toekomstplannen zeeland 123 'We zagen elkaar voor de eerste keer op een feestje bij Lena thuis' vesting als basis voor uitvoeren van nieuwe ideeën Medaillon maken Brassband en jeugd van Excelsior in Ledel Centrum stadje in teken rommelmarkt Open dag bij Portaal van Vlaanderen Centrum Management heeft nieuwe website Twee gewonden bij ongeval op Neringweg Intratuin verkoopt bio-rozen Bierkreek Coverband Frontaal sluit popfestival af Ver-beel-ding aan de macht in Grote Kerk woensdag 11 mei 2011 Z kan het Ravelijn op andere mo menten ook gebruikt worden als uitzichtpunt en plek voor muziek- en toneeloptredens. Museum en dorpsraad hebben hun plan inmiddels bij de gemeen te Sluis gepresenteerd. Die wil best meehelpen met bijvoorbeeld het zoeken naar een nieuwe plek voor de herten, beloofde het college al. De initiatiefnemers vragen wijse lijk geen geld aan de gemeente; dat moet komen van sponsors en fondsen. Heel veel is er niet nodig; er zou beschikking moeten zijn over stroom en water, en een schuurtje worden gebouwd met berging en toilet. De plannen met het Ravelijn zijn niet de enige ideeën die het mu seumbestuur heeft. Zo begint Het Bolwerk komende zaterdag met een reeks workshops voor kinde ren van 6 tot 12 jaar. Die vinden eens per maand op zaterdag plaats. Kunst- en cultuurdocente Yolenta Becude heeft voor elke keer een ander thema bedacht en uitgewerkt: een medaillon, histori sche kraag of hoofddeksel maken, maquettes bouwen, jezelf verande ren in een Romeinse soldaat err oude scherven beschilderen. Binnenkort is het ook mogelijk een kinderfeestje in het museum te organiseren. Het Bolwerk is met partycentrum De Mauritshoeve in gesprek over samenwerking. „We proberen dan een arrangement- op-maat aan te bieden", geeft Soet aan. Verder denkt het museumbe stuur aan het opzetten van onder meer een fiets- en een wandel tocht in de omgeving. Het Bolwerk houdt komende zater dag de eerste van een reeks work shops voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Met docente Yolenta Becude gaan deelnemers aan de slag met het maken van een medaillon. Met de 'echte' exemplaren in het mu seum als voorbeeld, produceren de kinderen er zelf één van gips. De workshop duurt van 13.00 uur tot 14.30 uur. Meedoen kost 5,50 euro. Aanmelden is gewenst, maar niet verplicht, en kan via 0117 301200 of museuminfo@zeelandnet.nl. Meer informatie over het museum op www.museumhetbolwerk.eu. OOSTBURG Brassband Excelsior uit Cadzand speelt komende zaterdag in het Le- deltheater in Oostburg. Ook jeugd orkest IJgenweis en instaporkest De Notenkraker, beiden onderdeel van muziekvereniging Excelsior, komen in actie. Het optreden begint om 19.30 uur. Toegang kost 7,50 euro; kinderen tot en met 12 jaar mogen 'gratis naar binnen. www.excelsiorcadzand.nl. AARDENBURG Ondernemend Aardenburg houdt komende zaterdag een rommel markt. Er staan kramen in de Brou werijstraat, Weststraat, Sint Ba- vostraat, Marktstraat en op de Markt. De markt is te bezoeken tus sen 7 en 17 uur. Ook op 9 juli is het rommelmarkt in Aardenburg. Wie daar spullen wil verkopen, kan zich inschrijven via www.rommelmarktaarden- burg.nl. TERNEUZEN Het Portaal van Vlaanderen in Ter- neuzen houdt zaterdag 14 mei open dag. Van 13.00 tot 17.00 uur kunnen belangstellenden kennis maken met dit maritiem informa tiecentrum. Er zijn doorlopend rondvaarten en mensen kunnen de brugkelder en de uitkijktoren be zoeken of wat drinken op het ter ras met uitzicht op de sluis. Ook Modelbouwvereniging Zuid West mee met een aantal boten. Q www.portaalvanvlaanderen.nl TERNEUZEN Centrum Management (CM) Ter- neuzen heeft een nieuwe website. De oude site heeft plaatsgemaakt voor een nieuw, fris, overzichtelijk ontwerp, dat past in de vernieu wing die CM Terneuzen nu onder gaat. CM is de koepelorganisatie van de ondernemersverenigingen