Zeeland PZC 2: Honderd huizen ontruimd voor bom De Andries Jacob kan er bijna weer tegenaan Afgekeurd WALCHEREN 24 en 25 22 en 23 WESTKAPELLE 174 bewoners moeten woningen in acht straten verlaten op dinsdag 31 mei Evacuatie bomruiming Middelburg steekt toch vlag uit voor Maxima almanak Woensdag 11 mei 2011 Weerwerk vult witte vlek voor mensen met een beperking Amateurkunstenaars week lang in de schijnwerpers Tip? walcheren@pzc.nl wiiii awnn door Annemarie Zevenbergen WESTKAPELLE - De vliegtuigbom bij het KNRM-station in Westka- pelle wordt dinsdag 31 mei ont manteld. Dan moeten 174 inwo ners hun woning tijdelijk verlaten. Honderd woningen in acht straten moeten leeg zijn tussen acht uur 's ochtends en twee uur 's middags. Het gebied in een straal van 500 meter rondom de vindplaats van de bom, de zogenoemde scherven- zone, wordt volledig ontruimd en afgezet. De geëvacueerde bewo ners kunnen terecht in verenigings gebouw Westkapelle Herrijst. De lege woningen worden verzegeld door de politie. De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) verwijdert het ont stekingsmechanisme van de bom ter plekke. Daarna wordt het pro jectiel afgevoerd en elders tot ont ploffing gebracht. Burgemeester Rob van der Zwaag kondigt die dag een noodverorde ning af. „Het is een grootschalige evacuatie. Zoiets hebben we in de gemeente nog niet -gehad. Toch voorzie ik weinig problemen. De bewoners die ik gesproken heb, reageren laconiek. De huizen gaan gewoon op slot, ramen en deuren kunnen dichtblijven. Omdat de bom goed is afgedekt met contai ners, hoeven we geen rekening te houden met luchtdrukverschil bij een ontploffing." Hij gaat uit van een extra inzet van rond de twin tig politiemensen. Museum het Polderhuis is communicatiecen trum voor alle betrokken partijen. Van der Zwaag: „Als alles goed ver loopt, verwacht ik dat de mensen om twee uur hun huis weer in kunnen. Dan wordt het gebied ook weer vrijgegeven." De bewoners die hun huis moeten verlaten, krijgen een brief met daarin uitleg over de gang van za ken. Op 19 mei is een informatie bijeenkomst in Westkapelle Her rijst. Om 19.30 uur voor mensen in het ontruimingsgebied en vanaf 21.00 voor een iedereen die meer wil weten over de bomruiming. De duizendponder werd op 24 maart gevonden tijdens de dijkver sterkingswerkzaamheden aan de zeedijk. De ruiming is al twee keer uitgesteld omdat eerst verder on derzocht werd of er nog meer gro te explosieven in de bodem lagen. Er is volgens Van der Zwaag overi gens bij de KNRM nog wel een 'grote verstoring' van de bodem ge zien, maar 'dat kan van alles zijn'. De mast wordt voorzichtig geplaatst op de YE 36. door Emile Calon ARNEMUIDEN - Nog een veertien dagen klussen en dan kan de YE 36 'Andries Jacob' weer over het Veerse Meer zeilen. De afgelopen zeven maanden lag de authen tieke Thoolse mosselhoogaars, gebouwd in L900, bij de historische werf C.A. Meerman in Arnemuiden op het droge voor restauratie van het achterschip. Twaalf vrijwilligers van de Stichting Behoud Hoogaars waren twee dagen in de week in de weer met die klus. Gisteren werd de YE 36 met behulp van een grote kraan weer te water gelaten. Vervolgens werd de mast erop gezet en ook de zwaarden gemon teerd. De hoogaars kan er nu weer tegen, aldus Ma- rijn Verschuure. De oud-zeeman, leider van het restauratieteam, vertelde met liefde over het schip dat ooit nog eigendom is geweest van een familielid uit Yerseke. Het heeft volgens hem heel wat reizen van Yerseke naar de Wad denzee en terug gemaakt om in het noorden mosselzaad te vangen. Het opvallende aan de foto Izaak Verkeste YE 36 is zijn omvang. Vergeleken met andere hoogaarzen is de Andries Jacob met z'n lengte van vijftien meter opvallend groot. Doorgaan waren hoogaarzen eif tot dertien meter lang. Ook is de YE 36 breder waardoor het schip een zeer grot laadvermogen heeft. Voor de Tweede Wereldoorlog voeren er ruim duizend hoogaarzen over de Zeeuwse wateren, vertelde Gaston Timmerman van de Stichting gisteren met een zekere nostalgie. „Bijna alles is verdwenen: gesloopt, afgezonken of op een andere manier vernietigd." MIDDELBURG - Middelburg steekt dit jaar voor het eerst de vlag uit op 17 mei, de verjaardag van prin ses Maxima. Middelburg vlagde niet omdat op 17 mei 1940 een groot deel van de binnenstad door oorlogshandelingen werd ver woest. De gemeente vond het uit piëteit niet gepast om op die dag te vlaggen. Met de grote herden king vorig jaar is volgens het colle ge echter 'een periode afgesloten waarin het bombardement uit de vergetelheid is geraakt'. Voor bur gemeester en wethouders is dit aanleiding om vanaf dit jaar weer te gaan vlaggen in de binnenstad op prinses Maxima's verjaardag. Tip? redactie@pzc.nl De laat-veertigers onder ons kunnen het zich vast nog wel herinneren. The Dukes of Hazzard, de Ameri kaanse televisieserie rondom de broertjes Bo en Luke en uiteraard nichtje Daisy. Een prominente rol was weggelegd voor de General Lee, de Dodge Charger 1969 RT, inclusief dichtgelaste deuren. Want dat was cool. In de omgeving van Goes rijdt er ook eentje rond, weliswaar geen Dod ge, maar een Opel Manta met wel twee overeenkomsten. Een even felle kleur oranje en uiteraard dichtgelas te deuren. De monteur, een twintiger, had daar bij de verplichte APK-keuring geen weet van. Zijn vader had hem nim mer verteld over die Dodge. Afgekeurd dus. Ach ja, weet hij veel. Moet hij de serie toch maar op dvd aanschaffen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 21