Geld bij voor Timmerfabriek miDDELBURG 40% 50% zeeland 121 Inbrekers in Vlissingen tl E 69," it's sale time bij DE NOBELAER Taptoe Zeeland in Vlissingen Stem op kunst op Bellamypark Voor tiende jaar open tuindagen in Oostkapelle vrijdag 3 juni 2011 SCHELDEKWARTIER Gedeputeerde De Reu zinspeelt op Delta-dividend door Wendy van den Hurk VUSSINGEN - Om de Timmerfa briek gebruiksklaar te maken, is nog 'veel meer dan een miljoen' euro nodig. Als de gemeente Vlis- singen daar wat voor opzij zet en restaurateur Boei doet nog een bij drage, is ook de provincie bereid bij te springen. Die belofte deed cultuurgedepu teerde Ben de Reu woensdag bij de officiële oplevering van het cas co van de fabriek. Dat casco is nog helemaal kaal. Het gebouw is nog niet geïsoleerd en aan inrichting is nog niets ge daan. Dus voordat Omroep Zee land kan verhuizen, zijn nog heel wat investeringen nodig. Om welk bedrag het gaat, wil De Reu niet zeggen. Wel dat het om 'veel meer dan een miljoen' gaat. „Dat geld heeft de provincie niet, maar wij hebben nog wel een aardige bron van inkomsten tegoed uit het divi dend van Delta. En als nou ieder een botje bij botje legt, dan moe ten we eruit komen. De gemeente heeft ons in elk geval al toegezegd geld bij te willen leggen." Hoeveel dat dividend bedraagt, is nog niet bekend. Wel weet de pro vincie al over welke vier tranforma- tielocaties ze het wil verdelen: het Scheldekwartier, de Goese Schans, industrieterrein Ramsburg in Mid delburg en de Axelsedam in Ter- neuzen. „En hoe onaardig dat ook klinkt, we zijn niet zozeer geïnte resseerd in de Timmerfabriek", zegt De Reu, „maar we zien die wel als buitenboordmotor voor het Scheldekwartier." Maar, waarschuwt de gedeputeer de, zoveel zal dat dividend van Del ta nu ook weer niet zijn. „De wen sen overtreffen de middelen en ie dereen loopt te hoop. Maar mocht het dividend nou niet voldoende opleveren, dan zijn er binnen de provincie nog voldoende andere mogelijkheden om geld te vinden De officiële opening van de Timmerfabriek in Vlissingen ging gepaard met het hijsen van vlaggen. foto Ruben Oreel MIDDELBURG - Tussen dinsdag Uit de woning is een geldbedrag 22.30 uur en woensdag 07.00 uur weggenomen. Bij een andere wo- is ingebroken in een woning aan ning in dezelfde straat is die nacht de H. R. Holstlaan in Vlissingen. ook een inbraakpoging gedaan. SPORT 2000 op UJoonboulevard de fTlortiere Dames-/ heren model Er zijn natuurlijk nog véééél meer modellen en kleuren etc.! if vrijdag 3 juni vrijdag 10 juni wij zijn 7 dagen geopend! maandag 13.00 uur - 18.00 uur dinsdag l/m vrijdag 10.00 uur 18,00 uur zo'erdog 10.00 uur - 17.00 uur zondog 12.00-uur - 17.00 uur www.denobelaerdomburg.nl voor de Timmerfabriek." Daar kan Vlissingen op rekenen, belooft De Reu. „Als provincie hebben we er ook voor gezorgd dat de kanjersub sidie er kwam om het casco op te knappen. Dan kunnen we nu in de laatste fase niet aan de kant blij ven staan. Voor de zomer zal duidelijk zijn welk bedrag de provincie wil bij dragen aan de Timmerfabriek, be looft De Reu. „Eind juni komen wij met de voorjaarsnota. En dan is het volgens mij ook wel tijd dat de toekomst van de Timmerfa briek wordt bepaald. Omroep Zee land wil onderhand ook wel we ten waar ze aan toe is." VLISSINGEN - Sportpark Irislaan in Vlissingen is vanmiddag het decor van het Open Nederlands Kam pioenschap voor jeugdkorpsen. De wedstrijd begint om 13.00 uur. Aan dit muziek- en showfestijn doen korpsen uit heel Nederland mee. De finale is rond 17.15 uur. In de avonduren is er vanaf 20.00 uur de Taptoe Zeeland waaraan zo'n 120 muzikanten deelnemen. VLISSINGEN - Op het Bellamypark in Vlissingen komt in oktober een nieuw kunstwerk te staan. Welk, dat mag het publiek bepalen. De twee opties, gemaakt door kun stenaars Berry Holslag uit Den Haag en Alex Vermeulen uit Am sterdam, zijn momenteel te be wonderen in de hal van het stad huis. De kunstwerken worden op grote doeken gepresenteerd op het Bellamypark. Via een stemkaart (verkrijgbaar op het stadhuis, Igua na, Park Central en de Concur rent), een email naar bk@cultuurwerfnl of de opiniepei ling op vlissingen.nl/bellamypark kan het publiek kiezen. Die uit komst neemt het college samen met het advies van de klankbord groep mee in haar besluit. OOSTKAPELLE - Dit en komend weekeinde zijn er weer open tuin dagen in Oostkapelle. Het is voor het tiende jaar dat een aantal bij zondere, particuliere tuinen voor het publiek geopend zijn. Op 3, 4, 10 en 11 juni kan men er van 10.00 tot 17.00 uur terecht. De toegangs prijs is 2,50 per persoon per tuin. Honden mogen niet naar binnen. De te bezichtigen tuinen zijn: de ecologische cottagetuin van Thea van Maldegem aan de Noordweg 51, de romantische rozentuin van Hetty van Baaien aan de Duinweg 32 en de landelijke tuin van Lia Jobse aan de Noordweg 60A. meer info: www.tuinenaandekust.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 21