41 verkiezingen In Oostkapelle lopen de CDA-kiezers Schoppen tegen het Vroeger was het vanzelfsprekend in een aantal Zeeuwse ge meenten: de meeste stemmen gingen naar het CDA. Die tijd is driejaar tijd daaUe de aanhan9 het CDA in traditi°- (definitief; voorbij. Ook de PW blaast haar partijtje mee. van zo'n dertig naar tweeëntwintig procent. donderdag 3 maart 2011 STATENVERKIEZINGEN neel christendemocratische bolwerken als Kapelle en Veere door Henk Postma Ooit had je Zeeuwse ge meenten waarin je geen campagne hoefde te voeren. De stem men gingen als vanzelfsprekend naar het Christen Democratisch Appèl. Zoals in het Zeeuws-Vlaam- se Hontenisse. De 'rooie' CDA'er Piet Everaert had daar aan een knipoog genoeg om zijn partij aan meer dan zestig procent van de stemmen te hel pen. Niet dat hij daarmee een abso lute machtspositie bezat. Steeds als de waterpolitie hem bij de klad den vatte, omdat hij buitendijks pieren stak, werd hij daar streng voor beboet, al sputterde hij nog zo boos tegen. En binnen zijn eigen partij stond hij jarenlang machteloos aan de zij lijn van een verscheurende belan genstrijd die het provinciebestuur in ernstige mate verlamde. Maar dat deerde de CDA-kiezer niet. Bij de Statenverkiezingen in 1999, toen Everaert als stemmen- trekker met pensioen was, hengel- zijn partij ook op eigen kracht nog bijna de helft van de Hontenisser stemmen binnen. Maar dergelijke CDA-machtsbolwerken bestaan in het Zeeuwse niet meer. In de ne gen jaar die zijn verstreken sinds in Den Haag de eerste regering van Balkenende aantrad, is het po litieke landschap als een toverbal verkleurd. In de gemeente Hulst, waartoe nu ook Hontenisse behoort, haalde het CDA in 2003 nog vijfendertig procent van de stemmen. In 2007 kromp die aanhang naar dertig procent. Vorig jaar was daar nog maar negentien procent van over, en moesten de christendemocra ten hun koppositie overgeven aan de PW. In traditionele machtsbolwerken als de gemeenten Kapelle en Veere bleef het CDA vorig jaar nog net de eerste viool spelen, al daalde de aanhang ook daar dramatisch: in drie jaar tijd van zo'n dertig naar tweeëntwintig procent. In het Veerse dorp Oostkapelle heb je tegenwoordig nog de mees te kans een CDA-stemmer tegen het lijf te lopen. Van die soort moe ten er daar nog 438 wonen, zo le ren de statistieken van de stembu reaus. Maar hoe wij ook ons best doen, aanvankelijk vinden wij er nergens kiezers die openlijk willen verklaren zojuist hun stem aan het CDA te hebben gegeven. Niets ook wijst er op dat ter plekke een hevi ge stembusstrijd woedt. Jawel, het wemelt er van de ballon nen. Aan iedere lantarenpaal in het dorpshart bungelt een groen-gele tros. En in vele tiental len tuinen wappert wit-blauw de Zeeuwse vlag. Maar het is niet het feest der democratie wat hier zo uitbundig wordt gevierd. Oostka pelle loopt vandaag uit vanwege de opening van een nieuwe super markt: de Emté! „En omdat je daar bij aankoop van 25 euro aan kruidenierswaren 5 euro terug krijgt", onthult een inwoonster die de nieuwe winkel ook nog gauw even gaat bekijken. Als haar naam niet in de krant komt, wil ze het wel bevestigen: „Jazeker, ik heb CDA gestemd." Maar, vervolgt ze: „Het moet niet gekker worden. Anders doen we 't de volgende keer niet meer. Ik dacht: 'Verhagen lost het wel op'. Maar ze spreken elkaar tegen. Ze blijven met