i Mooi begin voor havens Zeeland Si yv Inval Fiod om fraude beleggingen KPN paait klant met service me| heeft ook gekozen voor tijdregistratie van atrea systemen www.atrea.nl ACTUELE KOERSEN innHn m^mmm^mmtimmmmmss KWARTAALCIJFERS Elders pas op de plaats Dure kerosine jaagt verliezen luchtvaart op door Ben Jansen MIDDELBURG - De Zeeuwse havens zijn 2011 goed begonnen. In het eerste kwartaal steeg de goederen overslag met 7 procent. Rotterdam, Amsterdam en Gent vertoonden geen groei vergeleken met de eer ste drie maanden van vorig jaar. Alleen de haven van Antwerpen deed het met een groei van 13 pro cent beter dan die van Vlissingen en Terneuzen, blijkt uit een over zicht van het Economisch bureau van ING. Zeebrugge bleef steken op een groei van 2 procent. De vervoerseconomen van ING signaleren dat de uitbundige groei van 2010- met uitzondering van Antwerpen en Zeeland - voorbij is. Rotterdam maakte vorig jaar een indrukwekkende groeispurt door na het recessiejaar 2009 in één klap het piekjaar 2010 te over treffen. Dat is naast een lager groei tempo in de industrie vooral te wijten aan de sterk gestegen grond- stoffenprijzen. Dat leidde tot min der overslag van olie, kolen en ij zererts. In Rotterdam werden wel meer containers en stukgoed be handeld. Ook in de Zeeland daalde de over slag van ertsen, net als van chemi sche producten. De behandeling van stukgoed steeg bijna met een kwart. Vooral landbouwproducten en metalen deden het goed in de ze categorie. Bij de opmerkelijke groei van Ant werpen in het eerste kwartaal te kent het Economisch bureau van ING aan dat in de grootste haven aan de Schelde meer was goed te maken dan in Rotterdam. Eind vo rig jaar lag de overslag in Antwer pen nog 5 procent onder die van 2008, terwijl Rotterdam er al 2 pro cent boven zat. De daling van de olieprijs werkt door in de overslagcijfers van Am sterdam (de grootste benzineha ven van de wereld) en Rotterdam (waar minerale olie een vijfde van de overslag uitmaakt). Opmerke lijk is evenwel dat de overslag van minerale olie in Antwerpen - de tweede haven van Europa in deze goederensoort - wel stevig toe nam. Voor heel 2011 voorzien de zeeha vens gemiddeld een lichte groei. Zo rekent Rotterdam op een toena me van de overslag met 2 a 3 pro cent. DEN HAAG - De FIOD heeft gisteren invallen gedaan op vijf locaties in Dordrecht, Soesterberg en Wad- dinxveen in voor een onderzoek naar een omvangrijke beleggings- - fraude. Drie bedrijven en twee lei dinggevenden worden ervan ver dacht tussen 2003 en 2010 grote sommen geld van beleggers te heb- SCHIPHOL - De luchtvaartmaatschappijen dachten dit jaar, na jaren van verliezen, weer flink winst te kunnen boeken. Maar de één na de ander presenteert dikke ver liezen. Oorzaak: de hoge olieprijs en de onrust in veel landen. De olieprijzen zijn de laatste maanden fors ge stegen. Voor luchtvaartmaatschappijen zijn personeel en brandstof de belangrijkste kostenposten. Bij veel be drijven lag de kerosinerekening 30 procent hoger dan vorig jaar. En dat in de traditioneel slechte winterperio de. Naast sneeuwellende werden de maatschappijen ook geconfronteerd met vluchtverstoringen en minder passagiers