Vlooswijk valt straks niet meer 241 zeeland relax fauteuils Klarinetkwartet brengt concert naar zorgcentra comfortabel zitten? www.binnenuit.nl Rommelmarkt 'Rond de Kleine Vogel' GEDAANTEVERWISSELING Wooncentrum Vlooswijk valt straks niet meer uit de toon bij de nieuwbouw die de laatste jaren is verre zen aan de zuidrand van de Terneuzense binnenstad. www.binnenuit.nl Basiliekkoor verzorgt Gregoriaans concert Asperges eten voor kinderen in Cluj regioagenda woensdag 11 mei 2011 KUITAART woningen telt Vlooswijk, vooral be woond door senioren, de begane grond is voor cliënten van Het Cors. De Stichting Rond de Kleine Vogel houdt zaterdag van 9.00 tot 14.00 uur een rommelmarkt in en om de schuur tussen de Cathelijneweg en Hulsterweg. De Stichting Vrienden van Molen Vogelzicht zorgt voor versnaperingen. De opbrengst gaat naar het jaarlijks onderhoud van de molen. Deelnemers kunnen zich aanmelden via rommelmarkt @kuitaart.com of via Christian van den Bergen, tel. 0114-690456. HULST Het rooms-katholiek Basiliekkoor Sint Willebrordus verzorgt zondag een Gregoriaans concert. Op het programma staan werken zoals In troïtus, Alleluia, Sequenta, Vaste Misgezangen en Lofgezangen. Het concert staat onder leiding van dirigent Jo Ivens. Het Gregoriaans concert begint 's middags om drie uur. De toegang tot de basiliek is gratis. HEIKANT In brasserie Du Commerce in Hei kant wordt zaterdag 4 juni van 19.00 tot 20.30 uur een asperge-di ner gehouden waarvan de op brengst ten goede komt aan gehan dicapte kinderen in het Roemeen se Cluj. Deelname kost 16 euro en voor wie geen asperges lust is er een hors d'oevre. Kaarten zijn ver krijgbaar bij Iet Verdurmen (0114-316074), Jen Francken (0114- 310028) en Du Commerce; Louis Cornells heeft vanuit zijn oude stuurstoel in zijn woning in Vlooswijk alweer enigszins vrij zicht op de Kennedylaan. foto Mark Neelemans door Harmen van der Werf Wooncentrum Vloos wijk bij de entree tot de Terneuzense binnenstad onder gaat een gedaanteverwisseling. Sinds begin april staat het gebouw aan de Schoolweg, onderaan de Kennedylaan, in de steigers en gaat het schuil achter blauw doek. Half juli is het werk klaar en is Vlooswijk 'uit de as' herrezen. „Een hartstikke mooie plek om te wonen." Op de tweede verdieping kijkt oud-binnenvaartschipper Louis Cornells (72) uit het raam. Hij zit op een oude stuurstoel, lek ker hoog. Vandaar kan hij de Ken nedylaan overzien, de jachthaven in de gaten houden en zijn oude werkplek, de spits Ger-Pau aan de Beurtvaartkade. ,,'s Ochtends ga ik altijd nog naar mijn schip", vertelt hij. „Wat klussen, als dat nodig is." Louis bezoekt ook altijd de plezier- schepen in de jachthaven. Hij int de liggelden voor Aricom, de huur der van de haven. „Nu is het nog niet zo druk, maar in de zomer ben ik daar wel de hele ochtend mee bezig." Sinds twee jaar wonen Louis en zijn vrouw joke (69) in Vlooswijk. Joke raakte minder goed ter been en het was dan toch beter een ge lijkvloerse woning te zoeken. Het bevalt hen prima in het wooncen trum. Dat verhuurder Woonzorg Nederland de voorgevel groten deels laat vernieuwen, maakt het alleen maar beter. „De buitenra men waren eerst enkelglas", ver telt beheerster Joke Breur. „Nu zijn ze van dubbelglas." Dat is zeker niet het enige wat ver andert. Vlooswijk, in 2984 ge bouwd op de plek van een oude school en de voormalige brand weerkazerne, zag er behoorlijk ge dateerd uit. Het was in de jareri tachtig van de vorige eeuw mo dem pasteltinten te gebruiken, zo ook in Vlooswijk, en nog wel blauwgroen. Architect Dennis van Leeuwen van V+G Architekten In genieurs in Sas van Gent stelt daar over: „Vlooswijk was een oriënta tiepunt, maar niet op een positie ve manier." Hij heeft het nieuwe ontwerp gemaakt. „In roodach tige, warme tinten", vindt beheers ter Joke. Elly Veltman (44) is ook één en al tevredenheid. Ze woont op de be gane grond met heel wat katten en roemt vooral de nieuwe pui. „Die oude was helemaals niks, dit is een hele verbetering." Dat de oude pui 'helemaal niks was', is ook wel te