Politie kan niet alles zien Bij de bedstede staat i8l zeeland BNN vindt Kamperland buitengewoon gastvrij Ondanks camera's Dorpsplein Wemeldinge KUNST- EN NATUURROUTE WEMELDINGE Wemeldinge paart vanaf vandaag drie dagen lang kunst aan natuur. Ook biedt de Kunst- en Natuurroute een snuif histo rie. Bezoekers belanden in huizen met originele bedsteden. Person^ Tone Travel Ga mee met De Ladies Only reis naar bruisend Barcelona! vrijdag 3 juni 2011 door Luc Oggel KAMPERLAND - De makers van het BNN-televisieprogramma Nu we er toch zijn - op vakantie hebben woensdag een gouden plaquette uitgereikt aan burgemeester Hen- ny van Kooten van Noord-Beve land. Het team onder leiding van presen tator Patrick Lodiers was neerge streken in Kamperland en omge ving, waar de gastvrijheid van in woners en bedrijven werd be proefd. Hoe vaker het team wordt binnengelaten, mag mee-eten, overnachten of gratis gebruik van goederen mag maken, hoe hoger de score. Volgens oud-Zeeuw Lo diers was Kamperland 'onwaar schijnlijk gastvrij'. „We hebben ge twijfeld of we platinum moesten aanschaffen. We hebben nergens een 'nee' gekregen, we hoefden niet eens aan te bellen want we werden gewoon van straat ge plukt. We hebben heerlijk gesla pen, gegeten en gedronken, dus Kamperland is voor altijd in ons hart opgesloten." De plaquette werd door Van Koot- en en Lodiers aan de gevel van het gemeentehuis in Wissenkerke ge schroefd. De aflevering, de eerste van het nieuwe seizoen, wordt op 27 juni om 19.30 uur uitgezonden op Ne derland 3. video op www.pzc.nl/video Vrijwilligers van de Kunst- en Natuurroute Wemeldinge bouwen een tipi op. Daarin zullen basisschoolleerlingen exposeren. foto Willem Mieras door Frank van Cooten WEMELDINGE - Er hangen welis waar camera's op het Dorpsplein van Wemeldinge, maar dat wil niet zeggen dat de politie alles ziet. „We hebben onvoldoende perso neel om een medewerker constant achter de monitor te laten zitten om de actuele camerabeelden te bekijken", zei een woordvoerder van de politie deze week tijdens een informatieavond over de komst van een ontmoetingsplek voor jongeren in dorpscentrum De Wemel. Medewerkers van de Thuiszorg-or ganisatie klaagden over overlast door jongeren in de avonduren. Zo is van een medewerkster een fiets gestolen die later geheel ge sloopt door haar is terug gevon den. En van een andere medewerk ster stonden de fietsbanden lek. „Lekker handig als je avonddienst hebt. Ik begrijp niet dat niemand iets heeft gezien. De camera's han gen er toch niet voor niets." De politiewoordvoerder: „Er zijn 's avonds slechts twee politiemensen beschikbaar voor Kapelle, Reimers- waal en Tholen. De camera's zijn weliswaar in werking maar er is ge woonweg geen personeel beschik baar om de actuele beelden te be kijken. We raden aan om aangifte te doen. Aan de hand van de aan gifte kunnen we de beelden als nog terug bekijken. De beelden staan immers op band." De meeste buurtbewoners hebben niet zo veel moeite met de komst van ontmoetingsplek 'De Kelder' in Wemeldinge. Ze vinden het goed dat er een vast punt komt waar de Wemeldingse jeugd elkaar kan ontmoeten, huiswerk kan ma ken, en allerlei activiteiten kan ont plooien. Jongerenwerker Chris Scheermeijer wees op het succes van jongerencentrum Trinity in Kapelle, waar vaak activiteiten voor jongeren worden gehouden. Scheermeijer benadrukte overi gens dat de bestaande jeugdactivi- teiten in Wemeldinge blijven be staan. „De Kelder is