door de onrust in het Midden-Oosten en de aardbeving in Japan. Prijsvechter Easyjet, de tweede maatschappij op Schip hol, presenteerde gisteren bijna een verdubbeling van het halfjaarverlies tot maar liefst 175 miljoen euro. KLM-Air France komt volgende week met cijfers. foto Nils van Houts/ANP ben aangetrokken. Dat gebeurde ge deeltelijk zonder vergunning, aldus de FIOD. Beleggers konden vanaf 10.000 euro meedoen. De verdach te bedrijven garandeerden een ren te die opliep tot 18 procent. De FIOD en het OM vermoeden dat het ingelegde geld voor grote delen niet is besteed, zoals beloofd. EEE31BERICHT Aardappelen (droog, uit de schuur Frites geschikt, 40 mm opw: 17,00 - 25,00 (prijshoudend); export, 40 mm opw: 18,50 - 21,00 (rustig); 35/40 mm opw: geen overeenstemming. Zaaiuien (klasse II, uit de schuur 30%: 7,00 - 9,00 (rustig); 60%: 9,00 - 10,00 (rustig). Tarwe Maal: 228,00; Voer: 223,00. Bruine Bonen: 600,00 - 650,00; Blauw maanzaad: geen notering; Kapucijners: 225,00; Karwijzaad: 1.400,00; Brouw- gerst: geen handel; Voergerst: geen han del. Fourage (uit de schuur, per tonEngels raai- gras, grote balen: 155,00; Tarwe stro, gro te balen, blank: 92,50 - 100,00; Tarwe stro, grote balen, donker: 82,50 - 90,00. Noteringen worden ook gepubliceerd op de website van de ZWO: www.zlto.nl BsmssmamaBBBtBea DEN HAAG - Telecombedrijf KPN wil de kwaliteit van de dienstverle ning sterk gaan verbeteren. Call- centers worden anders ingericht, zodat klanten in één keer worden geholpen. Rekeningoverzichten zijn straks volgens KPN duidelij ker, websites worden ingericht als servicekanaal. Tevens vergroot het bedrijf het aantal winkels van 217 naar 300. Topman Eelco Blok verwacht dat dit een positief effect heeft op de klanttevredenheid en de reputatie van de marktleider in ons land, zo zei hij gisteren bij de presentatie van het strategisch plan 2015. Vanaf deze zomer presenteert KPN nieuwe abonnementsvor men voor mobieltjes, waarbij het internetgebruik uitgangspunt is. Veelgebruikers van internet zijn straks duurder uit dan nu. Door al lerlei gratis apps verdienen tele- combedrijven steeds minder aan telefoneren en sms'en. De naam van KPN-dochter Getro- nics verdwijnt binnenkort. „Wij willen met één gezicht met onze zakelijke klanten praten", aldus topman EelcoBlok. Een nog onbe kend deel van de 7000 medewer kers bij de iet-dienstverlener ver liest zijn baan. 1él 12:00 18:00z naam slot +/- Antonov 0,14 0,02 16,67 Brunei 34.85 2,24 6,85 AMG 14,99 0,73 5,12 ING Groep 8,96 0,37 4,28 Reed Elsevier 9,24 0,26 2,84 TOP 5 DALERS AMSTERDAM naam slot KPN 10,34 -0,38 -3,50 Fugro 60,03 -1,39 -2,26 Aperam 28,32 -0,38 -1,34 Macintosh Ret 18.85 -0,23 -1,21 Accel 1 39,78 -0,28 -0,70 361,05 5,12 4. (1,44%) jan mrt ÉURONEXT AMSTERDAM - De Amsterdamse AEX-index is gisteren met flinke winst gesloten. Beleggers leken de zorgen over de Griekse schulden naast zich neer te leggen. ING was de grootste stijger. KPN was de grootste dissonant nadat het telecombedrijf zijn nieuwe strategie had onthuld. De AEX sloot 1,4 procent hoger op 361,05 punten. De MidKap kreeg er ook 1,4 procent bij op 652,01 punten. De grote Euro pese beurzen van Parijs, Frankfurt en