zeeland 119 Duizend Toeval gewoon iemand te schilderen beico MaatGarant Kunst- en Natuurroute Wemeldinge 2011 aantrekkelijk shoppen Sanering perceel Vlake is afgerond SP kiest twee nieuwe bestuursleden Elektrische fietsen op te laden op fast ferries Kapellenaar krijgt tbs met voorwaarden vrijdag 3 juni 2011 Zoveel bezoekers verwacht voorzitter Hedwig Edomskis van de organise rende Stichting Kunst- en Natuurkring Wemeldinge vrijdagzaterdag en zondag tijdens de kunstzinnige en tegelijk groene route door het dorp. „De kunstenaars komen ook graag. Soms leidt dat tot verrassingen. Zo heb ben we Ton Lamper ondergebracht bij Robert Zonnevylle. We wisten alleen niet dat ze bij elkaar in de klas hadden gezeten. Wat een toeval..." lange vorststraat - goes ■■■MMBBHUMni VLAKE De sanering van het met olie ver vuilde perceel aan de Kamperweg bij Vlake is gereed. In totaal is er 42.000 kubieke meter grond van het perceel van het Zeeuwse Land schap aan de Kamperweg, dat wordt ingericht als natuurgebied, naar het saneringsperceel getrans porteerd. Het gesaneerde perceel wordt binnenkort opgeleverd aan de eigenaar. De afsluiting voor het doorgaande verkeer is opgeheven. Het grondwater wordt nog vijf we ken gecontroleerd. GOES Marianne de Leeuw en Sunny Hegt zijn toegetreden tot het bestuur van afdeling Goes van de SP. De Leeuw is organisatiesecretaris ge worden, Hegt algemeen bestuurs lid. Tijdens de ledenvergadering onderstreepte de afdeling deze week nog steeds tegen de aanleg van een aquaduct te zijn als vervan ger van de Ringbrug. Overigens is het plan voor een aquaduct op de lange baan geschoven, omdat Goes zich concentreert op verbetering van de verkeerssituatie aan de zuid kant van de stad. Bovendien ligt het woningbouwproject Goese Schans toch stil. Het aquaduct zou voor deze wijk een snellere ontslui ting kunnen betekenen. BRESKENS De provincie laat op de fast ferries tussen Vlissingen en Breskens zes tien oplaadpunten voor elektrische fietsen installeren. Istimewa Elek- tro uit Vlissingen heeft inmiddels de eerste acht op de veerboot Prin ses Maxima aangebracht, de andere acht worden binnenkort geplaatst op de Prins Willem Alexander. middelburg - De rechtbank in Middelburg heeft woensdag een 47-jarige man uit Kapelle conform de eis veroordeeld tot tbs met voor waarden. Ook kreeg hij een cel straf van 313 dagen, gelijk aan het voorarrest opgelegd. De Kapellen- aar ging op 3 juli vorig jaar een 36-jarige plaatsgenoot met een vleesbijltje te lijf Hij had in een su permarkt een woordenwisseling met het latere slachtoffer en later die dag kwamen ze elkaar weer te gen. De Kapellenaar voelde zich be dreigd en bracht zijn opponent steek- en snijwonden toe. Volgens de Kapellenaar was hij 'volledig ho- teldebotel' en wilde hij rust. Tuin- Serremeubelen Is in het seizoen 2011 gevestigd in VROUWENPOLDER AAN DE DORPSDIJK 31! DIVERSE LOUNGE-SETS EN HEEL VEEL TEAK! MaatGarant Tuin- Serremeubelen Dorpsdijk 31 Vrouwenpolder 0118 - 551 444 info@maatgarant.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 39