Bent u gedeputeerde? verkiezingen 17 Koos Schouwenaar naar verwachting in Senaat donderdag 3 maart 2011 Provinciale Staten Sjoerd Heijning, WD-iijsttrekker graag." Bij de Zeeuwse rozentuin wordt de lijsttrekker in eerste in stantie niet herkend. „Da's jouw club!" zegt eigenaar Lenze Plass te gen zijn collega als Heijning zich bekend maakt. En tegen de WD-er: „En wat doet u? Bent u gedeputeerde?" - „Misschien word ik dat nog", zegt Heijning. „Maar mijn partij zit op dit moment niet in het college." - „Da's jammer", vindt Plass. „Weet u wat de poli tiek eens zou moeten doen?", vraagt Plass even later tussen de ro- zenplanten. „Een keer het mid den- en kleinbedrijf helpen, in plaats van die grote bedrijven in Vlissingen-Oost." Hij moppert dat hij met zijn be drijf geen reclame mag maken langs de kant van de weg. „We hebben zoveel dagattracties in Zee- Ger van Unen (SP): „Ik vind dit helemaal niet gek als je bedenkt dat we in september nog op 1 a 2 zetels ston den. Dit is een politieke aardverschuiving." 'Mensen stemmen graag op iemand die ze kennen. Zo werkt dat bij lokale verkiezingen. Of ik op mezelf heb gestemd? Nee, dat vind ik een beetje flauw' Burgemeester Koos Schouwenaar van Middelburg. foto Ruben Oreel door Jeffrey Kutterink WD-lijsttrekker Sjoerd Heijning (met oranje WD-sjaal) in gesprek met Lenze Plass van de rozentuin in Kats. Heij ning had gisteren een rustige laatste dag van de verkiezingscampagne: een rondje wandelen, een beetje tuinieren, koken en naar de verkiezingsavond in de Abdij in Middelburg. foto Marcelle Davidse land, maar toeristen weten het niet." Heijning houdt zich op de vlakte. Dat de WD wel een heel weiland bij het Van de Valk Hotel in Goes mag volzetten met verkie zingsposters, vindt hij wat anders. „Dat is politieke reclame, dat heeft met de vrijheid van meningsuiting te maken. We hebben trouwens als fractie al heel veel gedaan om die regels te versoepelen." MIDDELBURG - Burgemeester Koos Schouwenaar (WD) krijgt moge lijk een zetel in de Eerste Kamer. Voor Siem Buijs (CDA) wordt het een dubbeltje op zijn kant. Hoewel de uitslag van de Staten verkiezingen niet één op één kan worden doorgerekend naar de Eer ste Kamer, is de verwachting dat Schouwenaar een zetel in de Se naat krijgt. De burgemeester van Middelburg staat op plek 15 van de WD-kandidatenlijst. Volgens de prognose haalt de WD 16 zetels in de Eerste Kamer, maar Schou wenaar wil niet speculeren. „Ik zou het heel leuk vinden om in de Eerste Kamer te komen, maar er is geen man over boord als dat niet gebeurt. Het is niet zo dat een jon gensdroom uiteen spat. Mijn hoofdbaan is het burgemeester schap van Middelburg. De Eerste Kamer is een bijbaan." Voor Siem Buijs (CDA) wordt het een dubbeltje op zijn kant. Het oud-1\veede Kamerlid staat op plaats elf. Het CDA zou volgens de prognose 10 zetels halen. „Het is in derdaad spannend reageert Buijs. „Maar het is allemaal nog zo onzeker, dat ik niet meer en niet minder een redelijke kans maak." Leen van Dijke staat op plek 5 van de lijst voor de Christenunie. Die partij zou volgens de prognose 3 zetels halen in de Eerste Kamer. „Niets is zeker. Het aantal zetels kan nog alle kanten op", reageert Van Dijke. „Er kunnen nog heel onverwachte dingen gebeuren, ze ker nu er zoveel onvrede is binnen het CDA. Natuurlijk had ik graag gezien dat de Christenunie meer zetels had gehaald, maar juist nu is Leen van Dijke. foto Robert Vos het heel ongewis hoe de uitslag zal uitpakken voor de Eerste Kamer." De verkiezingen voor de Eerste Ka mer zijn op 23 mei. Provinciale Sta ten houden dan een bijzondere vergadering waarin wordt ge stemd. Hoewel de stemmen direct worden geteld, levert dat nog niet een officiële uitslag op. Nederland telt 566 Statenleden. Niet elke stem telt even zwaar. De stem van een Zeeuws Statenlid is minder zwaar dan een stem uit bijvoor beeld Zuid-Holland. Hoe meer in woners een provincie heeft, hoe hoger de zogeheten stemwaarde. Bovendien zijn er ook restzetels te verdelen. De uitslag van de Staten verkiezingen is dus niet één op één door te trekken naar de Eerste Kamer. Het is te verwachten dat Statenleden op hun eigen partij stemmen. Maar verplicht is dat niet. Niet alle partijen die mee doen aan de verkiezingen voor Pro vinciale Staten doen ook mee aan de Eerste Kamerverkiezingen. Het is de vraag waar die Statenleden op zullen stemmen. Leen Harpe GroenLinks): „De landelijke prognoses zien er gunstig uit. Twee zetels zou heel mooi zijn. Ik hoop dat het er drie worden." Oud-Kamerlid Siem Buijs. foto Willem Mieras

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 7