Londen wonnen 1,1 tot 1,3 procent. Bank en verzekeraar ING boekte een koerswinst van 4,3 procent. Verzeke raar Aegon kreeg er 1,1 procent bij. In de MidKap won SNS Reaal, ook een combinatie van een bank en een verze keraar, 2,1 procent. ■it TOP 5 ST1JGERS AMSTERDAM WALLSTREET NEW YORK - De aandelen in Wall Street gingen gisteren verder om hoog. Een onverwacht groot handels overschot van China gaf de beleggers moed. De uitvoer van China nam in april met bijna een derde toe ten op zichte van een jaar eerder, tot het re cordniveau van 155,7 miljard dollar. De groei van de export en het han delsoverschot overtroffen de verwach tingen van de meeste economen. Dit nam bij de beleggers de vrees weg dat de groei van de wereldeconomie afzwakt. De Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent hoger op 12.760,36 punten. De breder samengestelde S&P 500-in- dex was 0,8 procent hoger op 1.357,16 punten. De Nasdaq-index klom 1 procent naar 2.871,89 punten. Opzc.nl/beurs Volg uw eiger Volg uw eigen fondsen op de beurspagina's op onze website. Meld u aan voor uw persoonlijke selectie. sharecompany Bron: ShareCompany Adverteren? Bel CooIConcepts op 071-566 39 16. www.sharecompany.nlwww.coolconcepts.nl naam slot +/- ytd% naam slot +/- ytd% naam slot +/- ytd% naam slot +/- ytd% Aegon 5,28 0,06 15,43 Aalberts 16,86 0,34 6,91 Accell 39,78 -0,28 5.24 AB Inbev 41.20 0,06 -4,42 Ahold 9,65 0,09 -2,27 AMG 14,99 0,73 66,00 Acomo 11,10 0,01 0,18 Air liquide 99,26 1.28 3,72 Air France KLM 11,98 -0,06 -12,01 Arcadis 17,12 0,30 -1.67 Antonov 0,14 .0,02 -12,50 Allianz 101,00 1.55 13,57 AkzoNobel 53,03 0,99 14,08 ASMI 30,30 0,80 14,36 Arseus 12,89 0,04 13,87 Alstom 42,76 0,86 19,08 Aperam 28,32 •0,38 0,00 BAM 5,28 0,06 14,75 Ballast Nedam 16,35 0,24 13,54 Arcelor Mittal 25,29 0.64 -11,29 Arcelor Mittal 25,29 0,64 -11,29 BmckBank 11,85 0,08 2,16 BE Semicond 6,47 0,12 28,40 AXA 14,92 0.27 18,59 ASML 28,97 0,33 0,24 Brunei 34,85 2,24 18,18 Beter Bed 21,09 -0,01 -0,80 BASF 66,30 0,66 11,06 Boskalis 35,72 0,73 0,06 CSM 24,74 -0,14 -5,54 Dockwise 19,49 0.19 -2,26 Bayer 58,47 0,74 5,73 Corio 48,39 0,96 0,78 Delta Lloyd 17,70 0,17 18,08 Exact 22,20 0,13 8,03 BBVA 8,25 0.06 9,07 DSM 46,44 0,58 9,01 Eurocom Prop 34,72 0,32 0,80 Fornix 1.63 0,04 -24.23 BMW 62,67 1.39 6,49 Fugro 60,03 -1.39 -2,39 Heijmans 22,65 -0,07 50,50 Grontmij 15,50 0,14 -10,40 BNP Paribas 54,13 1,19 11,78 Heineken 41,22 0,16 12,33 Imtech 25,86 0,71 -8.93 Kardan 3,92 -0,02 -11,68 Carrefour 30.85 0.18 -2.03 ING Groep 8,96 0,37 23,34 Logica 1,62 0,02 5,93 Kas bank 11,72 0,02 -0,34 Credit Agricole 11.07 0,32 15,30 KPN 10,34 -0,38 -5.31 Mediq 14,38 0,19 2,71 Kendrion 18,68 0,44 28,83 CRH 0,00 -0,16 0,00 Philips 20,38 0,08 -11,08 Nutreco 52,24 0,30 -8,01 LBIInt 1,74 0,03 11,08 Daimler 51,03 0,33 0,59 Randstad 37,05 0,50 -6,20 Ordina 3,84 0,06 4,32 Macintosh Ret 18,85 -0,23 3.34 Danone 48,42 0,12 1,38 RD Shell A 25,57 0,46 3,40 Pharming 0,15 0,00 -25,60 Nieuwe Steen 14,66 0,06 -2,14 Deutsche Bank 42,98 0,76 9,94 Reed Elsevier 9,24 0,26 -0,23 SNS Reaal 4,06 0,08 27,27 Prologis 6,20 0,00 28,90 Deutsche Boerse 57,00 0,95 10,04 SBM Offshore 18,66 -0,11 11,30 Ten Cate 30,94 0,56 10,48 