zeeland 119 mee te verdienen' Archipel sleutelt aan ouderbijdrage Leonardo MaatGarant dat is leeg 'Helper van politie' krijgt werkstraf ff «TTTrTT Solexrace in Aagtekerke DIVERSE LOUNGE-SETS EN HEEL VEEL TEAK! vrijdag 3 juni 2011 W JM MaatGarant Tuin- Serremeubelen Dorpsdijk 31 Vrouwenpolder 0118 - 551 444 info@maatgarant.nl aagtekerke - Voor de negende keer wordt zaterdag in Aagtekerke een solexrace gehouden. Er wordt gereden in drie klassen, ludiek, spe cials en dames. De race is op een afgesloten parcours met start en fi nish in de Porrenaerstraat. De eerste manche start om 14.00 uur. Rond 17.30 uur is de laatste manche afgelopen. Er is ook een oldtimer-bromfietsshow. Iedereen met een brommer van vóór 1975 mag meedoen. En er zijn demon straties met notro-cars; modelau to's die op nitrobrandstof rijden. www.solexdub-zeeland.org door Emile Calon VLISSINGEN - Grotere klassen, min der klassen en een ouderbijdrage van 850 euro per kind. Dat zijn de belangrijkste maatregelen die be sturen van de Archipel Scholen en Leonardo Zeeland nemen om het Leonardo-onderwijs in Oost-Sou burg aan hoogbegaafde kinderen te kunnen voortzetten. Enkele jaren geleden werd gestart met het Leonardo-onderwijs op Walcheren. Eerst in Middelburg en Oost-Souburg, vanaf vorig jaar met vier klassen met gemiddeld zestien leerlingen in Souburg. Enkele maanden geleden maakte Archipel bekend dat een bijdrage van 1800 euro per kind per jaar no dig zou zijn, door het gemis van sponsorinkomsten. Maar het kan ook met een bijdrage van 850 eu ro, zei bestuursvoorzitter Cees Cor- stanje woensdag. De klassenom- vang wordt dan wel verhoogd naar gemiddeld achttien met een maximum van twintig Teerlingen. Ook wordt het aantal klassen be perkt tot drie met maximaal 54 leerlingen. Hulp van ouders bij het onderwijs is nodig om te kunnen voldoen aan de verwachtingen. Daarnaast wordt gehoopt dat het nu wel lukt om via sponsoring extra geld binnen te krijgen. Directeur John Eckhardt benadruk te dat. ouders die niet in staat zijn om de bijdrage te kunnen betalen ook welkom blijven. Voor hen is er een speciale kwijtscheldingsrege ling. De ouders zijn dinsdagavond ingelicht over de nieuwe plannen. Het ziet ernaar uit dat zij akkoord gaan met de nieuwe maatregelen. Na afloop van de presentatie klonk applaus. Er hebben zich ook al nieuwe leerlingen gemeld. TMC Goes Marconistraat 15b (0113) 22 41 18 www.tmcbinnenhuisadviseurs.nl Tuin-& Serremeubelen Is in het seizoen 2011 gevestigd in VROUWENPOLDER AAN DE DORPSDIJK 31! door Emile Caion middelburg - Ook de Middelburg se rechtbank gelooft niet dat een 29-jarige Middelburger de politie wilde helpen met zijn verzameling kinderporno. Tijdens het uitspre ken van het vonnis liet rechtbank voorzitter G. van Unnik woensdag in ieder geval niet blijken dat hij dat als verzachtende omstandig heid wilde aanmerken. Na een tip uit het buitenland vond de politie twee jaar geleden op de laptop en een losse harde schijf van de Middelburger in to taal 27.611 foto's en films met kin derporno. TWee weken geleden verklaarde de man tijdens de strafzitting dat hij van plan was een filter te bouwen om op die manier de verspreiding van kinderporno tegen te gaan. Op die manier wilde de automati seerder de politie helpen, zo be weerde hij althans. Hij bezwoer de rechtbank dat hij de plaatjes en films niet had bekeken. Officier van justitie W. Suijker- buijk geloofde niets van zijn ver haal en eiste een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. De offi cier stelde ook dat er niets was ge vonden dat wees op plannen voor het bouwen van een filter. De rechtbank neemt die eis van het OM over. Ook krijgt hij een proeftijd van drie jaar en moet hij, als de reclassering dat nodig vindt, een persoonlijkheidsonderzoek la ten uitvoeren en cursussen volgen. werp en inrichting'. Dat beteken de in het geval van het Scheldeter- rein vooral sanering. De grond was immers vervuild; daar moest een nieuwe laag zand over. Tachtigduizend euro werd besteed aan 'kunstobjecten', zoals de licht gevende tonnen. De rest, een dik ke twee ton, mocht het bureau ge bruiken voor activiteiten. Zo was er in het seizoen elke maand wat te doen: van picknicks tot paaseie ren zoeken. Afgezien van Onder stroom en andere grote stadsevene- menten trok de Boerenlanddag de meeste bezoekers: enkele duizen den. Wat er dit jaar staat te wach ten, is niet bekend. Maar het potje is leeg. Er is zelfs meer opgegaan dan de bedoeling was. De kiosk Alles Stroomt op een drukke dag. foto Lex de Meester Ontspannen wordt er nog niet zo veel. Gedronken wel, maar dan door andere lieden. foto Ruben Oreel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 19