, door de pui van de bakker, om tot stilstand te komen tegen een broodrek. Na zo'n traumati sche ervaring gaat de scootmobiel dikwijls voor eeuwig de schuur in. Geen durf meer. Henny Mudde (78) uit Goes her kent dat soort gênante voorvallen, „ik heb ook zoiets gehad. Nee, daar zeg ik niets over, anders komt het toch maar in de krant." Mudde is één van de achttien scootmobielers die in Goes mee doen aan een rijtraining. Het be treft niet zomaar een testje. Het gaat om een landelijk ontwikkelde rijvaardigheidstraining, die dit jaar in tien van de dertien Zeeuwse ge meente wordt beproefd. Zo'n stan daardmethode was er nog niet. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft Zee land uitgekozen als testregio voor een uniforme rijvaardigheidstrai ning die grofweg is gebaseerd op het rijexamen voor automobilis ten. Goes is de eerste gemeente waar de scootmobielers de training volgen. „Training is echt wel nodig", zegt ergothera peut Tom de Craene, die betrok ken is bij de proef die Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn (SMWO) in Goes uitvoert. „Als je een scootmobiel aanschaft, krijg je niet bij elke leverancier rijinstruc tie. Dan kan het zomaar misgaan. Als je met een driewieler niet recht van de stoep afrijdt, bestaat het risico dat je kantelt en omvalt. Ook de beheersing van het gaspe daal, dat lijkt op een remhendel van een fiets, is nogal eens een pro bleem. Bovendien praat je over een groep weggebruikers die licha melijk en mentaal doorgaans niet zo heel veel belasting aankan." De rijtraining bestaat uit drie de len: theorie, een rijvaardigheids training op het terrein van zorg centrum Randhof en (volgende week) een rit door de stad, inclu sief bezoek aan winkels. Deze dag oefenen de achttien deel nemers bij Randhof Ze leren ach- Met het Financial leasetarief van slechts 3,9% werk je.bij Ford nu makkelijk verder aan je economisch herstel. Daardoor rij je voor een heel laag maandbedrag in een Transit of een Transit Connect! De betrouwbaarheid, de lage onderhoudskosten en het sterke dealernetwerk krijg je er altijd standaard bij. Ga naar de Ford dealer voor de voorwaarden en een offerte op maat. TRANSIT CONNECT TREND Euro 5 ABS E8D-» EBA Airconditioning Radio/GD-speler met bediening aan stuurkolom - Elektrisch bedienbare ramen Centrale dubbele vergrendeling met afstandsbediening Bumpers Incarrosseriekleur oea VANAF I«3.39U9b' BUSINESS PACK OP TRANSIT CONNECT 5 inch kleurennavigatiesysteem Bluetooth® VAN L06Ü VOOR 500,- TRANSIT LIMITED EDITION ABS EBD EBA ESP tCS Sratls roetfiltei af fabriek Airconditioning Bluetooth" 5 ipch'kleurennavigatiesysteem Aehteruitrijcamera - Automatisch inschakelende verlichting en regensensor - Cruise control - Grille in carrosseriekleur Metaaliak 16 inch lichtmetalen wielen Brede stootlijsten - Trekhaak VANAF 21>850)H Feel the difference

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 40