Punch Graphix 3,18 0,00 6,78 Deutsche Telekom 11,22 0,10 16,26 TNT 16,19 0,00 -18,03 Unit4 25,50 0,35 4,70 Qurius 0,27 0,00 -5,19 •E.On 21,30 0,10 -7,13 TomTom 6,20 0,16 -21,38 USG People 13,52 0,24 -11,05 Sligro 25,68 0,18 10.69 Enel 4,69 0,08 25,45 Umbail Rodamco 152,35 3,45 3,11 VastNed Retail 49,24 0,24 -5,27 Spyker Cars 4,24 0,07 22,19 Eni 17,48 0,22 6,98 Unilever 22,99 0,34 -1.33 Vopak 32,16 0,21 -9,79 TKH 21,00 0,30 7.11 France Telecom 15,71 0,13 0,06 Wereldhave 70,90 0,46 -2,96 Wavin 12.00 0,02 5,31 TMG 14,89 0,00 -0,93 GDF-Suez 26,26 0.17 -3,58 Wolters Kluwer 15,92 0,22 -2,93 Wessanen 3,05 0,01 2,94 VastNed Off 12,30 -0,03 -1,95 Generall Iberdrola ING Groep 15,81 6,18 8,96 0,22 0,06 0,37 11,26 7,23 23,34 OVERIGE AANDELEN Intesa Sanpaolo 2,14 0,04 5,52 naam slot +/- ytd% naam "slot +/- ytd% naam slot +/- ytd% L'Oreal 85,89 0,18 1,89 Aamigoo 5,01 0,00 -20,73 Grooth geb 40,00 0,00 2.56 RD Shell 8 25,77 0,44 3.41 LVMH 120,30 1,80 -2.47 Accsys 0,15 -0,01 -63.41 Hal Trust Unit 103,01 0,05 9,59 Reesink 89,50 0,51 26,95 Muench Rueck 112,95 2.85 -0,44 AFC Ajax 7,07 -0,13 1.73 Heineken Hold 36,54 0,04 12,34 Rood Testhouse 0,19 0,00 16,27 Nokia 6,05 0,18 -21,02 Ageas 2,08 0,06 21,66 Hes 37,90 0.25 .14,85 Roto Smeets 6,80 0,00 -49,63 Philips 20,38 0,08 -11,08 Alanheri 4,94 0,00 -5,54 Hitt 6,31 0,00 30,10 Simac Techniek 2,81 -0,04 20,91 RepsolYPF 23,12 0,28 10,89 AMT 1,91 -0,01 1.60 Holland Col 28,79 -1,21 -1,07 Sopheon 0,09 -0,01 -10,00 RWE 43,62 0,52 •12,58 AND Int 4,45 0,10 0,00 Homburg Invest 1,85 -0,05 -40,13 Stern 22,85 0,00 9,15 Saint-Gobain 47,14 1,28 20,98 AP Alternative 13,22 0,02 49,72 Hunter Douglas 33,68 0,46 -14,89 Tetragon 7,76 -0,06 34,96 Sanofi-Aventis 55,01 0,05 13,07 Atrium 4,64 0,01 7,91 Hydratec 15,75 0,00 0,64 Thundorbird Res. 2,95 -0,01 15,69 Santander 8,18 0,13 3,14 8aan Company 0,35 -0,03 0.00 ICT 4,90 0,01 -5,22 Tie 0,10 0,00 -20,00 SAP 44,26 0,57 16,17 Batenburg 28,67 -0,13 37.84 Innoconcepts 0,01 0,00 0,00 Tiscali 0,07 0,00 0,00 Schneider Elec 115,50 1,00 1.58 Bever 2,74 0,00 19.13 lanschot, van 32,40 0,81 7,80 TMC 11,65 0,00 23,28 Siemens 96,03 1.17 3,59 Brill 14,20 0,20 7,90 Man Share 1,15 0,00 202,63 Value8 31,25 -0,10 30,64 Societe Gen 43,08 0.90 5,42 Conversus Capital 23,00 0,00 27.71 MDxHealth 1,68 -0,02 15,07 Vivenda 0,44 -0,04 29,79 Telecom Italia 1.01 0,01 4,55 Crown v Gelder 5,88 0,00 -18,91 N8 Priv. Eq. Partners 8,78 •0,01 25,97 Volta Finance 4,11 0,00 9,60 Telefonica 16,92 -0,01 -0,27 Cryo-Save 5,30 0,18 10,42 Nedap 24,00 -0,28 0,00 Wegener 4,70 0,00 -16,07 Total 41,81 0,54 4,21 Ctac 2,00 -0,01 -4,49 Ncdsense 0,48 -0,01 -2,04 Yatra 4,66 -0,04 -24,23 Uniball Rodamco 152,35 3,45 3,11 Dico Internat 3,75 -0,15 17,19 Ncways 8,88 -0,08 0,26 UnlCredit 1,66 0,04 7,17 Docdata 11,13 -0,12 25,75 Oce 7.76 0,00 -3,00 Unilever 22,99 0,34 -1,33 DPA 1,70 0,05 -16,55. OctoPlus 1,28 0,00 0,87 Vinci 44,71 0,78 8,73 Ego-Lifestyle 0,60 0,00 215,79 Oranjewoud 5.23 0.00 11,73 Vivendi Umv 19,16 0,25 -6,60 Eurocastle 0,26 0,00 0,00 Porceleyne Fles 9,00 0,00 -5,16 Galapagos 10,09 0,05 -15,71 RBS 0,48 0,01 2.13 member of the share company group

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 15