elkaar kissebissen. Het is een schandaal." En dan, vergoei- lijkend: ,,'t Is ook een beetje misge gaan, met die Wilders erin." Rond de kerk heeft de gemeente wat verkiezingsborden geplaatst. Daar maakt de Veerse WD-co- ryfee Cees Bierens de dienst uit. Er zijn verder alleen wat snippers zichtbaar van SP-afFiches waar door de WD overheen is geplakt. Nergens een CDA-plakkaat. In de strijd gesneuveld? En dan snelt hotelier Arjan Mal- jaars ineens voorbij, met behalve zijn eigen stemkaart nog twee an dere in de vuist. „Van collega-on dernemers", glundert hij, „Dat is dus drie keer WD!" Moet ook wel, vervolgt hij wat minder onbe zorgd: „Anders wordt de PW de grootste." Achter het biljart bij stemlokaal De Halve Maan treffen we man nen die nog wel eens CDA wilden stemmen, maar zich nu tot de WD hebben bekeerd. „Om Rutte te helpen de bestaande regering in stand te houden", licht Huib Poort vliet toe. Maar denk niet dat het CDA in Oostkapelle helemaal met lege handen achterblijft. „Want die krijgt nog wel de stemmen van onze vrouwen." Het bord bij de entree van Sluiskil; een van de weinige plekken met een PW-uiting. foto Mark Neelemans door Sheila van Doorsselaer en Raymond de Frel Je hebt een loep nodig om een uiting van de Partij Voor de Vrijheid (PW) in Sluiskil te vinden. Ja, op het verkiezings bord aan de entree van het dorp hangt een poster, tussen die van al le andere partijen. Niets wijst er op dat de partij van Geert Wilders hier vorig jaar bij de Tweede -Kamerverkiezingen met- 29 procent van de stemmers de grootste aanhang in Zeeland had. En of het nu ook weer het geval zal zijn? Stembureau-voorzitter Jan Dubbeldam durft er halverwe ge de middag niets over te zeggen. „Feit is dat de meeste inwoners van Sluiskil niet te verlegen zijn om hun mond open te doen", zegt Dubbeldam. „Er is altijd actie- bereidheid, kijk maar weer naar het protest tegen het opheffen van het pontje over het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Een beetje tegen het gezag schoppen is Sluis kil niet vreemd. Toen Pim Fortuyn opkwam, scoorde hij ook heel hoog in Sluiskil. Met Wilders zie je hetzelfde. Althans, vorig jaar", al dus Dubbeldam. Een paar uurtjes rondvragen levert maar bar weinig reacties op van mensen die op de PW hebben ge stemd. Eric Corlemeijer heeft zijn Alex Hijgenaar (D66): „Laten we eerlijk zijn, we danken onze vertegenwoordiging in de Zeeuwse Staten niet aan mij, maar aan de lan delijke trend en de debatten. Mensen maken hun keus voor de buis. Ik vind dat niet erg. Ik speel voor een kleiner publiek, maar wel met heel veel plezier." Johan Robesin (Partij voor Zeeland): „Het bes te voor Zeeland is een rechts college: van VVD met ons, de PW en de SGP. Maar we zul len het gaan zien. Misschien heb ik wel hele maal niets meer te zeggen na vanavond en vertrek ik met stille trom." Peter van Dijk (PVV): „Zes zetels moet haal baar zijn op basis van alle prognoses. Als het er toch vier of minder worden, ga ik Maurice de Hond bellen. Een hoge opkomst is denk ik wel in ons voordeel. De PVV-stemmer blijft wat makkelijker thuis dan de SGP-achterban." Willem Willemse (50PLUS): „Ik verwachtte een zetel, maar de landelijke prognose van 2,6 procent stemt mij optimistisch. Ik hoop nu op twee zetels." Achter het biljart bij stemlokaal De Hal'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 4