Wat is er te doen Ook voor de Eerste Kamer telt elke stem PZC Artticoft. 301 zeeland .nl/abonnee SENAAT Iedereen kijkt met spanning naar verkiezing op 23 mei Hl Exclusief moederdag aanbod: 2e kaart gratis voor de hitmusical Petticoat! zaterdag 23 april 2011 door Ben Jansen Elke stem telt. Met dit wervende motto roepen gemeenten, provincies en Rijk de kiezers op toch vooral naar de stem bus te gaan om hun democrati sche rechten te laten gelden. Ook voor de Eerste Kamer telt elke stem. Hoe ernstig dat wordt genomen, is de afgelopen weken gebleken. Het ziet ernaar uit dat de regeringscoali tie van WD en CDA en gedoog- steunpartner PW niet vanzelfspre kend over een meerderheid in de senaat kunnen beschikken, zodat voorstellen van de regering er on deruit kunnen worden gehaald. Leuk voor de oppositie; een gru wel voor de coalitie plus bondge noot. Reden waarom in beide kam pen met spanning wordt uitgeke ken naar de verkiezingen voor de Eerste Kamer op 23 mei. De gewone kiezer mag zich het be lang van die verkiezingen aantrek ken, invloed erop heeft hij sinds de Statenverkiezingen van 2 maart niet meer. De leden van alle Pro vinciale Staten kiezen over vier we ken de nieuwe senaat. Getrapt heet dat. Op de uitslagenavond be gin vorige maand werd al duidelijk dat het er maar om hangt of CDA, WD en PW, eventueel aange vuld door de SGP, wel over een meerderheid in de Eerste Kamer zullen kunnen beschikken. Dat verklaart het getrek aan Staten leden van wie nog niet zeker is aan wie ze hun stem zullen geven. Vandaar de vip-behandeling die Jo- han Robesin van de Partij voor Zeeland vorige week in het Toren tje aan de Hofvijver bij minis ter-president Mark Rutte en PW-leider Geert Wilders ten deel viel. Vandaar de wellicht niet ge heel onbaatzuchtige steun van 50PLUS om de Onafhankelijke Se- naats Fraaie aan een zetel te hel pen ondanks dat de onafhankelij ke partijen in de provincies te laag hebben gescoord om op eigen kracht in de Eerste Kamer terug te keren. De nerveuze spanning rond het Binnenhof en in de provinciehui zen wordt mede ingegeven door de ingewikkelde stemprocedure bij de senaatsverkiezingen. Elke stem telt, maar weegt niet even zwaar. Hoe zwaar bepaalt het aan tal inwoners van de provincie. Dat inwonertal wordt gedeeld door het honderdvoud van het aantal Statenleden. In de Zeeuwse siuatie 381.409 gedeeld door 3.900. Dat geeft als uitkomst 98. Dat is de stemwaarde. Ter vergelijking: in Zuid-Holland (3,5 miljoen inwo ners en 55 Statenzetels) is de stem waarde 637. De op een partij in een provincie uitgebrachte stemmen worden ver menigvuldigd met de stemwaarde. De uitkomst van deze som heet stemcijfer. De zetels in de Eerste Kamer worden verdeeld met be hulp van de kiesdeler. Die wordt berekend door de som van de stemcijfers van alle provincies te delen door het aantal beschikbare zetels (75). Voor elke partij wordt gekeken welk stemcijfer zij in to taal heeft behaald. Dat totaal wordt gedeeld door de kiesdeler. De uitkomst van die deling levert het aantal zetels per partij op. Ingewikkeld en de uitkomst is on gewis, zeker als niet ieder Staten lid stemt op de manier waarop hij of zij verwacht wordt te stemmen. Reden genoeg voor een minis ter-president af en toe een Staten lid een vip-behandeling te geven. Pasen staat voor de deur. Dat betekent dat er extra veel evenementen in Zeeland worden gehou den. Eieren gooien, paas- markten en meubelboulevards be zoeken: het kan allemaal, dus na het paasontbijt snel erop uit. Een overzicht. SCHOUWEN-DUIVELAND 1. Burgh-Haamstede: Vogelexcursie in Zeepeduinen en Slotbos. Maan dag 25 april, 08.00 uur, Slot Haam stede aan de Noordstraat. 