Wie, wat, waar? 8 Overzicht deelnemers Dag van de Chemie GRONINGEN GO n ^,21 mei s pVc^Chemié In het overzicht op de volgende pagina's vindt u de contactgegevens en praktische informatie van de bedrijven die deelnemen aan de Dag van de Chemie. De bedrijven die meedoen aan de Dag van de Chemie vervaardigen produc ten en diensten die het leven een stuk gemakkelijker en aangenamer maken. Chemie is onze toekomst, ontdek het op zaterdag 21 mei! Wat doen we? Op de SBH fabriek in Delfzijl worden natri- umboorhydrideoplossingen gemaakt. Naast deze oplossingen worden ook "tussenproducten" als natriumhydride 60%, trime- thylboraat azeotroop en trimethylboraat gemaakt. De producten worden gebruikt in de papier- en farmaceutische industrie. Beschrijving activiteiten: Rondleiding van een uur, ver schillende activiteiten en een kijkje in de controleka mer en in het lab. Voor elke bezoeker is er een kleine at tentie. Vervoer: Er rijden pendelbussen tussen de twee vestigingen van Dow Benelux BV, het Chemiepark, ESD en Zeolyst C.V. Openingstijden: 10.00 - 16.00 uur, laatste rondleiding start om 15.00 uur. Vooraanmelding: n.v.t. Leejtijdsgrens: vanaf 10 jaar tot 16 jaar onder begeleiding van een volwassene het terrein op. Er is kinderopvang voor kinderen vanaf 4 jaar. Contactgegevens: mevr. M. DreijerT: 0596 633563 E: mdreijer@dow.com. Website: www.dowbenelux.com Dagprogramma van alle deelnemers: Alle deelnemers hebben voor u een leuk programma samenge steld met onder andere rondleidingen, demonstraties (van bij voorbeeld de brandweer), u kunt zelf proefjes doen, er zijn vrije bezoeken, quizzen, muziek, lekkernijen, aardige attenties en veel gezelligheid! Voor kinderen zijn er bij veel deelnemers speciale activiteiten samengesteld zoals teken -en ballonnenwedstrijden, springkussens, zelf proefjes doen, poffertjes eten, spelquizzen, een speelhoek en speciale rondleidingen. Meer informatie over de programma's van de deelnemers vindt u op www.dagvandechemie.nl. Mocht u specifieke vragen heb ben^ over het programma bij een deelnemend bedrijf, dan kunt u contact opnemen met het desbetreffende bedrijf via de con tactgegevens die in onderstaand overzicht genoemd staan. Let op: bij sommige bedrijven gelden kledingvoorschriften en een minimumleeftijd i.v.m. de veiligheid! i Chemie Park Delfzijl Bezoekadres: Oosterhorn 4, 9936 EA Farmsum. Chemie Wat doen we? Park Het Chemiepark is een sterk geïntegreerde en duurzame keten van ondernemingen die eikaars hoogwaardige producten en diensten afnemen. Het product van één bedrijf vormt de grond stof voor de ander. Op deze wijze zijn 10 bedrijven, waaronder AkzoNobel, BioMCN, Delamine, Delesto, Lubrizol, Stork, SGS en Teijin Aramid, nauw met elkaar verbonden. Deze bedrijven maken chemische stoffen, die verwerkt worden in producten die je elke dag gebruikt en om je heen ziet, zoals zout en chloor. Wil je weten hoe dat zit? Kom maar kijken! Beschrijving activiteiten: Spelen met chemie (proefjes), Disco very Truck (Rijksuniversiteit Groningen), Uitstalling van eind producten die je dagelijks gebruikt, waarin onze halffabricaten zijn verwerkt, diverse demonstraties van de bedrijven, aandacht voor veiligheid, vacatures, onderwijs en arbeidsmarkt. Openingstijden: 10.00-16.00 u. (laatste rondrit om 15-00 u.). Vooraanmelding, n.v.t. Leeftijdsgrens: vanaf 10 jaar op de locatie (rondrit), voor kin deren onder de 10 jaar is er van alles te zien in de tent. Er is kinderopvang vanaf 4 jaar. Contactgegevens: dhr. H. Jasken, mevr. I. Schutten en mevr. A. ButerT: 0596 648110 06 3657 9405 0596 647197. E: Harry.Jasken@AkzoNobel.com, Il0nka.Schutten@7Akz0N0bel.c0m en 7Anneke.Buter@7AkzoNobel.com. Website: www.chemiepark.nl DOW Benelux B.V. SBH plant -Delfzijl Bezoekadres: Valgenweg 7, 9936 HV Farmsum Delfzijl (voormalige vestiging Rohm&Haas). DOW Benelux B.V. MDI plant- Delfzijl Bezoekadres: Heemskesweg 45, 9936 HE Farmsum Delfzijl. Wat doen we? In Delfzijl op de MDI fabriek produceert Dow grondstoffen voor de polyurethaanindustrie. Het gaat om de destillatie van ruwe MDI (Methyleen Difenyl di-Isocyanaat), een grondstof voor polyurethaanschuimen, isolatiematerialen en kunstvezels voor onder andere de bouw. Beschrijving activiteiten: Rondleiding van ruim een uur met demonstraties in het laboratorium, kijkje in de controlekamer en een demonstratie IBC vullen. Daarnaast verzorgt de firma Hertel een aantal demonstraties op het gebied van isolatie mechanical stralen en