Een veilige burght op het water wonen door Dennis Rijsbergen De wijk ©thene Zuid in Ter- D neuzen groeit en groeit. Uit eindelijk moet het hele pro ject 1200 woningen tellen. Een handjevol van die huizen komt aan de Planciusschans. Met in totaal negen woningen is het een minuscuul deel project in Othene Zuid. Maar qua uitstraling heeft Planciusschans iets wat andere delen van de wijk niet hebben: je woont er name lijk in alle rust in een soort vesting op een eilandje. De grote waterpartij in Othene Zuid zorgt voor een stukje natuur en ruimte in de wijk. „Er komen uiteindelijk drie kleine eilandjes in", legt Frank van den Dries van projectont wikkelaar AM Zeeland uit. „Het eerste ei landje, Orteliusschans, is al opgeleverd en we zijn nu bezig met de verkoop van de Planciusschans." Wonen aan het water betekent een gevoel van vrijheid, rust en luxe. En dat is wat de acht geschakelde en één vrijstaande bunga lows moeten gaan uitademen. Alle wonin gen hebben een grote woonkamer met rui me open keuken. De woonkamer kijkt uit - en dat mag nauwelijks verbazen - qp het wa ter. De waterpartij waarin het kleine eiland je ligt, vormt als het ware de achtertuin. Op vallend zijn de balkons die laag over het wa teroppervlak zweven. De bungalows hebben echter ook een voortuin die enigszins priva cy biedt. Via de schuifpui heb je er toegang toe. De eilandbungalows vormen aan de voorkant samen een intiem hofje. Op de begane grond van de woning is de badkamer te vinden en het is mogelijk om nog een tweede badkamer te laten bouwen. Verder hebben de bungalows een hoofd slaapkamer op de begane grond en twee an dere slaapkamers op de verdieping. Het gehele project heeft iets weg van een vesting. Om toegang tot de Planciusschans te krijgen moet je eerst een bruggetje over. Dan kom je in een soort binnenhofje, een gezamenlijke openbare ruimte waar een jeu-de-boulesbaan komt te liggen. „De archi tectuur heeft inderdaad iets kasteelachtigs", knikt Van den Dries. „Dat was ook precies de bedoeling van Verplancke Goethals Archi tecten in Sas van Gent. De doelgroep is na melijk de 55-plussers. En die willen we een woonomgeving bieden die besloten en rus tig is en veilig aanvoelt." De enige toegang tot de Planciusschans is dus een bruggetje over het water. Het maakt van het complex een besloten woonomge ving. En die 'burcht' kan nog veiliger als de bewoners dat wensen. „Hoewel het binnen hofje eigenlijk openbare ruimte is, wil de ge meente er wel aan meewerken om de toe gang tot dat hofje af te sluiten, als alle bewo ners dat tenminste willen." Kortom, er zou dus een toegangshek bij het bruggetje kun nen komen. „Dan heb je pas echt een gebor gen en veilig gevoel", stelt Van den Dries. Er is echter één probleem met de Plancius schans. En dat is vreemd genoeg... de doel groep. „Het gaat toch vaak om mensen die hun hypotheek al lang en breed hebben afge lost of bijna hypotheekvrij zijn. Die mensen blijven eerder zitten waar ze zitten. Vooral in deze economische tijden. Het is voor ons dus moeilijk om de woningen verkocht te krijgen." Zonde, vindt Van den Dries. „Want de locatie is top. Planciusschans wordt een blikvanger in de wijk. Je woont er echt op het water. Een locatie als Plancius schans vind je toch niet snel ergens anders." De bouw van Planciusschans kan pas begin nen als zeven van de negen woningen zijn verkocht. „We hadden al enkele potentiële kopers, maar ja, die haakten af omdat het toch wat langer duurt dan gedacht." Van den Dries hoopt dat kopers in spe toch ook eens bij de al voltooide Orteliusschans gaan kijken. „Spreek de bewoners daar eens aan. En vraag eens hoe die het vinden om zo aan het water te wonen. Ik weet zeker dat je en thousiaste reacties krijgt." wonen@wegener.nl 43 VS] 1024-3650509 Zaterdag 23 april 2011 Prijzen aan de Planciusschans De prijzen van de woningen aan de Planciusschans lopen uiteen van 269.000 tot 289.000 euro vrij op naam voor de geschakelde bunga lows. De vrijstaande woning kost 299.000 euro vrij op naam. Meer informatie is te vinden op www.othene.nl.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 121