in het centrum. De website biedt informatie over evenementen, win kels, horeca en het centrum zelf. Ook het e-mailadres gewijzigd. www.cmterneuzen.nl OOSTBURG Bij een ongeluk op de Neringweg in Oostburg raakten gisteren rond 13 uur twee mensen gewond. Een automobilist uit Sluis (67) reed zon der stoppen het kruispunt van de Maaidijk op en botste met een auto mobilist (63) uit de gemeente Sluis. De 67-jarige man is naar het zieken huis in Brugge vervoerd; zijn bij rijdster, een vrouw (52) uit Sluis, naar dat in Terneuzen. De aard van de verwondingen was onbekend. IJ ZE N D IJ KE Rozenkwekerij De Bierkreek hoopt biologisch gekweekte potrozen bin nenkort aan een breed publiek te kunnen presenteren. Vijf vestigin gen van Intratuin (Utrecht, Amster dam, Rhoon, Enschede en Winschoten) verkopen 26, waar van vijftien nieuwe, soorten potro zen. Allen met een EKO-keurmerk, dat garandeert dat de planten zon der kunstmest en/of chemische be strijdingsmiddelen zijn gekweekt PHILIPPINE Na Seventy And Orange, Mhf Coverband en New York Diesel is de line-up van Rock on the Kiosk in Philippine compleet. Voor het festival dat plaatsvindt op 11 juni en start om 14.00 uur zijn nog vier bands toegevoegd. Sexual Repro ductive Systems (elctronic rock), She-May (pop/rock), Creedence Commotion Revival (CCR tribute band) en als afsluiter de Brabantse coverband Frontaal. Het festival is gratis toegankelijk. GROEDE Grafisch kunstenaar Leendert Maas uit Breskens opent vrijdag het ex positieseizoen in de Grote Kerk van Groede. Onder het thema 'Ver-beel-ding' toont hij divers werk, dat soms te herleiden is tot een figuratief portret, maar ook vol komen abstract kan zijn. Burge meester Jaap Sala opent de tentoon stelling om 16 uur. Tot en met zon dag 19 juni is de expositie van 14 tot 17 uur te bezoeken. Maas is elke dag het laatste uur zelf aanwezig Het Bolwerk gaat zich nóg meer op kinderen richten. Nu al kunnen die in het museum onder meer terecht in de Lego-kamer, waar ze kastelen kunnen bouwen. Bestuurslid Anne-Lies Soet geeft het goede voorbeeld. door Eugène Verstraeten terneuzen - Jan Jonkman werd 84 jaar geleden geboren in de Terneu- zense binnenstad, Lena Geelgoedt 80 jaar geleden in de wijk Java. Ge zien de rivaliteit tussen beide buur ten lag het niet voor de hand dat Jan en Lena een stelletje zouden worden, maar de liefde laat zich niet leiden. Gisteren waren ze 60 jaar getrouwd. Ze zagen elkaar voor het eerst op een feestje bij Lena thuis, toen Jan net terug was na enkele jaren mili taire dienst in Indonesië. „En toen zijn we een beetje gaan scharre len." Hun vaste liefdesplekje was de Huizingabank in de Axelse- straat. Het echtpaar heeft twee kinderen. Jan heeft 38 jaar gewerkt bij kunst- mestproducent Yara in Sluiskil. Hij geniet al vanaf zijn 61e van zijn vrije tijd, nadat hij samen met een flink aantal collega's verplicht moest uittreden. Jan is altijd een fa natiek visser geweest, maar die hobby heeft hij opgegeven. Met de leeftijd komen de kwaaltjes en daarom heeft Jan ook zijn auto op geruimd. Samen hadden ze dertig jaar lang een stacaravan op cam ping Hoogduin in Cadzand-Bad. „Daar gingen we iedere vrijdag middag heen. Heel gezellig." Vijf jaar geleden zijn ze ermee gestopt. Toen verhuisden ze ook naar het Oostelijk Bolwerk, na bijna vijftig jaar in de Anjerstraat te hebben ge woond. Lena had weinig problemen om in het appartement te wennen, want ze schenkt al vanaf haar 26e koffie voor de ouderen. Eerst in de toen malige Schakel en nu al jaren in de ontmoetingsruimte van De Veste. Als het aan haar ligt blijft ze dat nog wel even doen. Daarnaast zingt ze nog in het bejaardenkoor. Het jubileumfeest vierden ze zon dag al in De Veste, met veel beken den en een etentje voor familie en vrienden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 45