J Shinltsu n ,21 mei i DAG'i-Chemié 15 ZUID-HOLLAND O NOORD-BRABANT lyondellbasell coAtex Lyondell Bayer Manufacturing Maasvlakte VOF Bezoekadres: Australiëweg 7, Havennummer 8217, SyOfldellbaSell 3199 KB, Maasvlakte. 1 till It Wat doen wei LyondellBasell is een wereldwijd chemisch bedrijf. Onze produc ten vormen de basis voor talloze producten die je dagelijks ge bruikt, zoals verpakkingen voor verse voedingsmiddelen, bouw materialen en auto-onderdelen. In Nederland hebben we drie productielocaties, waaronder de Maasvlakte. Beschrijving activiteiten: Tijdens de open dag worden er rond leidingen georganiseerd naar de fabriek, de controlekamer en het laboratorium. Daarnaast maak je kennis met de verschillende disciplines die werkzaam zijn op de fabriek. Voor de kinderen is er een kinderhoek. Openingstijden: 10.00 - 16.00 uur. Vooraanmelding: ja, via opendagmaasvlakte@lyondellbasell.com Leeftijdsgi'ens: onder 12 jaar begeleiding van een meerderjarige. Contactgegevens: opendagmaasvlakte@lyondellbasell.com Website: www.lyondellbasell.com/maasvlakte Momentive Specialty MOMENTI'v/E Chemicals B.V.- Pernis Bezoekadres: Vondelingenweg 601, 3196 KK- Rotterdam. Wat doen wei Momentive maakt op basis van olieproducten onder andere epoxyharsen. Hieruit kunnen coatings (verf) worden gemaakt, maar ook sportartikelen en printplaten voor bijvoorbeeld com puters. Beschrijving activiteiten: Open dag: rondleiding door het la boratorium (research lab), de werkplaats en de controlekamer. Daarnaast is er ook een feesttent met demo's hap/snap en diverse stands met uitleg en leuke gadgets. Openingstijden: 09.00 tot 17.00 uur. Vooraanmelding: ja, via inschrijvingsformulier op de Shell web site: www.shell.nl/pernis, kiest u hierbij het programma van Mo mentive Specialty Chemicals. Leeftijdsgrens: minimum leeftijd 6 jaar. Tot en met 16 jaar on der begeleiding van een volwassene. Contactgegevens: Gonnie Paas, tel. 010-2952101. Website: www.momentive.com Purac Biochem- Gorinchem Bezoekadres: Arkelsedijk 46, 4206 AC Gorinchem. purac Wat doen wei pm e by nature Purac heeft ruim 80 jaar ervaring in de ontwikkeling, productie en het vermarkten van producten op basis van natuurlijk melk zuur. De focus ligt hierbij op natuurlijke voedselconservering en natuurlijke bouwstenen voor chemicaliën. Beschrijving activiteiten: georganiseerde rondleidingen. Openingstijden: 09.00 - 13.00 uur. Vooraanmelding: ja, via onderstaande contactgegevens. Leeftijdsgrens: minimumleeftijd is 12 jaar. Contactgegevens: E: pnl@purac.com. Website: www.purac.com Shell Nederland Chemie locatie Pernis Bezoekadres: Vondelingenweg 601 3196 KK Hoogvliet. Wat doen wei Shell Pernis vervaardigt zeer uiteenlopende basischemicalien die olie als basis hebben, te denken valt aan grondstoffen voor (isola- tieschuim, meubels, verf, inkt, medicijnen, cosmetica). Beschrijving activiteiten: Open dag, rondrit over het terrein, proeflaboratorium, bezoek controlekamers Shell, Shin-Etsu en Momentive en aannemersbraderie. Openingstijden: 09.15 17.30 uur. Vooraanmelding: ja, via inschrijvingsformulier op de website. Leeftijdsgrens: minimum leeftijd 6 jaar. Tot en met 16 jaar on der begeleiding van een volwassene. Contactgegevens: