Zeeland PZC Einde aan kliko-controles is nabij Geld voor scoutingconcours Afgekeurd SCHOUWEN-DUIVELAND 22 en 23 24 en 25 AFVALSCHEIDING Volgens de wethouder was het nooit de bedoeling om boetes uit te delen Goed uitkijken en richting aangeven almanak Woensdag 11 mei 2011 Krasse Teunis Fortuijn is verslaafd aan legobouwen 21 Weerwerk kleurt witte vlek voor mensen met beperking Tip? schouwen-duiveland@pzc.nl door Melita Lanting zierikzee - Het aantal uren wat be schikbaar is om in afvalbakken te snuffelen naar 'fout' afval is bijna opgebruikt. Dat zegt wethouder Wim Stouten. Daarna stopt de controle op het scheiden van afval. „Er is maar een beperkt aantal uren voor uitgetrokken en daarna is het over en uit", aldus Stouten. Hij zei dit in de commissievergade ring ruimtelijke ordening. Stouten kon niet exact zeggen hoeveel uren dit jaar nog beschikbaar zijn. „Maar er was too uur beschikbaar en daar is een groot deel van ver bruikt." Op Schouwen-Duiveland is veel onrust ontstaan over gemeentelij ke controleurs die in de grijze rol- emmers (kliko's) lopen te snuffe len op zoek naar groenafval, pa pier, glas, kleding en plastic. Deze materialen moeten gescheiden worden ingezameld. Mensen die teveel 'fout' afval in de container hebben, krijgen eerst een waar schuwing en bij herhaling een boe te. Dat heeft: heeft het college eer der ook geschreven in antwoord op schriftelijke vragen van de Christenunie. Nu blijkt dat wet houder Stouten de actie anders in terpreteert. „Er is niet één boete uitgedeeld en ik wil aanhalen dat het ook helemaal niet de bedoe ling is om boetes uit te delen", zegt Stouten. Volgens hem was het alleen de be doeling om mensen te wijzen op het scheiden van afval. Op de vraag van Petri d'Anjou (PvdA) of het college ook van plan is vol gend jaar opnieuw afvalcontroles te houden moet Stouten het ant woord schuldig blijven. „Ik heb de planning van de afdeling nog niet gezien." d'Anjou reageert ver baasd: „Maar het is toch een princi pieel besluit van het college en niet van de ambtenaren om wel of niet door te gaan?" Verschillende fracties vinden dat het college te ver is gegaan met het snuffelen in afval omdat de priva cy van inwoners daardoor oneven redig wordt geschaad. „Het college gaat wel erg gemakkelijk om met de privacy van burgers. Mensen voelen het als 'big brother'", zegt Tom Soeters (WD). Fractievoorzitter Erika Capelle van de Christenunie: „Wij willen con creet weten hoeveel uren nog over zijn en of het de moeite waard is om de volgende raadsvergadering een motie in te dienen om de con troles direct te stoppen." BRUINISSE - Voor je oversteekt eerst links kij ken, dan rechts. En natuurlijk duidelijk rich ting aangeven als je af wilt slaan. Leerlingen van acht Schouwen-Duivelandse basisscholen moesten dinsdag onder het toeziend oog van Veilig Verkeer Nederland de straat op tijdens het praktisch verkeersexamen. De eerste exa mendag werd in Bruinisse afgewerkt. Morgen is de parkeerplaats achter de Lidl bij de Jan Wouter van den Doelschool Zierikzee de start locatie. Zeven scholen geven daar acte de pre sence. Vrijdag is de derde en laatste examen dag en die wordt in Burgh-Haamstede afge werkt. Daar treden leerlingen van zes Schou wen-Duivelandse basisscholen aan. foto Dirk-jan Gjeltema wr't1' sssssesssks wm&zgia&m mm zierikzee - De gemeente draagt 400 euro bij in de organisatiekos ten van het Landelijke Band Con cours van Scouting Nederland. Het concours wordt op 25 juni in Bruinisse gehouden. De lokale scoutinggroep tekent voor de orga nisatie. De totale kosten bedragen 10.000 euro. Aan het concours doen naar verwachting negen drumbands van scoutinggroepen uit heel Nederland mee. Dan gaat het om ongeveer 300 muzikanten. Het Landelijke Band Concours is haar zestigjarig bestaan nog maar één keer eerder in Zeeland ge weest. Dat was in Middelburg. Behalve het concours, zorgen de drumbands ook voor een streetpa- rade door het Mosseldorp. Verder Tip? redactie@pzc.nl wordt er iets rond het thema 'mos selen' georganiseerd. De gemeente draag bij omdat nooit eerder een landelijk muziek concours op Schouwen-Duiveland plaatsvond. Verder wordt op prijs gesteld dat Scouting Bruinisse ook elders fondsen werft en dat de scouting samenwerkt met de Jacht haven Bruinisse. De veertigers onder ons kunnen het zich vast nog wel herinneren. The Dukes of Hazzard, de Amerikaanse tv-serie rond de broertjes Bo en Luke en uiteraard nichtje Daisy. Een pro minente rol was weggelegd voor de General Lee, de Dodge Charger 1969 RT, inclusief dichtgelaste deuren. Want dat was cool. In de omgeving van Goes rijdt er ook eentje rond, weliswaar geen Dodge, maar een Opel Manta met wel twee overeen komsten. Een even felle kleur oranje en uiteraard dichtgelaste deuren. De monteur, een twintiger, had daar bij de verplichte APK-keuring geen weet van. Zijn vader had hem nimmer ver teld over die Dodge. Afgekeurd dus. Ach ja, weet hij veel. Moet hij de se rie toch maar op dvd aanschaffen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 37