'Geen gevaar EHEC-bacterie' ia Leerling (14) steekt klasgenoten met mes Haven in Zicht o PZC Sportieve SINGLE REIZEN mm 12Qï 2 en 3 10 en 11 buiten Debat kernenergie schaadt toerisme zeeland seaports Laura ruimt haar badkuip op KRA5.NL Scholen worstelen met mobiele telefoons Tweehonderd jaar rechtspraak in Nederland Vandaag als bijlage bij uw krant DINSDAG 31 mei 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 128 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 WALCHEREN ZIEKTE RIVM stelt dat Nederlanders zich geen zorgen over besmetting hoeven te maken DEN HAAG - Er zijn geen aanwijzin gen dat Nederlanders zich zorgen moeten maken over de EHEC-bac- terie. Dat zegt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volks gezondheid en Milieu (RIVM). Mogelijk is de ziekte ook in Duits land al over zijn hoogtepunt heen. Daar zijn de afgelopen week hon derden mensen ziek geworden van wie er inmiddels veertien zijn overleden. Het eten van rauwe komkommers, sla, tomaten en pa prika wordt afgeraden tot duide lijk is wat de bron van de bacterie is. Mensen die besmet zijn met de EHEC-bacterie krijgen ernstige, soms bloedige diarree, buikkram pen en moeten soms overgeven. Een aantal slachtoffers krijgt com plicaties als ernstige nierproble men. Het RIVM adviseert mensen de groenten voor gebruik goed te was sen. „Maar dat adviseren we eigen lijk altijd al." In Nederland is tot nu toe één ge val bekend van iemand die ziek is geworden; die was recent uit Duits land teruggekomen. Van drie Nederlanders is bekend dat zij problemen met hun nieren hebben, twee van hen zijn in on derzoek, aldus de RIVM-woord- voerder. Ook worden meldingen van darmklachten extra onder zocht. De EHEC-bacterie is familie van de E-coli bacterie, die wordt gevon den in de darmen van runderen. Jaarlijks worden vermoedelijk on geveer 1250 mensen ziek door de EHEC-bacterie. Zo'n dertig tot zes tig keer wordt dit ook door labora toriumonderzoek bevestigd. pagina 4 en 5: komkommer vrees slaat over MIDDELBURG - Het toerisme in Zee land kan in de knel komen door de discussie of er een rem op de bouw van kerncentrales moet wor den gezet. Het Kenniscentrum Kusttoerisme vreest dat Duitse toe risten met andere ogen naar Zee land kijken nu in hun land kern centrales worden gesloten en in hun vakantieprovincie misschien ee^nieuwe wordt gebouwd. k pagina £f en 9: Merkel stelt teleur pagina 22 en 23: 'Oeps, wat bete kent dat voor Zeeland?' Mobieltje moet uit in de klas reageer op www.pzc.nl EBE!inE*ireacties:772 Homo's moeten ook bloed kunnen doneren 58% JOPLIN - De elfjarige Laura Cobb ruimt een bad kuip op bij haar verwoeste huis in Joplin. Zij over leefde de orkaan in de Amerikaanse staat Missou ri van een week geleden door in de badkuip te schuilen. Zeker 142 mensen kwamen om en meer dan veertig mensen worden nog altijd ver mist. De tornado is er de dodelijkste in meer dan zestig jaar tijd geweest. Er vielen negenhonderd gewonden. foto Charlie Riedel/AP TERNEUZEN - Een veertienjarige vmbo-leerling van scholengemeen schap De Rede in Terneuzen heeft gisterochtend in een woedeaanval twee klasgenoten verwond met een stanleymes. De politie heeft hem aangehouden. De jongen, woonachtig in de ge meente Terneuzen, raakte buiten zinnen tijdens een techniekles in een praktijklokaal. Hij pakte het mes en stak een vijftienjarige jon gen uit Axel meerdere keren. De Axelaar raakte gewond aan zijn arm. Klasgenoten grepen vervol gens in. Daarbij liep nog een ande re jongen lichte verwondingen op. De Rede beraadt zich deze week op een passende maatregel. katern Regio: verdachte steek- vincident geschorst Zie achterzijde 'Buiten'-katern: Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 __8 711688"555530 Bekijk ons 1 voordelige aanbod fiets- wandel vakanties! Zie www.kras.nl/single-actief j waarom zou je meer betalen 1 J i itenlonds

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1