zeeland 123 Geen concurrent Ook particulieren voor mensen met beperking Groen buurtfeest benadrukt milieubewustzijn Leliestraat Goes Kapelse fotografen op Fotofestival Naarden Oecumenische dienst in Kerkje Ellesdiek Koorconcert in Grote Kerk Kapelle Informatieavond over kinderen met dyslexie woensdag 11 mei 2011 „Wij zijn nadrukkelijk geen concurrent van bijvoorbeeld een club als Psyiënt, die buitenwerk aanneemt en begeleidt. Het gaat om dezelfde mensen maar we werken in een heel andere tak van sport. Anders dan veel andere dagbestedingsprojecten, werkt Weerwerk ook voor particulieren. Wie bijvoorbeeld zijn negatieven en dia's digitaal wil, kan er terecht. Ook om de hele cd-collectie op een schijfje te krijgen. mMHMMNMI NAARDEN De enige twee voltijds Daguerréo- typisten uit Europa, Marinus J. Or- telee en Charlotte Edam, zijn van 21 mei tot en met 19 juni aanwezig op het Fotofestïval Naarden 2011 in Naarden Vesting. Thema van het festival is de sfeer en romantiek uit het midden van 19e eeuw. Ortelee en Edam zullen er mensen portret teren met de oudste fototechniek ter wereld. Een Daguerréotype is een foto, die op een zilveren of ver zilverde plaat wordt vervaardigd. ELLEWOUTSDIJK In 't Kerkje van Ellesdiek wordt zondag 15 mei weer een oecumeni sche bijeenkomst in het Zeeuws ge houden. Het thema is 'Mik me vrie'. De overdenking wordt ver zorgd door Maaike van Dijk uit Driewegen. Jantine en Louis de Wilde zingen liederen, uiteraard ook in het Zeeuws. De bijeen komst begint om 14.30 uur. De toe- gangs is gratis. KAPELLE Christelijk mannenkoor IJsselmui- den-Grafhorst en Jeugdkoor Jedid- jah uit 's-Gravenpolder geven zater dag 14 mei een concert in de Grote Kerk in Kapelle. Het mannenkoor telt ongeveer 140 leden en staat on der leiding van Freddy Veldkamp. Stichting Woord Daad stelt de opbrengst van de collecte beschik baar aan de actie 'Zeeland helpt scholen in Tsjaad'. Het concert be gint om 19.30 uur. Kinderen tot twaalf jaar mogen gratis naar bin nen, anderen betalen 12 euro. 'S-GRAVENPOLDER Biblioosterschelde en Balans hou den vrijdag 13 mei een informatie avond voor ouders en verzorgers van kinderen met dyslexie in de bi bliotheek in 's-Gravenpolder. Ervaringsdeskundigen van Balans zijn aanwezig om vragen te beant woorden en er is ook voorlichtings materiaal aanwezig. De avond begint om 18.30 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. De toegang is gratis. door Frank van Cooten GOES - Bewoners van de Lelie straat in Goes Ieren hun kinderen milieubewuster te leven en te den ken. Het groene buurtfeest komende za terdag is daar een logisch gevolg van. In de straat racen modelauto's op zonne-energie en biechten de kinderen bij een groene Pinata hun zeven milieuzonden op. En 's avonds is er een biologische barbe cue op het pleintje bij de Lelie straat. Het buurtcomité Leliestraat, be staande uit Ursula Maas, Corinda Boudens, Nicole Provoost en Ellen Lukassen, kreeg voor dit initiatief de groene buurtbonus van de ge meente Goes. Van het geldbedrag is het bureautje Solarkids bij Eind hoven ingehuurd om het buurt feest echt groen te maken. Het be drijf levert bijvoorbeeld alle beno digde materialen. De Leliestraat eindigde vorig jaar op de 48e plaats in een wedstrijd rondom de meest klimaatvriende- lijke straten. In totaal deden drie duizend straten mee. Geen slecht resultaat dus. „Mede naar aanlei ding van deze hoge notering beslo ten we het groene buurtfeest te houden. Onze kinderen krijgen mi lieubewust denken en doen met de paplepel ingegoten", zegt Nico le Provoost. De Pinata neemt een prominente plaats in. Deze felgekleurde figuur, meestal gemaakt van pa- pier-maché, is traditioneel gevuld met zoetigheden, vruchten en ca deaus. Ze komen oorspronkelijk uit Mexico. De kinderen mogen er tegenaan slaan. Een stortvloed van snoepjes, confetti en dergelijke is de beloning. De Leliestraat is zaterdag afgeslo ten voor het verkeer. Het buurtco mité heeft 'Victor de Veiligheids pop' besteld om dat te benadruk ken. Het groene buurtfeest begint zaterdag om 15.00 uur. Werkbegeleider Erik van Loenen probeert het demontagewerk dat Rita Lotte doet ook eens. Dat valt nog niet mee. foto's Ronald den Dekker

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 51