Klapper PW blijft uit Drie vissers vermist na kapseizen van kotter Ophef rond moord-praalwagen Kerk biedt slachtoffers 5000 euro Word ook abonnee! STATENVERKIEZINGEN Verlies van CDA valt mee; nek-aan-nek race tussen WD en PvdA AALST BONN Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 99 10 In België is ophef ontstaan over een carnavalswagen met een moord als thema. Een vereniging in het Vlaamse Aalst wijdt een wa gen aan de moord, waarbij een vrouw te pletter viel doordat haar parachute was gesaboteerd. Op de wagen komt een afdruk van de neergestorte Els Van Doren in een moestuin. Haar liefdesrivale, Els Clottemans, is voor de-moord ver oordeeld tot dertig jaar celstraf. De rooms-katholieke kerk in Duits land is bereid minderjarige slacht offers van seksueel misbruik door kerkelijke medewerkers een scha devergoeding tot 5000 euro te beta len. Ook wü de kerk in dringende geval len de eventuele kosten van psychi sche hulp op zich hemen. In bijzonder ernstige gevallen is een ruimere tegemoetkoming mo- gelijk. 711688"555530 WD-prominenten Loek Hermans, Uri Rosenthal, minister Ivo Opstelten en Europarlementariër Hans van Baaien van de WD tijdens de uitslagenavond van de Provinciale Statenverkiezingen op het partijbureau in Den Haag. foto Marcel Antonisse/ANP door Ben Jansen MIDDELBURG - De machtsgreep van de PW in de Zeeuwse politiek is uitgebleven. Op basis van de uitsla gen uit de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Terneuzen, Tholen en Veere wordt de nieuwkomer in de Zeeuwse politiek de op vier na grootste in de Staten van Zeeland. De partij van lijsttrekker Peter van Dijk moet WD, PvdA, CDA en SGP voor zich dulden en lijkt een entree in de Staten te maken met vier zetels. Op basis van de score in de ge meenten die het snelst klaar wa ren met het tellen van de stemfor- mulieren - 65 procent van de in Zeeland uitgebrachte stemmen - doet de verwachte halvering van het CDA zich niet voor in Zee land. De christen-democraten ko men uit op zes zetels; vier minder dan nu. De WD en de PvdA stre den om het hoogste aantal stem men. Voor de WD was dat verwacht; de sociaal-democraten deden het veel beter dan ze aan het begin van de verkiezingscampagne had den durven hopen. Beide partijen stonden gisteravond laat op zeven zetels: één meer dan ze nu heb ben. Nadat de uitslagen uit steeds meer gemeenten waren binnengeko men, leek het er even op dat de PvdA de grootste partij in de Sta ten van Zeeland wordt. Dat zou dan voor het eerst zijn. Bij de tus senstand tegen half een stond de WD evenwel met 174 stemmen voor. De Christenunie keek tegen een flink verlies aan. De SP ziet haar aanhang vergeleken met vier jaar geleden ook fors afkalven. Groen links stond gisteravond laat op verlies: één van de twee zetels zal moeten worden opgegeven. Dat wijkt af van het landelijke beeld dat deze partij vertoonde. De Partij voor Zeeland handhaaft zich met ongeveer 5 procent van de stemmen op twee zetels; de SGP blijft ook gelijk (5 zetels). Bij de afsluiting van deze editie zag het ernaar uit dat soPlus en de Par tij voor de Dieren zich geen plek in de Zeeuwse Staten hebben kun nen verwerven. De Staten in de verschillende pro vincies kiezen 23 mei een nieuwe Eerste Kamer. De prognose duidt erop dat de regeringparrijen WD en CDA met hun gedoogpartner PW in de senaat geen meerder heid halen. pagina 3: commentaar pagina 4 en 5: in Oostkapelie lopen de kie zers naar de Emté schoppen tegen het gezag is Sluiskil niet vreemd pagina 6 en 7: 'O en wat doe u dan? Bent u gedeputeerde?' Koos Schouwenaar naar ver wachting in Senaat pagina 8 en 9: PW blijft hopen op meer PvdA is opgelucht WD is niet bevreesd voor sneeuwschuiver Geen meerderheid in Senaat voor gedoogcoalitie Krokodillentranen Partij voor de Dieren 50 Plus wil meer dan stem aan ouderen geven actuele uitslagen, een verkie zingsjournaal op video en de laat ste reacties zijn te vinden op www.pzc.nl ARNEMUIDEN - De Arnemuidse vis sers Christiaan en Mark de Ridder (27 en 22) en hun collega Erik Tan- ge (20) uit Oost-Souburg zijn sinds dinsdagavond vermist, nadat hun schip, de Nieuwpoort 28, op zo'n twintig kilometer uit de kust van het Franse Duinkerke omver was geslagen. De eerste automatische melding van het incident kwam om kwart voor negen bij de Belgische kust wacht binnen. Na controle van de melding bij de eigenaar van de kot ter, Matthijs van der Ploeg van re derij De Rousant in het Groningse Zoutkamp, werd een reddingsactie in gang gezet met helikopters en reddingboten. Duikers hebben 's nachts al de stuurhut en de kom buis van de kotter doorzocht. Zij troffen niemand aan. Gisteren is de zoekactie voortgezet, opnieuw zonder resultaat. De Nieuwpoort 28 was aan het vis sen, toen de kotter plotseling kap seisde. Enkele Zeeuwse vissers had den kort voor het incident nog contact met Christiaan de Ridder, de schipper. Van der Ploeg heeft één van de vissers gesproken. „Er waren problemen met de stuurma- chine, heb ik begrepen, maar dat hoeft niet te leiden tot zo'n onge val." Hij houdt rekening met een aanvaring. Eva Descamps van de Belgische kustwacht meldt dat geen schade aan de romp is gecon stateerd. pagina 2 en 3: kapseizen kotter raadsel voor eigenaar MWWrtlllMW—BaaH—W—I SÜ3HH Er moeten nieuwe verkiezingen komen voor de Tweede Kamer reageer op www.pzc.nl WESMStÊ- reacties: 365 Ik voel me veilig in Zeeland HHHHHHHHHHI si gmëëns 19% WALCHEREN FC Twente mag opnieuw naar De Kuip 32 DONDERDAG 3 maart 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 52 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 Zonnig en droog 6" Groot deel geld van Kaddafi geblokkeerd 16

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1