2 zeelai Hemelvaart om door een ringetje te halen Dijk Strijenham is slecht Slutwalk PZC vrijdag De krant 6 weken voor 18 euro! Zeeland beleefde een vlekkeloze Hemelvaart. Zonnig, volle ter rassen, goedbezochte evenementen, op de weg amper files of pechgevalletjes en op het water veel plezier. Gent eist andere route transport afval uit iorssele vrijdag 3 juni 2011 door Ondine van der Vleuten De vrouw achter de kin derwagen was van top tot teen in donkere doeken gehuld. Om haar mooie gezicht was zorgvul dig een doek gespeld, de stof om haar lichaam viel in ruime plooien die haar lichaamsvormen effectief verhulden. Even dacht ik dat ze zwanger was, maar toen ik beter keek zag ik het: tussen al die doeken piepte een koppie uit. Het kinderlijfje zat strak tegen het lichaam van de moeder aan, in een draagdoek van hetzelfde donkere grijs als de rest van de kleding. Een twee-een heid leek het; net of de baby nog niet echt geboren was, alsof ze nog niet klaar waren om van el kaar gescheiden te worden. Het baby'tje draaide zijn hoofdje om. Hij was van het sterke ge slacht, zag ik. Een jongen. Nie mand die hem later zou vertellen dat hij zichzelf moest bedekken, omwille van zijn God, zijn eega of zijn familie-eer. Een meter of zes achter de jonge moeder liep een heel ander type: borstjes vooruit en lipjes getuit, zoals Marijke Helwegen zou zeg gen. Lange benen onder een inimi- nie rokje, aan haar voeten palen van minstens tien centimeter waarop ze uitdagend voorbij wie belde. Bovendien had het meisje een decolleté als een brievenbus. Slechts een klein deel van de mos lima's draagt een khimar, hijab, ni- qaab, burka of hoofddoek. En schaars geklede vrouwen loop je ook niet op elke straathoek tegen het lijf. Deze twee vrouwen verte genwoordigden een minderheid: twee extremen. En ik zat er met mijn zomerjurkje precies tussen in. Morgen wordt in Amsterdam de Slutwalk gehouden. Dresscode: sletterige kleding. De boodschap: hoe sexy een vrouw ook gekleed gaat, het is geen rechtvaardiging voor verkrachting. Ze vraagt er niet om, al draagt ze geen burka of lange rok. Het zou mooi zijn als die mosli ma er ook bij was. In boerkini, wellicht. Uit solidariteit. Want ook zij wil niet om haar kle ding veroordeeld worden. COLOFON Voor meer columns: www.pzc.nl/columns PZC Park Veldzigt 35, Middelburg Postbus 91, 4330 AB Middelburg 0118-43 4000 Uitgever/directeur Ad Verrest Hoofdredactie Peter Jansen pjansen@pzc.nl Arie Leen Kroon (adjunct) alkroon@pzc.nl Centrale redactie T: 0118- 43 4010 E: redactie@pzc.nl Redactie Walcheren Postbus 91, 4330 AB Middelburg T: 0118-43 4050 E: walcher"en@pzc.nl Redactie Bevelanden-Tholen Postbus 162, 4460 AD Goes T: 0113- 31 5670 E: bevelanden@pzc.nl tholen@pzc.nl Redactie Zeeuws-Vlaanderen Postbus 145,4530 AC Terneuzen T: 0115- 64 5740 E: zeeuws-vlaanderen@pzc.nl Redactie Schouwen-Duiveland Postbus 80,4300 AB Zierikzee T: 0111-45 4650 E: schouwen-duiveland@pzc.nl Advertenties VerkoopteamZeeland T: 0118- 43 4070 E: teamzeeland@bndestem-pzc.nl Business-to-business/de Ondernemer. Zorg Onderwijs. Educatie, Onroerend Goed, T: 076- 531 2277 E: segmentteam@bndestem-pzc.nl Familieberichten: 088- 0139 999 Personeelsadvertenties: 055- 5388 000 Kleintjes: 0900- 6743 836 Krant niet ontvangen? Wijziging van uw adresgegevens? Gebruik maken van de vakantieservice? Abonnement opzeggen? Vul het formulier in op: www.pzc.nl/lezersservice of bel: 088- 013 9910 Toets 1bezorgklachten (vanaf 07.00 uur) nabezorging bij melding voor 12.00 uur Toets 2: informatie over uw abonnement Toets 3: informatie over abonneevoordeel Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur Zaterdag: 08.00 - 12.00 uur PZC Lezersservice Postbus 3229,4800 MB Breda U kunt uw abonnement beëindigen tot uiterlijk vier weken voor het einde van de betaalperiode. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Abonnementsprijzen Maand 25,50 (acceptgiro n.v.t.) Kwartaal 71,95 (acceptgiro €74,95) Jaar €274,95 (acceptgiro €277,95) Auteursrechten Alle auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant, onderdeel van Koninklijke Wegener NV. Publicatierecht beeldende kunst via Beeldrecht. Gegevensbescherming PZC is een uitgave van Wegener NV. Wegener legt van abonnees gegevens vast voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van andere onderdelen van Wegener en zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op informatie van de PZC of indien u uw toestemming voor het gebruiken van uw e-mail adres wilt intrek ken, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij PZC Lezersservice. Zie ook het privacy statement op www.pzc.nl Ja, ik neem de PZC en ontvang de eerste 2 weken gratis en neem aansluitend: een doorlopend abonnement met automatische betaling van 71,95 per kwartaal (nam) een doorlopend abonnement met betaling per accept van 74,95 per kwartaal (namj ik neem een proefabonnement van weken voor 18,-. Na deze periode stopt de bezorging vanzelf, (ik heb de laatste 3 maanden geen proef gehad) (p6) Stuur de bon naar: