-V: Premie naar postcode 4 en 5 15 spectrum Van Jole www.vanjole.com WALCHEREN Vandaag zonnig, morgen een bui, 20 tot 22° Weggelopen Roemer: 'Je moet een keer een grens trekken' ZATERDAG 21 mei 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 120 Klaas Knot is de nieuwe directeur van DNB - los nummer €1,55, zaterdag 2,30 Vandaag als bijlage bij uw krant ZEEUWSE HOTEtS S RESTAURANTS T 0113 - 370 000 www. dekamper diiinenn! T 0118-410 502 www.hotelarion.nl KINDEREN €14,75 ZONDAG 12 JUNI EN MAANDAG 13 JUNI VOOR HET HELE GEZIN AANVANG 12.00 UUR Met LIVE muziek én voor de kinderen een down! 'Bij De Kamperduinen een tafelbrunch: KAPELLE - De Anniedagen zijn gisteren begonnen in de Nederlands Hervormde kerk in Kapelle, tegenover het woonhuis waar Annie M.G. Schmidt 100 jaar geleden werd geboren. Veel basisscholieren uit de gemeente Kapelle waren aan wezig. Kapelle en vandaag ook Vlissingen eren de gelou- werde schrijfster. Annies types waren bij de Anniedag aanwezig. Dikkertje Dap was er (foto) en zijn verlegen zusje. Dikkertje Dap klom op de trap, op rode laarsjes voor de regen. foto Marcelle Davidse Advies en Management pagina 2 en 3: herinneringen aan Annie ophalen Het is logisch dat een autoverzekeringspremie in een volksbuurt hoger is reageer op www.pzc.nl Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 - 013 99 10 reacties: 401 Een nieuwe sluis is alleen goed voor België 65% xi*aorc - - oe KRmpeRDUinen Grenzeloos gastvrij mv.vardadofen1 AFTER WORK PARTY ZEELANO -r_ Schrijf je nu alvast in op afterworkpartyzeeland.nl AUTOVERZEKERING Volksbuurt duurder uit Lange zit voor Dikkertje Dap door Ap van den Berg HAARLEM - Mensen in een volks buurt moeten vaak veel meer voor hun autoverzekering betalen dan bewoners van een villa- of nieuw bouwwijk. De prijsverschillen kun nen hoog oplopen: tot wel 60 pro cent voor een polis met precies de zelfde voorwaarden. In een enkel geval hanteren verzekeraars zelfs uiteenlopende premies voor één en dezelfde straat. Dit komt doordat verzekeraars meer en meer de risico's in de di recte woonomgeving van klanten laten meetellen voor de premie. Dit blijkt uit onderzoek van Verze- keringssite.nl in samenwerking met deze krant, waarbij 85 locaties in het land onder de loep zijn ge nomen. Klanten van verzekeraar Onna On na in de Suze Groeneweglaan in de wijk Rosenburg in Vlissingen betalen voor een WA-polis met be perkt casco (onder meer diefstal) 19 euro per jaar (9,8 procent) min der dan in de 500 meter verderop gelegen straat Assumburg in de wijk Bossenburgh. Bij de ANWB is het verschil tussen de beide in de wijk Bossenburgh gelegen stra ten straten Batenburg en Blikken- burg (afstand op één punt maar 50 meter) 29 euro, ofwel ruim 12 procent, ten voordele van de bewo ners van de eerste straat. Buiten Zeeland zijn nog veel grotere ver schillen vastgesteld. „Maatschappijen willen zoveel mo gelijk klanten binnenhalen waar bij de kans op schade zo klein mo gelijk is. Hoe minder schade, hoe minder kosten. En hoe minder kos ten, hoe meer winst", stelt Erik Hordijk, directeur van Verzeke- ringssite.nl. Hij wijst erop dat bij zorgverzekeringen geen onder scheid wordt gemaakt naar leeftijd of naar de vraag of iemand rookt, drinkt en ongezond eet. „Ik vraag me af hoe lang dat nog houdbaar is", aldus Hordijk. Autoverzekeraars kijken al langer naar leeftijd, schadevrije jaren en de auto die mensen hebben aange schaft. Nu telt ook de postcode steeds vaker mee. Verzekeraars kunnen zeer nauw keurig bepalen welke klanten wei nig risico vormen en welke metter tijd grote schades gaan claimen. Recent betaalde je in de grote stad meestal meer dan op het platte land. Tegenwoordig kijken verzeke raars zelfs op straatniveau binnen een wijk van één stad", aldus Hor dijk. Hij verwacht dat de twee voorlopers snel navolging krijgen. „Andere maatschappijen kunnen niet achterblijven. Anders prijzen ze zich op den duur uit de markt." Deze selectieve premiedifferentia tie is wettelijk toegestaan. pagina 3: commentaar pagina 6 en 7: risico doorgere kend tot in detail zie video op www.pzc.nl/video

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1