conserveren steigerbouw en touwtechnieken. Voor elke bezoeker is er een kleine attentie. Vervoer: Er rijden pendelbussen tussen de twee vestigingen van Dow Benelux BV, het Chemiepark, ESD en Zeolyst C.V. Openingstijden: 10.00 - 16.00 uur, laatste rondleiding start om 15.00 uur. Vooraanmelding: n.v.t. Leeftijdsgrens: van 10 tot 16 jaar onder begeleiding van een vol wassene. Er is kinderopvang aanwezig voor kinderen vanaf 4 jaar op de SBH plant van DOW. Contactgegevens: Mevr. M. Keizer T: 0596 675209 E: mkeizerelias@dow.com. Website: www.dowbenelux.com ESD-SIC- Farmsum ESD Bezoekadres: Kloosterlaan 11-13, 9936 TE Farmsum. Wat doen we? ESD-SIC bv is één van de grootste silïciumcarbidefabriek ter wereld. Siliciumcarbide is onmisbaar in ons dagelijks leven en wordt toegepast in een brede range aan duurzame producten en halffabrikaten, zoals allerlei soorten geavanceerde schuur-, slijp-, snij- en polijsttoepassingen, verwarmingsketels, dieselroetfilters en de lucht- en ruimtevaart. Beschrijving activiteiten: Rondleiding van een uur waarin u een toelichting krijgt op het proces. In het lab kunt u proefjes doen in de proefopstellingen. Kinderen kunnen meerijden op de shovel en voor iedere bezoeker is er een kleine attentie. Vervoer: Er rijden pendelbussen tussen het Chemiepark, ESD, Zeolyst en de twee vestigingen van Dow Benelux. Openingstijden: 10.00 - 16.00 uur. Vooraanmelding: n.v.t. Leeftijdsgrens: Vanaf 6 jaar. Tot 16 jaar onder begeleiding van ouder(s), verzorger(s) of docent. Contactgegevens: T: 0596-637222 E: info@esd-sic.nl. Website: www.esd-sic.nl Elektroschmelzwerk Delfzijl B.V. Kisuma Chemicals B.V.- Veendam Bezoekadres: Billitonweg 7, 9641 KZ Veendam. C KISUMA Wat doen we! V^_ CHEMICALS Kisuma Chemicals BV (KCBV) is verantwoordelijk voor de productie, marketing en verkoop van magnesiumverbindingen wereldwijd. Deze niet schadelijke producten worden hoofdza kelijk toegepast in de kunststof producerende en verwerkende industrie. Beschrijving activiteiten: Open Dag rondleiding, demonstra tie, prijsvraag. Openingstijden: 10.00 -15.00 uur. Vooraanmelding: n.v.t. Leeftijdsgrens: minimumleeftijd is 10 jaar. Contactgegevens: T: 0598-666766 E: info@lcisuma.com Website: www.kisuma.com Nedmag Industries Mining 0 Manufacturing B.V.- Veendam Bezoekadres: Billitonweg 1 NEDMAG 9641 KZ Veendam. 5 Nedmag Mining: Nedmagweg 199, Veendam. Wat doen we? Nedmag is de toonaangevende Europese producent van doodge brand magnesiumoxide (DBM) van hoge zuiverheid. Daarnaast produceert Nedmag Magnesiumchloride in Calciumchloride in vaste en vloeibare vorm. Beschrijving activiteiten: Film, rondleiding van een uur door DBM en Calmag fabriek met een kijkje in de controlekamer. Let op: platte schoenen vereist! Openingstijden: 10.00 -15.00 uur. Vooraanmelding n.v.t. Leeftijdsgrens: minimumleeftijd is 10 jaar. Contactgegevens:'!-. 0598651911 E: general@nedmag.nl. Website: www.nedmag.nl Waterlaboratorium Noord (WLN) Glimmen/ Groningen s Bezoekadres: Rijkstraatweg 85, 9756 AD Glimmen. Wat doen we! water onderzoek advies Wateronderzoek en advies. WLN is het (drink)water labora torium voor Waterbedrijf Groningen en de Waterleidingmaat schappij Drenthe en andere opdrachtgevers met vragen over de waterkwaliteit. Daarnaast is WLN adviseur in bijvoorbeeld de industriële, recreatieve en de zorgsector en spéélt WLN een rol bij het ontwikkelen en testen van sensoren voor het meten1 van waterkwaliteitsaspecten. Beschrijving activiteiten: Open dag, rondleiding, prijsvraag kinderprogramma. Openingstijden: 10.00 - 16.00 uur. Vooraanmelding: n.v.t. Leeftijdsgrens: n.v.t. Contactgegevens: T: 050402212 E: info@wln.nl. Website: www.wln.nl Zeolyst C.V.- Delfzijl ZEOLYST C. V. Bezoekadres: Oosterhorn 36, 9936 HD Delfzijl. Wat doen we? Zeolyst produceert Zeoliet, dat gebruikt wordt in de petroche mische industrie. Door toevoeging van dit product kan er meer hoogwaardig product uit ruwe olie worden gehaald; meer ben zine, meer dieselolie en meer kerosine. Beschrijving activiteiten: Bezichtiging van de locatie, rond leiding laboratorium, fabriek en technische dienst, presentatie, kijkje in de controlekamer. Openingstijden: 10.00 uur - 15.00 uur. Vooraanmelding: n.v.t. Leeftijdsg-ens: rondleiding is vanaf 10 jaar (voor de jongere kin deren is er kinderopvang). Contactgegevens: mevrouw Pia TAzier, T: 0596-643301/ E: pia.azier@zeolyst.nl. Website: www.zeoIyst.com

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 62