'Herstel economie nabij' SS* min viskotter K- 'Geen deal SGP en kabinet' PZC 15 V b 30 Vandaag bij uw krant als bijlage CRISIS Hoogleraar Jan Koelewijn: Nederland over twee jaar boven Jan Geen steun ADRZ College van vier Op de vlucht Zonnig Bijzondere debuutroman Jan Vantoortelboom Ajax heeft geen kind aan RKC Waalwijk VRIJDAG 4 maart 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 53 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 WALCHEREN den haag - De werkloosheid daalt. De aandelenkoersen stijgen en de waarde van de euro en het consumentenvertrouwen ook. Maar niet alle signalen zijn gun stig: de woningbouw ligt op z'n gat, onze koopkracht kachelt ach teruit en onze uitgaven zijn onder maats. „Dat laatste is niet onbe langrijk, consumentenbestedingen vormen namelijk 60 procent van ons nationaal inkomen. Als dat gaat, komt er ook veel geld binnen bij winkels en bedrijven. Desondanks verwacht ik dat de Nederlandse economie over een jaar of twee weer boven Jan is", zegt Jaap Koelewijn, hoogleraar Fi nance van Nyenrode Business Uni versiteit. Na de welwaartspiek in 2007 trok de crisis diepe sporen: aandelen koersen stortten in, faillissemen ten namen toe, de werkloosheid liep op en huizenprijzen kelder den. Pas in 2010 begon de conjunc tuur weer voorzichtig te stijgen. Die tendens werd afgeremd door aanhoudende onzekerheid onder werknemers over hun baan, de eu rocrisis en de afloop van de parle mentsverkiezingen. Intussen worden er wel meer nieu we auto's verkocht en is door de strenge winter veel gas omgezet. Maar de afzet van consumenten elektronica stagneert. Doe-het-zelf- winkels en bouwmarkten lijden onder de bouwcrisis, evenals ver huisbedrijven, makelaars, meubel bedrijven en keuken- en badka merspecialisten. „We zitten in een betrekkelijk voorspelbare situatie. Eerst trekt de export aan en het transport en de Rotterdamse ha ven, vervolgens groeien investerin gen en bestedingen. Zo kunnen we in één a twee jaar uit het diepe dal klauteren", aldus Koelewijn. pagina 7: bouwers somberen c over woningmarkt ras jdir - Vluchtelingen drommen samen in het Tunesische Ras Jdir in de hoop een plekje te be machtigen in een bus om zo het grensgebied tus sen Libië en Tunesië te ontvluchten. In Tunesië zitten vele tienduizenden vluchtelingen onder barre omstandigheden in opvangkampen. Veel van hen zouden Egyptische burgers zijn. De Europese Unie reserveert 30 miljoen euro voor noodhulp in verband met de vluchtelingen stroom vanuit Libië. Dat maakte eurocommissa ris Kristalina Georgieva (Humanitaire Hulp) giste ren in Tunesië bekend, na een bezoek aan het grensgebied. pagina 8: Kaddafi's kazernes als familie-uitje den haag - De SGP in de Eerste Kamer zal geen harde afspraken maken met de minderheidscoalitie om kabinetsvoorstellen te steu nen. Dit zegt Gerrit Holdijk, die straks de enige SGP-zetel in de se naat zal bezetten. WD, CDA en PW komen in de Eerste Kamer waarschijnlijk uit op 37 van de 75 zetels, één te weinig voor de meer derheid. De SGP zou dan de door slag kunnen geven zodat het kabi net voorstellen door de Eerste Ka mer kan loodsen. pagina 10: Statenleden laten CDA bungelen middelburg - Het Admiraal de Ruyterziekenhuis krijgt geen over heidssteun voor de bouw van een vestiging aan de Mortiere in Mid delburg. Dat zegt minister Schip pers (WD) van Volksgezondheid in een gesprek met deze krant. pagina 27: Niet naar buiten kijken pagina 3: commentaar Ik merk dat de economie opveert reageer op www.pzc.nl !8E1II!3ÏË reacties: 371 Er moeten nieuwe verkiezingen komen voor de Tweede Kamer mam 129% arnemuiden - België heeft gisteren geweigerd de dinsdagavond voor Duinkerke gekapseisde viskotter Nieuwpoort 28 uit Franse wateren naar een meer beschutte plek voor de Belgische kust te slepen. Belgische autoriteiten willen het ri sico niet nemen dat de kotter bij voorbeeld zinkt en dat België dan voor de kosten opdraait. Sleep- en bergingsbedrijf Multraship uit Ter- neuzen kreeg gisteren van de ver zekeraars van de kottereigenaar, garnalen- en schelpenhandel De Rousant uit Zoutkamp, de op dracht de Nieuwpoort 28 te ber gen. De berging moet nu verder op zee in Franse wateren gebeu ren. Gisteravond werd daarover nog overleg gevoerd met de verze keraars. Vandaag vaart de drijven de kraan Cormorant van Multras hip waarschijnlijk naar de kotter om het schip te kantelen. Vissers op de Yerseke 138 en Arne- muiden 46 en 25 konden het giste ren niet langer aanzien dat de Nieuwpoort 28 maar ronddreef Ze maakten vast aan het schip. De Multratug 18 heeft de sleep gister middag overgenomen, waarna de vissers naar Vlissingen zijn opge- stoomd. Een visser op de Yerseke 138 sprak er schande van dat er da gen is gewacht met de berging. Hij verweet dat vooral de Franse auto riteiten. Duikers hebben de machi nekamer van de kotter nog niet kunnen doorzoeken. De kans be staat dat de vermiste vissers, twee uit Arnemuiden en één uit Oost- Souburg, zich daar bevinden. middelburg - Het nieuwe dage lijks provinciebestuur bestaat ver moedelijk straks uit vier partijen, met vier gedeputeerden. Dat is één bestuurder minder dan nu. De WD neemt het initiatief tot de on derhandelingen. PvdA én PW vin den beiden dat ze recht hebben op een Dlaats in het college. Pagina 2 en 3: Wie doet het met wie Pagina 28: PvZ grootste in Sluis 'sam&nssBsai&Bi Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 - 013 99 10 ■■■71% 1688 555530»

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1