T: 0800 0238044 E: infopernismoerdijk@shell.com Website: www.shell.nl/pernis Shin-Etsu PVC B.V. locatie Pernis Bezoekadres: Vondelingenweg 6013196 KK Rotterdam. Wat doen wei Shin-Etsu is 's wërelds grootste PVC-producent. In Nederland vindt de productie plaats op twee locaties: Botlek Pernis. Het commerciële hart zetelt in Hilversum. Onze afnemers verwerken onze PVC in leidingsystemen, raamkozijnen, vloerbedekking, kabels en een groot aantal andere producten. Beschrijving activiteiten: Op het bedrijvenpark ontvangen wij u bij het laboratorium, waar onze bedrijven zich presenteren in de vorm van een braderie. Hier zijn ook activiteiten voor de kinderen. Neem ook zeker een kijkje in het lab zelf, daar zijn spannende proeven gaande! Na ongeveer 1 uur gaat u naar de touringcar, deze neemt u mee naar onze PVC-plant en laat on derweg het bedrijvenpark zien. Openingstijden: 9.45 - 17.30 uur (de tijden van de rondleidin gen staan aangegeven op de website). Vooraanmelding: ja, via www.shell.nl/pernis. Kiest u hierbij het programma van Shin-Etsu PVC plant. Leeftijdsgrenskinderen vanaf 6 jaar onder begeleiding. Contactgegevens: T: 010-4389719. Website: www.shinetsu.nl. innovation for life TNO- Rijswijk Bezoekadres: Lange Kleiweg 137, 2288 GJ Rijswijk. Wat doen wei TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenle ving duurzaam versterken. Beschrijving activiteiten: Verschillende demonstraties en op stellingen, rondleidingen door het gebouw en langs laboratoria, workshops, lezingen, tentoonstellingen, kinderactiviteiten en verschillende informatieve stands. Openingstijden: 11.00 -15.00 uur. Vooraanmelding: ja, via www.tno.nl/dagvandechemie Leeftijdsgrens: n.v.t. Contactgegevens: T: 088-866000 E: karin.brug@tno.nl Website: www.tno.nl/dagvandechemie mum.» i i in ii Basell Benelux B.V. Moerdijk Bezoekadres: Chemieweg 3, 4761 RV, Moerdijk. Wat doen wei LyondellBasell is een Wereldwijd chemisch bedrijf. In Nederland hebben we drie productielocaties, waaronder in Moerdijk met twee fabrieken die polymeren produceren. De polymeren wor den gebruikt in producten zoals autobumpers, dakbedekking maar ook in waterleidingen en koelinstallaties. Beschrijving activiteiten: Tijdens de open dag worden er rond leidingen georganiseerd naar de fabriek, de controlekamer en het laboratorium. Daarnaast maak je kennis met de verschillende disciplines die werkzaam zijn op de fabriek. Voor de kinderen wordt een kinderhoek ingericht. Openingstijden: 10.00 16.00 uur. Vooraanmelding: ja, via opendagmoerdijk@lyondellbasell.com Leeftijdsgrens: onder 12 jaar begeleiding van een meerderjarige. Contactgegevens: E: opendagmoerdijk@lyondellbasell.com Website: www.lyondellbasell.c0m/moerdijk Coatex Netherlands B.V. Moerdijk Bezoekadres: Middenweg 47a, 4782 PM Moerdijk. Wat doen wei Coatex zorgt voor de productie van dispergeermiddelen. Beschrijving activiteiten: Rondleiding en demonstraties in het laboratorium. Openingstijden: 10.00 - 16.00 uur. Vooraanmelding: ja, via onderstaand e-mailadres. Leeftijdsgrens: minimumleeftijd is 14 jaar. Contactgegevens: E: opendag.coatexbv@coatex.nl Website: www.coatex.com

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 69