Provincie berispt Scheldorado te/sim 0 DogVd Chemie Pagina's opnieuw Bomruiming TOEZICHT 'Zwembadpersoneel beschikte niet over vaardigheid reddend zwemmen tijdens dodelijk ongeval' Echt en nep in Schipholpark KRAS.NL OP ALLE ZWEMBADEN ÉN mm RADIOGRAFISCHE VOERTUIGEN J door Raymond de Frel TERNEUZEN - De provincie heeft zwemparadijs Scheldorado in Ter- neuzen op de vingers getikt in ver band met de verdrinking van een 12-jarige jongen uit Axel. De jongen overleed op 20 januari, nadat hij in het zwembad een epi leptische aanval had gehad. Uit po- litie-onderzoek bleek dat de aanwe zige toezichthouders adequaat han delden. De provincie concludeert nu echter - als bevoegd gezag voor de zwembadwetgeving - dat de toe zichthouders niet aantoonbaar be schikten over de vereiste vaardig heid 'reddend zwemmen'. „Er was wel iemand met het juiste diplo ma, maar volgens de provincie was dat papiertje te oud", weerlegt ma nager Robert van de Steenover van Scheldorado die conclusie. -„De provincie heeft niets gedaan met onze zienswijze. Ik laat het hierbij. We hebben goed gehan deld. En naar aanleiding van het in cident hebben we ook ander perso neel dan badmeesters op cursus ge stuurd om dit diploma te halen." Of de aanwezigheid van tenminste één gecertificeerde toezichthouder de gevolgen van het incident had kunnen voorkomen, is maar de vraag. „Ik zeg niet dat ze niet red dend kunnen zwemmen, maar wel dat ze dit diploma niet had den", aldus gedeputeerde George van Heukelom. De provincie eist dat de toezichthouders op korte termijn het diploma reddend zwemmen behalen. Bij een volgen de overtreding volgt tweeduizend euro boete. MIDDELBURG - Door een techni sche storing waren twee pagina's in het katern Buiten&Binnen giste ren onleesbaar. Vandaag publice ren we ze opnieuw. U vindt ze op pagina 12 en 13. Excuses voor de overlast. Hoofdredactie PZC WESTKAPELLE - De zware vliegtuig bom bij de KNRM in Westkapelle wordt op 31 mei ontmanteld. 174 bövoners moeten hun huis uit. pagina 21: honderd huizen ontruimd voor bom Ex van Dutroux moet haar hele straf uitzitten (zie pagina 8 en 9) reageer op www.pzc.nl reacties: 313 De renners in de giro moeten niet meer van start gaan 35% 65% Meteen glazen deur een strak intedeud Glashandel MELIESTE zie: meliesteglas.nl Showroom: ma. t/m vrij. van 8.00 tot 17.30 uur. WOENSDAG 11 mei 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 111 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 WALCHEREN «J 21 mei ^DAGi-Chemié "j-ih - Vandaag als bijlage bij uw krant Britt Eerland kan nieuwe Vriesekoop worden 29 XE P MIDDELBURG DE ALLERGROOTSTE VAN ZEELAND IN GAMES TOYS! SCHIPHOL - Twee heren zitten in het Airport Park op de luchthaven Schiphol. De groene zone, die gisteren werd geopend door prinses Irene, bevindt zich achter de paspoortcontroles en is volgens Schiphol enig in zijn soort. Naast echte en kunststof bomen en planten moeten beelden van vlinders en gelui den van dieren en kinderen het buitengevoel oproepen. Het ruikt er zelfs naar natuur; de geur van gras en hout is nagebootst, foto Koen van Weel/ANP waarom zou je meer betalen Vrijetijdspark ZEP Middelburg Podium! 0118 - 606 738

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1