2. Renesse: De traditionele Eaas- duik in de Noordzee om het sei zoen in te luiden. Zondag 24 april, inschrijven vanaf 12.30 uur, start schot 15.00 uur, Strandovergang Zuid Zuid West. 3. Zierikzee: Schepen van'de Brui ne Vloot liggen in de haven. Op sommige schepen kan een rond vaart worden gemaakt. Zaterdag 23 april, 10.00-16.00 uur, Nieuwe Ha ven ter hoogte van het Luitje. THOLEN 4.Stavenisse: Gezellige paasbrunch in het Keeten. Reserveren ver plicht: 0166-697433. Zondag 24 april, 11.00-14.00 uur, Keetenweg SINT-PHIL1PSLAND 5. Sint-Philipsland: Voorjaarsmarkt en paasshow. Maandag 25 april, 13.00-17.00 uur, Industrieweg 8. NOORD-BEVELAND 6. Kortgene: Eiergooiwedstrijd Eggsfactor. Maandag 25 april, in schrijven vanaf 10.00 uur, start 11.00-13.30 uur, Hoofdstraat. 7. Kamperland: Groot paasvuur. Zondag 24 april, 20.30 uur, Sint-Fe- lixweg. WALCHEREN 8. Serooskerke: Paasconcert van mu ziekvereniging De Eendracht. Maandag 25 april, 10.30 uur, Mu- ziekgebouw 't Westeinde, Oostka- pelseweg. 9. Middelburg: Paasfair. 23 april t/m 25 april, 10.00-17.00 uur, Markt. 10. Vlissingen: Paasmarkt. Zondag 24 april, 10.00-17.00 uur, Boule vard. Koopzondag vanaf 13.00 uur. ZUID-BEVELAND 11. Heinkenszand: Autopuzzelrit. Start bij de Stenge, maandag 25 april, inschrijven vanaf 13.30 uur, Stengeplein 1. 12. Goes: Paasconcert met can tor-organist Arno van Wijk. Maan dag 25 april, 20.00 uur, Grote Kerk. ZEEUWS-VLAANDEREN 13. Temeuzen: Paaseieren zoeken in speeltuin 'Oranjekwartier'. Zater dag 23 april, 10.00-12.00 uur, Leeu wenlaan 31. 14. Breskens: Paasmarkt. Maandag 25 april, Spui-en Oranjeplein tot 17.00 uur. 15. Cadzand-Dorp: Paasconcert We- reldvredesvlam. Maandag 25 april, 16.00 uur, Protestantse Kerk. 16. Sluis: Paashazen in Sluis. Zon dag 24 april, gehele dag. ABONNEE VOORDEEL Fotografie: Deen van Meer Op 8 mei is het weer Moederdag.... Dé dag waarop u uw moeder verwent met ontbijt op bed, liefde en een welverdiend cadeau! Speciaal voor u als abonnee doet PZC er nog een schepje boven op: een exclusieve aanbieding voor de hitmusical Petticoat waarbij u elke 2e kaart gratis ontvangt. U betaalt dus slechts 29,50 i.p.v. 59,- per kaart. Een uniek moederdag cadeau dus! Petticoat (met o.a. Chantal Janzen en Freek Bartels) vertelt het verhaal van het Groningse plattelandsmeisje Pattie dat graag wegdroomt in haar (fantasie) toekomst maar ook daadwerkelijk de stoute schoenen aantrekt en haar droom najaagt. In de voorstelling komt de bijzondere band die Pattie heeft met haar moeder sterk naar voren. Dit brengt veel liefdevolle emotie met zich mee. Laat uw moeder meeslepen met dit humoristische en ontroerende verhaal en trakteer haar op dit originele cadeau! d« grooöa Tciareto musical van het Ja* 2e kaart gratis Bestellen Dit bijzondere moederdagcadeau is online te bestellen via www.musicals.nl/moederdag. Hier vindt u tevens alle voorstellingsdata. Maak bij boeking gebruik van de prijssoort 'Moederdag'. U kunt ook telefonisch bestel len via 0900 1353 (45cpm), o.v.v. 'Moederdag'. Deze aanbieding is geldig voor voorstellingen op zondag-t/m donderdagavond in: Stadsschouwburg Enschede nieuwe Luxor Theater Rotterdam Stadsschouwburg Utrecht Koninklijk Theater Carré in Amsterdam (alleen 20 en 21 juli) Deze aanbieding is boekbaar t/m 31 mei 2011. Voor deze actie is een beperkt aantal kaarten beschikbaar, dus bestel snel want op=op! Actievoorwaarden: Aanbieding is boekbaar t/m 31 mei 2011. Deze actie is online alleen te boeken via de actielink-en als uw browser cookies accepteert. Maak gebruik van de prijssoort 'Moederdag' om de actie te boeken of bestel telefonisch via 0900 1353 (45cpm) onder vermelding van 'Moederdag' als deze pnjssoort niet verschijnt Aanbieding is geldig voor voorstellingen van zondag-t/m donderdagavond in Stadsschouwburg Enschede, nieuwe Luxor Theater Rotterdam, Stadsschouwburg Utrecht. Aanbieding is geldig op woe 20 en don 21 juli in Koninklijk Theater Carré Amsterdam. Minimaal 2 en maximaal 8 kaarten per boeking. Geldig voor le en 2e rangs kaarten. Geen restitutie op gemaakte reservenngen en met boekbaar in combinatie met andere-aanbiedingen. Joop van den Ende Theaterproduc ties behoudt zich het recht de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Voor deze actie is een beperkt aantal kaarten beschikbaar en op=op.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 64