Tunesiërs niet welkom 27 VIDEO VLUCHTELINGEN EU-landen verscherpen grenscontrole om stroom tegen te houden Wielrenner (61) overleden na botsing op auto Actiedreiging in kwestie extra loon politiechefs Ruim 50 auto's bekrast Zes gewonden Volle Dam tegen kernenergie O"/ Veel zon Aantal oudere studenten in hoger onderwijs blijft stijgen 7 Isaksson held van PSV Re'my Vassi Marathon Zi Bekijk devii www.pzc.nl MAANDAG 18 april 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 91 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 WALCHEREN mmmmmamm rome - Diverse landen hebben hun grenscontroles verscherpt om de stroom Tunesische vluchtelin gen tegen te houden. De Franse au toriteiten hebben gisteren een trein uit Italië tegengehouden om dat er activisten en illegale Tunesi sche immigranten aan boord wa ren. De trein kreeg vanaf het Italiaanse grensstation Ventimiglia geen toe stemming om naar Menton in Frankrijk te rijden. Italië heeft bij Frankrijk een formeel protest inge diend. Het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Franse stap 'onwettig en duide lijk in strijd met algemene Europe se principes'. Italië begon onlangs met de uitgif te van tijdelijke verblijfsvergunnin gen aan Tunesiërs die aan de on rust in het land proberen te ont snappen. Volgens Italië biedt de vergunning Tunesiërs de gelegen heid om onder het Schengenver- drag drie maanden door heel Euro pa reizen. Franse autoriteiten wil len alleen Tunesiërs toelaten die de financiële middelen hebben om zelfstandig in Frankrijk te kun nen leven. Duitsland zegt hetzelf de te zullen doen. Voorwaarden voor de tijdelijke verblijfsvergun ning zijn dat de migranten papie ren bij zich hebben en het doel van hun reis kunnen verantwoor den. België verscherpte de afgelo pen dagen de grenscontroles op luchthavens. Premier Rutte zei eer der dat de Tunesiërs die in Italië een visum krijgen, niet welkom zijn in Nederland. Hij bestrijdt dat de Tunesiërs op grond van het Schengenverdrag vrij kunnen door reizen naar andere landen. Vol gens Rutte kunnen ze worden te gengehouden of uitgezet. rilland - Bij een ongeluk op de Bathseweg bij Rilland is zaterdag middag een 6i-jarige wielrenner uit Ossendrecht om het leven geko men. Het slachtoffer reed tegen een stilstaande auto aan. Die auto stond half in de berm en half op de weg. De inzittenden ke ken naar een wedstijd op de naast gelegen crossbaan. De wielrenner was niet bij kennis na de klap. Medewerkers van het Rode Kruis, die bij de crosswed strijd aanwezig waren, kregen zijn hartslag weer op gang. Het slacht offer werd naar een ziekenhuis in Antwerpen gebracht, maar kwam 's avonds alsnog te overlijden. Het is volgens de politie onduide lijk of de man eerst onwel is gewor den of dat hij ten gevolge van het ongeluk een hartstilstand heeft ge kregen. AMSTERDAM - Onder het motto 'Schoon genoeg' protesteren enkele duizenden mensen zaterdag op de Dam in Amsterdam tegen kernener gie. Het was voor het eerst sinds de massale betogingen in de jaren tach tig dat zo veel mensen op de been kwamen om te protesteren tegen nucleaire energie. Sprekers waren onder anderen Wubbo Ockels, Job Cohen (PvdA) en Jolande Sap (GroenLinks). CDA-minster Maxime Verhagen, voorstander van de bouw van een tweede centrale in Borsse- le, werd uitgeroepen tot 'Prins kern VLISSINGEN - Op de Nieuwe Vlis- singseweg in Vlissingen is in de nacht van zaterdag op zondag een groot aantal auto's bekrast. De poli tie heeft laten weten dat zeker 52 auto's beschadigd zijn. De politie zoekt getuigen. Wie zaterdagnacht iets gezien heeft of wie meer weet over de vernielingen, wordt ver zocht te bellen naar 0900-8844. in de nacht van 21 op 22 juli 2010 werd ook een groot aantal auto's op de Nieuwe Vlissingseweg door onbekenden bekrast. Het ging toen om auto's die langs zowel het Middelburgse als Vlissingse deel van de weg stonden. Er deden toen 32 gedupeerden aangifte. il\ foto Koen van Weel/ANP pagina 2: tegenstand Zeeland wordt steeds groter k video op www.pzc.nl opmeer - Door een frontale bot sing tussen twee auto's op de N241 zijn gistermiddag bij Op meer (Noord-Holland) zes men sen gewond geraakt. Vier van hen zijn er slecht aan toe. Een auto met drie Poolse mannen reed van uit Opmeer richting Heerhugo- waard en raakte door onbekende oorzaak van de weg. Politiechef die onterechte toelage niet teruggeeft, maakt zichzelf onmogelijk. reageer op www.pzc.nl reacties: 397 Ik vertrouw mijn kind niet toe aan de opvang 52% I 48% den haag - De politiebond ACP zint op acties als minister Ivo Op stelten (Justitie en Veiligheid) niet goed omgaat met de financiële toe lagen die aan een aantal korps chefs ten onrechte zijn uitgekeerd. Volgens ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp is zijn achterban boos over de situatie. Zeven van de acht politiebazen die deze extra belo ning ontvingen, weigeren tot nu toe het geld terug te betalen. Van de Kamp geeft de minister nog tot na de paasdagen de tijd om te la ten zien wat hij doet in deze kwes tie. Dan heeft hij opnieuw een ge sprek met de minister, samen met de andere politiebonden die vol gens hem op dezelfde lijn zitten. Volgens de vakbonden is het op de werkvloer niet goed gevallen dat de politietop, zowel de korps chefs als de korpsbeheerders, het kennelijk normaal vindt dat er extra geld voor de leiding was en is. Volgens een zegsman van Op stelten wordt alles uit de kast ge haald om per omgaande het geld van betrokkenen terug te krijgen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1