iets extra's." De Kelder richt zich op de jeugd van 12 tot 18 jaar maar is ook be doeld voor iedereen in Wemeldin ge. „*Als de plaatselijke toneelver eniging gebruik wil maken van de ruimte is dat prima. En iedereen is natuurlijk van harte uitgenodigd eens een kijkje te komen nemen", zegt Scheermeijer. De Kelder opent half september. De verbouwing start eind deze maand. Als kunstenaar kun je niet op de bonnefooi meedoen en je ezel ergens neerplan- ten. Sterker: de selectie van deelne mers is streng. Edomskis: „We heb ben een anonieme boordelings- commissie, die bepaalt wie mag ex- door Frank Balkenende Wemeldinge is vanaf vandaag weer even een openluchtmu seum, dat tevens he dendaagse kunst te bieden heeft. De drie kilometer lange Kunst- en Natuurroute brengt de bezoeker in woonkamers, keuken en schuur tjes van historische panden aan de Dorpsstraat, de Hogeweg en Kerk- weg. Sommige zijn nog vergaand in authentieke staat. „Dat is juist het leuke van dit eve nement", zegt voorzitter Hedwig Edomskis van de organiserende Stichting Kunst- en Natuurkring Wemeldinge. „Je komt in huizen waar de originele bedsteden nog te bewonderen zijn, in prachtige tuinen en bijgebouwen. Onderwijl kun je een kunstenaar aan het werk zien. Gewoon in de huiska mer of op het terras." De Kunst- en Natuurroute loopt grofweg vanaf het Dorpsplein tot aan de PKN-kerk. Al met al een ki lometertje of drie. Onderweg pak je wat 'natuur' mee. Zoals de leilin den in de historische Dorpsstraat (misschien wel de mooiste straat van Zuid- en Noord-Beveland). De boomgaard aan de Hoogeweg 15, waar basisschoolleerlingen hun kunstwerken exposeren in een tipi (Indiaanse tent). De vruchten van gefföbel met papier-maché en spie geltjes volgen het routethema van dit jaar: Weerspiegeling. Verderop kunnen bezoekers de vliedberg bij de kerk bewonderen en als ze toch in het wandelritme zitten, een kijk je nemen bij de veeput in het 'We meldingse bos'. De dichtgeslibte veeput is mede door een finan ciële bijdrage van de Stichting Kunst- en Natuurkring Wemeldin ge in ere hersteld. poseren. Het moet wel kwaliteit hebben. Onder de deelnemers zit een aantal professionele kunste naars. zoals Leon Vermunt en Peter van Berkel. De rest zijn ama teurs, maar sommigen werken wel op semi-professioneel niveau." Vernieuwing is een ander thema. De organisatie wil het spannend houden door een rijke variatie aan kunstdisciplines. Er zijn dan ook redelijk wat beeldhouwers geselec teerd, evenals kunstenaars die sie raden of weefsels maken. „Kwali teit en originaliteit spelen bij ons een hoofdrol. De kunstenaars ko men ook graag. Soms leidt dat tot verrassingen. Zo hebben we Ton Lamper ondergebracht bij Robert Zonnevylle. We wisten alleen niet dat ze bij elkaar in de klas hadden gezeten. Wat een toeval..." Uiteraard is er ook muziek, onder meer van de Belg Menno de Bruin die vandaag om 17.00 uur tijdens de officiële opening op djembé een 'uitdagend' concert zal geven. Om 12.00 uur kan de bezoeker ech ter al terecht in Wemeldinge. Edomskis verwacht de komende drie dagen zo'n duizend bezoekers aan de Kunst- en Natuurroute. „Die was overigens niet mogelijk geweest zonder de vele sponsors." Burgemeester Henny van Kooten schroeft de gouden plaquette op het ge meentehuis, BNN-presentator Patrick Lodiers kijkt toe. foto Luc Oggel Kijk sriel voor nieer info op wvwpersonattouchtravel.nl-'alioe-sandra

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 38