verklaren. Vlooswijk zou eerst open balkons krijgen, maar de ge meente vond dat geen gezicht, ze ker niet als mensen er wasgoed aan te drogen zouden hangen. „Nog tijdens de bouw is besloten de balkons met een glazen pui af te sluiten", weet architect Van Leeuwen, „met openslaande ra men die ook nogal eens regenwa ter doorlieten. Nu komen er vol waardige puien in, waarvan de ra men helemaal kunnen worden opengevouwen." Vlooswijk misstaat straks niet meer, is Van Leeuwens overtui ging. „Het gebouw past weer in de omgeving, met het moderne water schapskantoor en het nieuwe woon- en winkelcentrum Schut tershof. Daarbij viel het wel erg uit de toon." Meer agendanieuws op de webiste van deze krant. WOENSDAG 11 MEI AXEL - Gregoriuscentrum, 13.30 uur: Kaar ten, biljarten, koersbal, bridge; Het Trefpunt, 13.00 uur: Biljarten, hand werken; De Halle, 13.30 uur: Kaarten, biljarten en spelletjes, sjoelen; De Boemerang, 19.00 uur: Line dansen; BRESKENS - Goedertijt, 13.00 uur: Biljar ten; 13.30 uur: Kaarten, soos; CLINGE - Malpertuüs, 13.30 uur: KBO kaarten, biljarten en sjoelen, ANBO koers bal; GRAAUW - Gemeenschapshuis, 13.00 uur: KBO kaartjes maken; 14.30 uur: Gym; HEIKANT - 't Heike, 13.15 uur; Biljarten, handwerken, bloemschikken; 20.00 uur: Damesgym; HOEK - De bovenhoek, 9.30 uur: Biljarten; 14.00 uur: Koersbal; 19.00 uur: Biljarten, bridge; HULST - De Lieve, 9.00 uur: Vrij biljarten, computeren; 9.30 uur: Tekenen; 10.30 uur: Fysio gym;13.00 uur: Biljarten; 13.30 uur; Bingo;13.30 uur: Viva la Musica; 16.00 uur: bijeenkomst ZKV; De Blaauwe Hoeve, 9.00 uur: Handwerken; 10.00 uur: Internet café, koffie drinken; 13.30 uur: Meer bewegen voor ouderen; Den Dullaert, 18.00 uur: Volleybal; 19.30 uur: Sportstudio Anneke Hamelink; KLOOSTERZANDE - WZC Antonius, 10.00 uur: Meer bewegen voor ouderen; KOEWACHT - De Lange Akkers, 10.00 uur: Krant voorlezen; 13.30 uur: Kaarten; OSSENISSE - Hof ter Nesse, 20.00 uur: Country line dance; Herberg de Snis, 14.00 uur: Kaarten; PHILIPPINE - De Schotse Hoek, 14.00 uur: Bieden, jokeren, rummicub; SAS VAN GENT - De Regenboog, 14.00 uur: Kaarten bieden en jokeren; StAlbert, 14.00 uur: Handwerken, vrij kaar ten, biljarten; SINT - JANSTEEN - De Warande, 9.30 uur: Gymnastiek+ 13.00 uur: Biljarten; 13.30 uur: Schieting; 18.30 uur: Informa tiebijeenkomst herontwikkeling locatie Rabo bank; Café Ambiance, 13.30 uur: Kaarten; SLUISKIL - Meulengat, SWO 13.30 uur: Biljarten, gymnastiek, volksdansen; TERNEUZEN - De Veste, 9.15 uur: Volks dansen; 9.30 uur: Jeu de boules;13.00 uur: Biljarten; Sporthal de Vliegende Vaart, 9.30 uur: Volksdansen; Ter Schorre, 14.00 uur: Workshop teke nen; De Kameleon, 15.00 -18.Ó0 uur: Jeugdcen trum Meetpoint 12 -16 jaar; 19.30 uur: Jeugdcentrum Meetpoint vanaf 16 jaar; VOGELWAARDE - Wijksteunpunt aan de Wilgenstraat, 14.00 uur: Ouderensoos; ZAAMSLAG - Dorpshuis, 14.00 uur: Koersbal. TERNEUZEN - Het klassieke Kurios Klarinetkwartet brengt volgende week een klassiek programma ten gehore in verschillende woonzorg centra van zorgverlener SVRZ in Zeeuws-Vlaanderen. Op dinsdag 17 mei is het ensemble vanaf 14.00 uur in de Molenhof in Zaamslag. Woensdag 18 mei begin nen ze hun concert om 14.30 uur in Ter Schorre in Terneuzen en om 19.00 uur in De Vurssche in Axel. Het Kurios Klarinetkwartet brengt een gevarieerd programma met werken van onder andere Albino- ni, Mozart, Rimsky-Korsakov, Pa trick Hiketick en Scott Joplin. Het viertal muzikanten speelt al negen jaar samen. Het kwartet maakte enkele internationale tournees ent wee cd-opnames. Het repertoire reikt van de Renaissance tot mo derne muziek. De concerten zijn in nauwe samen werking met Stichting Muziek in Huis (SMIH) georganiseerd. SMIH verzorgt al ruim tien jaar klassieke kamermuziekconcerten in zorgcen tra op het niveau van reguliere con certzalen. Op die manier wordt ge probeerd de sfeer van de concert zaal naar die mensen toe te breng en die zelf niet meer zo mobiel zijn en daarom zelf moeilijk con certen kunnen bezoeken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 46