zeeland 123 Speel goed Blik verslaafd aan Lego-bouwen Prorail plaatst hekken langs berucht spoorvak Op stap in ruige Meeuwenduinen Not James Dean op Wereldwinkeldag Politie ontdekt twee wietkwekerijen B en W akkoord met geld Veiligheidsregio Oefenende ME-ers jagen schrik aan woensdag 11 mei 2011 De naam Lego is het resultaat van een door oprichter van de fabriek Ole J Kirk Christiansen uitgeschreven prijsvraag. Het woord is afgeleid van het Deense zinsdeel 'leg godt' wat 'speel goed' betekent Speelgoed bestaat al eeuwen, maar was vroeger alleen voor de rijken wegge legd. Later onstond de massaproductie en kwam er - in het begin vaak blik ken - speelgoed voor een breed publiek. Teunis Fortuijn bij zijn trots; de Taj Mahal. Het kostte hem maandenlange noeste arbeid. foto Dirk-Jan Gjeltema WESTENSCHOUWEN Staatsbosbeheer verzorgt in mei el ke donderdag een excursie in de Meeuwenduinen, het meest weste lijke duingebied van Schou- wen-Duiveland. De Meeuwendui nen is een dynamisch duingebied waar de natuurelementen vrij spel hebben. Een ontmoeting met ree, damhert of broedende meeuwen is niet uitgesloten. De donderdagse wandeling begint om 19.30 uur van af de fietsenstalling aan de Adriaan van der Weijdeweg. ZIERIKZEE Het is zaterdag Wereldwinkeldag, een dag waarop aandacht gevraagd voor wat mensen bij kunnen dra gen aan een eerlijke wereldhandel. voor de Wereldwinkel aan de Melk markt in Zierikzee Not James Dean op. Not James Dean is de band rond zanger/gitarist/componist James van de Water. Op het repertoire on der meer reggae, salsa en samba. Het optreden begint om 14.00 uur. RENESSE In samenwerking met Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Schouwen-Duiveland heeft de Zeeuwse politie twee hennepkwe kerijen ontmanteld aan de Korte Reke in Renesse. Twee personen zijn aangehouden: een 28-jarige man uit Renesse en een 20-jarige man uit Oost-Sou burg. De 96 planten en de appara tuur zijn vernietigd, meldde de po litie gisteravond. ZIERIKZEE Volgend jaar betaalt elke Schou- wen-Duivelander 9,81 euro aan de Veiligheids Regio Zeeland (VRZ), de organisatie van brandweer, ge- zondheidskundige hulp, meldka mer en rampenbestrijding. De tota le bijdrage van Schouwen-Duive land is 335.522 euro. Het gemeente bestuur gaat hiermee akkoord. Zeeuwse gemeenten hebben de laatste jaren telkens een paar pro centen bezuinigd op de VRZ. goes - Spoorwegbeheerder Prorail plaatst nog voor de zomer hekken langs het spoorvak ter hoogte van de Oostmolenweg in Kloetinge. Het is een preventie-maatregel om het aantal zelfdodingen terug te dringen. De spoorwegovergang zelf wordt niet afgesloten. Doel van de maatregel, onderdeel van het vorig jaar opgestarte pre ventieprogramma van Prorail, is om de impuls om voor de trein te springen te doorbreken. „Door een hek te plaatsen wordt het min der makkelijk", zegt woordvoer ster Anne Kodde. „Het probleem volledig oplossen kunnen we niet. Het is ook geen optie om het hele spoor af te sluiten, hulpdiensten moeten erbij blijven kunnen in ge val van een calamiteit." De overgang in de Oostmolenweg behoort tot de zestig hotspots wat betreft zelfdodingen. De nabijheid van de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Emergis heeft daar mee te maken. De gemeente Goes, Emergis en Prorail hebben overleg gevoerd over maatregelen bij de Oostmolenweg, maar vol gens burgemeester René Verhulst duurt het allemaal te lang. Kodde zegt dat de organisatie juist de hulp nodig heeft van gemeente en Emergis eom doeltreffende maatre gelen te kunnen nemen. burgh-haamstede - Een Stuk of vier blauwe ME-busjes reden gis termiddag met hoge snelheid het terrein van benzinestation de Schelphoek bij Burgh-Haamstede op. Een vijfde wagen stopte mid den op de weg en keerde. Uit een van de wagens sprongen mannen met helmen op en schilden voor hun gezicht. Ze renden op een an der busje af. Wie niet beter wist zou denken dat de agenten zware criminelen op het spoor waren, maar niets was minder waar. „Het was een oe fening. We schrokken ons lam", zegt een medewerkster van de ben zinepomp. „Lekker subtiel."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 39