Zeeland PZCI Betho herbouwt op Klein Frankrijk iandwlKkel" Brood BEVELANDEN-THOLEN 18 en 19 17 22 SOCIAAL WERKBEDRIJF Nieuwbouw op fundamenten uitgebrand pand moet 1 januari 2013 klaar zijn 24-uurs-actie van het Coese Lyceum levert ruim 10.000 euro op Mishandeling in Vlissingen almanak Vrijdag 3 juni 2011 Bij de bedstede staat gewoon iemand te schilderen Salaris directie ADRZ-ziekenhuis boven zorgnorm Tip? bevelanden@pzc.nl/tholen@pzc.nl door Frank Balkenende GOES - Sociaal werkbedrijf De Betho herbouwt op bedrijventer rein Klein Frankrijk, waar in de nacht van 12 op 13 januari het hoofdgebouw volledig uitbrandde. De Betho krabbelde na de desas treuze brand snel op. Directie en management wisten de 700 werk nemers vrij snel weer aan het werk te helpen. Na zeven weken was iedereen aan de slag. Veel werknemers van het productiebe drijf huizen nu in een bedrijfs pand aan de Scottweg op bedrij venterrein Poel II. Samen met de gemeente Goes, die verouderde bedrijventerreinen zo als Klein Frankrijk wil opfrissen, zijn verschillende locaties voor nieuwbouw bekeken. De Betho wil echter niet perma nent op het moderne bedrijventer rein Poel II blijven. Volgens Kees Roovers, de opvolger van directeur Ad Leenhouts die medio dit jaar af zwaait, wegen de argumenten om te herbouwen op de fundamenten van het hoofdgebouw in Klein Frankrijk zwaar. „Om te beginnen is Klein Frank rijk beter bereikbaar voor ons per soneel. Er is openbaar vervoer en velen kunnen er te voet of met de fiets komen. Wat dat betreft is de route naar ons tijdelijke pand op de Poel II niet echt veilig. Laatst nog is een werknemer in een scootmobiel aangereden op de ro tonde bij McDonald's. Het is goed afgelopen, maar de schrik zit er wel in." Verder spelen de kosten mee. De fundering en de betonvloer op Klein Frankrijk zijn niet door de brand aangetast. De verzekering keert daarvoor dan ook geen geld uit. Roovers: „Het is dus goedko per om op het bestaande funda ment te herbouwen. Ie kunt ook sneller bouwen, omdat je door minder procedures heen moet. De bestemming is al geregeld." Snelheid is van belang, omdat te rugkeer naar Klein Frankrijk een einde maakt aan alle tijdelijke on derkomens die de Betho nu heeft. In Goes heeft ze drie locaties. Ook is een deel van het personeel on dergebracht bij afnemers. De logis tiek is daardoor omslachtig. De nieuwbouw moet 1 januari 2013 klaar zijn. Althans, dat is de streefdatum. De Betho moet de bouw echter Europees aanbeste den. Als er bezwaar op de gunning komt, kan dat zoma'ar een halfjaar schelen. oFSsmn GOES - De 24-uurs actie van het Goese Ly ceum van donderdag 28 op vrijdag 29 april heeft netto 10.200 euro opgeleverd. Organisa toren Marjetta Linschoten en Peter Rheber- gen vinden het een spectaculair resultaat. De cheques zijn woensdag overhandigd aan verte genwoordigers van stichting KIKA, stichting Jayden en stichting Benares-schoolfonds voor straatkinderen. Het festival werd gehouden voor deze drie goede doelen. Diverse activiteiten zijn gehouden om geld in te-zamelen. Van een pannenkoek-eetwedstrijd voor leraren tot auto's wassen. De helft van de twaalfhonderd leerlingen en een groot aan tal docenten deed aan de actie mee. foto Willem Mieras Elenbaas Proef het landleven! Landwinkel Elenbaas Langeweg 34 Amemuidert De oogst van onze ZEEUWSE ZONNEKERSEN lussen Amemuiden en Lewedorp O.V. 2 juli 2011 Keisenfair 0118-603337 is weer begonnen en nu te koop. VLISSINGEN - In de Nieuwstraat in Vlissingen is woensdagavond tus sen 23.15 uur en 23.30 uur een man mishandeld. Na een cafébezoek fietste de 19-jarige Vlissinger door de Nieuwstraat en passeerde een groep van 5 tot 7 personen. Bij het passeren raakte hij bijna één van de twee vrouwen uit de groep. TWee van de mannen uit de groep sloegen hierop de 19-jarige op het gezicht, waardoor hij ten val kwam en lichtgewond raakte. fnwiMiiiUfivinwfwrMiii'iFiriii Tip? redactie@pzc.nl Met bijnamen is het oppassen gebla zen. Vaak raken ze zo ingesleten dat je ze zonder boze opzet in alle arge loosheid op het verkeerde moment be zigt. Tegen de betrokkene zelfbij voorbeeld. Dat kan pijnlijk zijn. Zo moest ook die jonge, pas gehuw de vrouw, die net in dat dorp was ko men wonen, ervaren. Ze wilde snel ingeburgerd raken en prentte daar toe alle namen die aan haar voorbij kwamen gretig in haar hoofd. "Goe de morgen meneer Brood", riep ze dan ook enthousiast tegen de man voor in de straat toen ze naar haar werk liep. De man verstarde en mom pelde een vloek. Hij heette immers geen 'Brood', maar 'Donkersloot'. Wist de jonge vrouw veel. Haar echt genoot legde het 's avonds uit. „O, Jaap Brood. Die kon vroeger als jo chie niet zo goed tellen en daarom zei hij bij de bakker: 'Een brood, een brood en nog een brood. Schrijf het maar op voor Donkersloot'." Dat word je lang nagedragen blijkbaar.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 37