O Pasen lijkt meer op Kerstmis r kr 30 FEESTDAGEN Omzet supermarkten overtreft voor het eerst die van eind december ikt.Van Jole Al plannen? www.amadore.nl ISESMil reacties: 355 Rutte en Wilders bedrijven achterkamertjespolitiek Oorlogsheld vrijgesproken van drugsbezit Kroonjaren voor de Deltadammen '/nv Vrij zonnig, max. 20 tot 24° ZATERDAG 23 april 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 96 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 A Lezersjury geeft eigen oordeel over gepaste straf 2 Wat is er deze Pasen te doen in Zeeland? www.vanjole.com Zaandam en Siiedrecht Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088- 013 99 10 711688"55554 Advies en Management door John Geijp middelburg - Pasen steekt Kerst mis naar de kroon. Onderzoeken voorspellen dat Pasen 2011 de su permarkten voor het eerst een om zet oplevert die groter is dan die van de voorgaande Kerstmis. De eertijds wat saaie dagen groeien in populariteit. Een be zoek aan de brandende paasbult, meubel- of autoboulevard volstaat niet meer. Nederland heeft steeds meer geld over om de Paasdagen te wijden aan gezelligheid, eten, drinken en vertier. De praktijk leert dat hoe verder de viering van Kerstmis en de jaarwis seling achter de rug zijn, des te gro ter de behoefte aan een nieuwe eruptie van gezelligheid is. Het fraaie weer prikkelt bovendien om de paasdis in de tuin te serveren, om aldus het begin van het zomer ssaggaasjgsss mss??s sammus r mjsssssss? seizoen in te iuiden. De horeca is er evenwel van overtuigd dat Pa sen vierend Nederland zijn ge neugten ook buiten de deur zoekt. De uitbaters van cafés, restaurants en hotels zijn een paar jaar gebukt gegaan onder de crisis, maar vol gens Joris Prinsen van de Konink lijke Horeca Nederland is het gros van hen weer positief gestemd. Zo'n 1,2 miljoen landgenoten kie zen voor een meerdaags verblijf buiten de deur. pagina 3: commentaar pagina 4: volle vrachtauto's j zie de video op www.pzc.nl De Veersegatdam wordt volgende week vijftig jaar. Ook de Brouwers- dam, Haringvlietdam, Oosterschelde- kering en Oesterdam hebben een kroonjaar. In de bijlage De dammen jubileren (vandaag bij deze krant) wordt de oogst van de Deltawerken belicht. Ö35 Pasen is te commercieel reageer op www.pzc.nl ■■■■■■■■65%. |35% ARNHEM - Marco Kroon wordt gefeliciteerd door zijn vriendin na de uit spraak door de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem. Links staat zijn advocaat Geert-Jan Knoops. Kapitein Kroon is gisteren vrijgesproken van het bezit van cocaïne en MDMA. De rechtbank acht niet bewezen dat de drager van de Militaire Willemsorde de drugs voorhanden heeft gehad. foto Vincent Jannink/ANP pagina 6 en 7: 'geldnood leidt tot fouten bij justitie'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1