21 mei OVERIJSSEL <s> ^DAG'-rChemief O FRIESLAND GELDERLAND n 21 mei i PAG^-Chemié Vitens- Leeuwarden Bezoekadres: Snekertrekweg 61, 8912 AA Leeuwarden. Wat doen we? Vitens bestaat uit meer dan 1.700 mensen die zich verbonden voelen door een passie voor water. Zij werken voortdurend aan het winnen, zuiveren en leveren van drinkwater van topkwaliteit. Beschrijving activiteiten: Open Dag, bedrijfspresentatie en de monstraties in het laboratorium. Waterproeverij. Voor bezoekers is het mogelijk om watermonsters mee te nemen en deze op een aantal bepalingen te laten testen. Er worden ook een aantal ac tiviteiten voor kinderen georganiseerd waaronder het uitvoeren van diverse proefjes. Openingstijden: 10:00 - 16:00 uur. Vooraanmelding: n.v.t. Leeftijdsgrens: n.v.t. Contactgegevens: T: 058-2945594. Website: www.vitens.nl AkzoNobel Functional Chemicals Deventer Bezoekadres: Zutphensewee 10, v 6 AkzoNobel 7418 AJ Deventer. Wat doen we? AkzoNobel site Deventer maakt chemicaliën om polymeren (plastics) te kunnen produceren en te verwerken. Daarnaast is er een uitgebreide groep van onderzoek- en ontwikkelingsafdelin gen ten behoeve van de AkzoNobel Business Units. Beschrijving activiteiten: Voor volwassenen en kinderen boven 12 jaar is er een rondlei ding in één van de productie units. Verder zijn er demo's van de logistieke dienst en brandweer. Op de laboratoria zijn er demon straties en kunnen kinderen zelf proefjes doen. Openingstijden: 10.00 -16.00 uur (na 15.00 uur worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten). Vooraanmelding: gewenst, via Mirjam.Huisman@akzonobel.com Leeftijdsgrens: de productierondleiding is vanaf 12 jaar. In de laboratoriajgeldt geen leeftijdsbeperking. Contactgegevens: T: 0570 679222. E: Mirjam.Huisman@AkzoNobel.com Website: www.akzonobel.com AkzoNobel Chemicals - Hengelo Bezoekadres: Boortorenweg 27, AkZONObel 7554 RS Hengelo. Wat doen we? AkzoNobel wint en produceert zout. Naast een bezoek aan AkzoNobel is er een zoutverpakkingsbedrijf en een energiebedrijf op het terrein te vinden. Beschrijving activiteiten: rondleiding door het zoutproductie- bedrijf, het zoutverpakkingsbedrijf en het energiebedrijf. Daar naast kunnen laboratoriumproefjes gedaan worden, worden het proces en de toepassingen toegelicht, worden er producten ten toongesteld en is er een kennisquiz. Openingstijden: 9.30-14.30 uur. Er wordt gewerkt met bloktij- den vanaf 9.30 uur (na 14.30 uur worden geen bezoekers meer toegelaten). Vooraanmelding: ja via een speciale aanmeldpagina op www.akzonobel.com/hengelo. Leeftijdsgrens: n.v.t. Contactgegevens: T: 074-244 9111. Website: www.akzonobel.com/hengelo DSM Resins Zwolle Bezoekadres: Ceintuurbaan 5, IÖDSM 8023 AW Zwolle. BRIGHTscience, brighter living. Wat doen we? Bij DSM Resins in Zwolle werken zo'n 300 mensen aan de ont wikkeling, productie en verkoop van kunstharsen en geavanceer de composiet materialen. Het is een kennisrijke plek: dagelijks zijn 200 specialisten in onderzoek en ontwikkeling bezig met innovatie en duurzaamheid. Samen met de DSM vestiging in Waalwijk vormt DSM in Zwolle het innovatieve hart van alle DSM-activiteiten in harsen en composiet materialen, wereldwijd. Beschrijving activiteiten: Open dag met diverse demonstraties, workshops, proeflaborato- rium, speurtocht voor kinderen. Openingstijden: 10.00 - 16.00 uur. Vooraanmelding: niet van toepassing. Leeftijdsgrens: n.v.t. Contactgegevens: T: 038 4569569. E: info.dsmzwolle@dsm.com Website: www.dsmzwolle.com Elementis Specialties Netherlands B.V.- Delden Bezoekadres: Langestraat 167, 7491 AE Delden. Wat doen we? Elementis Specialties is een chemisch specialiteitenbedrijf die zich vooral richt op "oppervlakteactieve stoffen voor diverse in dustriële toepassingen (Surfactants, Coating Additives Oilfield Chemicals). Beschrijving activiteiten: Open dag met rondgang ovei; het productiegedeelte en een be zoek aan onze laboratoria, activiteiten van de bedrijfsbrandweer. Volwassenen kunnen zelf kleine blusmiddelen toepassen, kin deren kunnen meedoen aan een waterspel of een ritje met de brandweerauto maken. Ten slotte kunnen kinderen zich vermaken op het springkussen of zich laten schminken door een clown. Openingstijden: 10.00 16.00 uur. Vooraanmelding: n.v.t. Leeftijdsgrens: minimumleeftijd is 12 jaar. Contactgegevens: T: 074 3775 000. Website: www.elementis-specialties.com Waterschap Regge en Dinkel- Almelo Bezoekadres: Kooikersweg 1 7609 PZ Almelo. JE2L WATERSCHAP Wat doen we? Regge en Dinkel Waterschap Regge en Dinkel zorgt voor schoon en voldoende water. Twente mag niet te nat en niet te droog zijn. Het labora torium van het waterschap is een dynamisch laboratorium, die monsternemingen en analyses uitvoert voor zowel waterschap Regge en Dinkel als waterschap Rijn en IJssel. Daarnaast voeren we werkzaamheden uit voor externe partijen. Beschrijving activiteiten: Open dag met rondleiding, demonstraties, proeflaboratorium, tentoonstelling en kinderprogramma. Ook kunt u op deze dag de PH-waarde van uw eigen vijverwater laten bepalen. Openingstijden: 10.00 - 16.00 uur. Vooraanmelding: n.v.t. Leeftijdsgrens: n.v.t. Contactgegevens: T: 0546 - 83 25 25- Website: www.wrd.nl -■—li in - -- Kemira Chemsolutions B.V.- Tiel Bezoekadres: Papesteee 91 4006 WC Tiel. Kemira Wat doen we? Kemira zorgt voor de productie van organische zuren en zouten, en mengsels daarvan, o.a. voor de levensmiddelen-, diervoeder- en pharmaceutische industrie en voor gladheidsbestrijding op vliegvelden. Beschrijving activiteiten: Open dag met rondgang over het terrein, waarbij diverse pro ductieafdelingen en het laboratorium worden bezocht. Er zijn diverse demonstraties en presentaties, en activiteiten voor kinde ren, alsmede een poffertjeskraam. Er is een prijsvraag voor kinde ren en senioren, na afloop wordt in beide categorieën een leuke prijs verloot. Openingstijden: 10.00— 16.00 uur. Vooraanmelding: n.v.t. Leeftijdsgrens: tot 14 jaar onder begeleiding van een volwassene. Contactgegevens: T: 0344-615224. Website: www.kemira.com

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 63