Zeeland PZC Scholenstichting snijdt in personeel BEVELANDEN-THOLEN 22 en 23 24 en 25 REIMERSWAAL Bezuinigingen moeten tekort van 600.000 euro in 2014 wegwerken Burgemeesters veilen kunst voor het goede doel almanak Tip? redactie@pzc.nl Landmacht oefent op grondgebied Kapelle fc Wonen in oude school of werkplaats Verkeerscontrole levert 17 boetes op Weerwerk kleurt witte vlek voor mensen met beperking Woensdag 11 mei 2011 21 Els van Teijlingen bouwt verder aan kinderhuis Tip? bevelanden@pzc.nl/tholen@pzc.nl £S^^gB£8m3S^gg8533BaSgfë^H6B»®m3BeeB38S®BBMa door Lilian Dominicus KRUININGEN - De stichting Samen Onderwijs Maken (SOM), waar de zes Reimerswaalse openbare basis scholen onder vallen, zet de ko mende jaren het mes in de begro ting en in het personeelsbestand. Om een tekort van zes ton in 2014 te voorkomen, moeten vier direc tieleden en zes a zeven personeels leden verdwijnen. Die vloeien zo veel mogelijk af via natuurlijk ver loop. Vanaf 2014 schrijft SOM weer zwarte cijfers. Bestuursmanager Leo Soffers van de stichting SOM heeft gemengde gevoelens over de maatregelen. „We zitten weliswaar straks weer in de zwarte cijfers, maar het gaat niet zonder slag of stoot. We heb ben grote uitgaven en daarvan gaat 90 procent naar personeel. Hooguit 10 procent besteden we aan zaken als onderwijsversterken- de hulpmiddelen. Daarom ontko men we er niet aan om afscheid te nemen van personeel." SOM moest toestemming krijgen van de vakbonden om tot de maatregelen over te gaan. „Gelukkig hebben we die gekregen. Ook de medezeggen schapsraad is akkoord én de mede werkers zelf hebben alle begrip." Om ervoor te zorgen dat het perso neel zoveel mogelijk vrijwillig ver trekt, zijn er stimuleringsmaatrege len in het leven geroepen. Zo mo gen leerkrachten kiezen voor een vervolgopleiding om aan het voort gezet onderwijs te kunnen lesge ven, een vertrekpremie of kunnen ze aanspraak maken op een reis kostenvergoeding bij acceptatie van een nieuwe baan. Soffers: „We verwachten veel vrijwillige aanmel dingen. Maar mocht medio 2012 blijken dat nog niet genoeg men sen zijn afgevloeid, moeten we he laas overgaan tot gedwongen ont slagen. Die geven dan een jaar res pijt; tot medio 2013 hoeft niemand gedwongen te vertrekken." Wethouder Hans de Kunder (CDA, onderwijs), zegt vertrou wen te hebben in de nieuwe begro ting. „Net als alle scholen kampt de SOM met een terugloop van het aantal leerlingen en navenant minder middelen. Ze hebben de problemen echt opgepakt." SOM is twee jaar geleden ontstaan uit een fusie van openbare scholen in Reimerswaal en de West-Bra bantse gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenber gen. De stichting kreeg een bruids schat mee, maar dit jaar al wordt een tekort van drie ton verwacht. GOES - Een speciale benefietveiling in Goes, voor Internationale Kinderhulp Nederland Bruijnes, Wout Kole, Anja Slijkhuis, Beatrix was niet groot, een aantal stukken werd niet geleid door de burgemeesters René Verhulst (IKN). Tijdens de veiling in Venduhuis De Ja- Frederiks, Danielle van Schutterhoef, Mary verkocht, andere ver onder de galerieprijs. van Goes en René Roep van Vlissingen, heeft ger kwamen kunstwerken van Wilco van der Ann Art Consultancy, Arian v/d Hoeven, en foto Ronald den Dekker gisteravond zo'n duizend euro opgebracht Lugt, Ineke Otte, Nicoline van Boven, Kees Peter van Heulen onder de hamer. De animo I 1 zie de video op www.pzc.nl KAPELLE De Koninklijke Landmacht oefent van 16 tot 27 mei op het grondge bied van de gemeente Kapelle. De oefening maakt deel uit van de op leiding van ruim 20 verkenners. Met 25 man, 12 pantserwagens en 12 andere voertuigen oefenen de militairen op openbare wegen en paden. Bij de training in het uitvoe ren van verkenningsopdrachten wordt oefenmunïtie gebruikt. KWADENDAMME Belangstellenden voor een voorma lige gemeentewerkplaats of school gebouw kunnen terecht in de ge meente Borsele. Het schoolgebouw aan de Troyeweg in Borssele alsme de het schoolgebouw aan de Van Hattumstraat in Ellewoutsdijk en de oude gemeentewerkplaats aan de Kerkeboomstraat in Kwaden- damme staan te koop. Ze worden verkocht door de gemeente. GOES Bij controles op de Sinoutskerkse- weg in Goes en de Goessestraatweg te 's-Heer Abtskerke zijn gisteren van 7.00 tot 13.00 uur zeventien per sonen bekeurd: zeven voor opgevoer de bromfietsen, drie voor een losse helm, twee voor het niet dragen van de autogordel en verder voor een missende kentekenplaat, al rijdend bellen, de verplichte rijrichting nege ren en rijden zonder rijbewijs. De veertigers onder ons kunnen het zich vast nog wel herinneren. The Dukes ofHazzard, de Amerikaanse televisieserie rondom de broertjes Bo en Luke en uiteraard nichtje Daisy. Een prominente rol was weg gelegd voor de General Leede Dod ge Charger 1969 RT, inclusief dicht gelaste deuren. Want dat was cool. In de omgeving van Goes rijdt er ook eentje rond, weliswaar geen Dodge, maar een Opel Manta met wel twee overeenkomsten. Een even felle kleur oranje en uiteraard dicht gelaste deuren. De monteur, een twintiger, had daar bij de verplichte APK-keuring geen weet van. Afge keurd dus. Ach ja, weet hij veel. Moet hij de serie toch maar op dvd aanschaffen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 49