PZC, Afdeling Lezersservice, Antwoordnummer 54050,5004 VB Tilburg. Bellen kan ook: 088-013 9910 Straat Postcode Woonplaats Telefoonnummer Emailadres Ik machtigde PZC om het abonnementsgeld van mijn rekening af te schrijven. Rekeningnummer Handtekening De PZC gaal zorgvuldig om mei persoonsgegevens In hel colofon treft u nadere informatie aan HEMELVAART door Ondine van der Vleuten Langs de weg van Sluiskil naar Terneuzen staat een caravan met pech. Die van de Gentse familie De Stoop. „Wiel in brand", zegt Jean De Stoop, niet in het minst uit het veld geslagen. Daar is het veel te mooi weer voor, en bovendien, de meneer van Route Mobiel heeft de boel allang weer zodanig opgelapt dat er verder gereden kan worden. „Nog een geluk dat die voorbij kwam rijden, want we hebben geen mobiel of niets!" Jean's vrouw Chris heeft van de nood een deugd gemaakt. Terwijl het wiel gerepareerd werd, hebben ze de koude schotel opgegeten die Chris vanmorgen gemaakt heeft. En nu gaan ze weer verder, naar de camping in Domburg waar ze de komende dagen rustig met de (klein)kinderen willen doorbren gen. Hemelvaartsdag 2011 komt kalm pjes op gang in Zeeland. Om een uur of twaalf pas is er een begin van filevorming vanaf Bergen op Zoom richting Vlaketunnel, en bij de afrit Yerseke wordt het ook wat dringen, maar dat is zo'n beetje het enige. Om half 3 kunnen de dagjesmensen weer met volle vaart Zeeland instuiven. De één kiest voor rust, de ander zoekt de mensen op. Op de Geu- zenfeesten in Biervliet is het rond het middaguur al behoorlijk druk. Op de Markt houdt een clown de kinderen bezig, de draaimolen draait, het terras zit vol. Straks be gint de zeepkistenrace 'Ter land, in de lucht of in de brandput'. „De brandput, dat is het watertje waar de deelnemers overheen gaan met hun zeepkisten", legt Gerard Pro voost uit, die met een stel vrien den van een biertje geniet. Voor de brug bij Sluiskil staan net na de middag Ans en Kees Schout uit Middelburg te wachten in hun MG uit 1978. Op weg naar het 25e Oldtimer Festival in Axel, vertelt Ans. En daarna gaat de reis verder, naar de Vrouwenpolderse Dagen. Traditiegetrouw' zijn tijdens He melvaart meubelzaken open. De fa milie Platteau uit Gent is speciaal naar Pot Interieur in Axel afgereisd om meubels te kijken en ideeën op te doen. In België is op Hemel vaart alles dicht. Pot ontvangt met Hemelvaart elk jaar zo'n 750 klanten, die weten dat in de 'meubeltiendaagse' tus sen Hemelvaart en Pinksteren veel showmodellen aantrekkelijk ge prijsd zijn. Vanwege het thema 'Hollands design' krijgen de bezoe kers een sleutelhanger met klomp jes in handen gedrukt. En boven dien, ontdekt de familie Platteau, zijn er naast het gebruikelijke kop je koffie ook hapjes en 'bubbels'. Vol oogt de meubelzaak ondanks de toeloop niet, maar hoe kan dat ook, met 15.000 vierkante meter vloeroppervlak, lacht bedrijfslei der Peter van Etten. Goed weer om te zonnen, te zeilen, een terrasje te pakken of te kitesurfen. Zoals hier aan de Veersegatdam. foto's Mechteld Jansen door Frank Balkenende STRIJENHAM - De dijk bij Strijen ham aan de zuidzijde van het ei land Tholen is niet veilig, ook al is die drie jaar geleden versterkt. Dat blijkt onderzoek van Rijkswater staat en waterschap Scheldestro- men. Dagelijks bestuurder Guil- jam van der Schelde van het water schap bevestigt dat de dijk over een lengte van enkele honderden meters moet worden hersteld. Daarmee krijgt voormalig SP-sena- tor Kees Slager, die achter de dijk woont, gelijk. Slager trok in april aan de bel toen op de dijk proeven werden gedaan met een golfslagsi mulator. De gaten die toen in de dijk werden geslagen, toonden vol gens Slager aan dat bij de dijkver sterking veel puin is benut en dat de afdekkende kleilaag te dun is. De SP-fracties in de Eerste en Tweede Kamer eisten vervolgens opheldering van staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Mi lieu. Atsma verklaarde toen dat na der onderzoek enige tijd zou kos ten. Kees Slager weet daarvan in middels de uitkomst. In een ge sprek met bestuurders van Rijks waterstaat en het waterschap is hem duidelijk geworden dat de dijk 'een puindijk' is, die op korte termijn moet worden aangepakt. Volgens waterschapsbestuurder Van der Schelde gaat om een 'lo kaal en niet heel groot probleem'. „Herstel is echter noodzakelijk. Dat zullen we zo snel mogelijk doen." GENT - Kernafval uit de kerncentra le Borssele mag niet per trein over het grondgebied van Gent naar de Franse opwerkingsfabriek in Cap La Hague worden vervoerd. Het dagelijks bestuur van de stad Gent heeft die eis op tafel gelegd bij het Belgische ministerie van Binnen landse Zaken en spoorwegbedrijf NMBS. Wordt toch vastgehouden aan het tracé over Gents grondge bied, dan spant de stad een kort ge ding aan. Het vervoer is tussen 6 en 10 juni gepland, volgens burge meester Termont van Gent. Hij vindt het onverantwoord dat een nucleair afvaltransport door een dichtbevolkte regio wordt geleid.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 2