'Peijs sprak voor haar beurt' Ontvoerd kind sneller terug Q PZC Vandaag als bijlage bij uw krant THERMPHOS Prompte kritiek van commissaris op rapport-Mans valt verkeerd in de Staten Piraten kapen zeilboot met gezin aan boord Westen zint op militaire actie in Libië Schillen voor de polders Vanmiddag zon 6° Den Haag ziet nog geen reden staatsbezoek af te gelasten 5 Kaddafi ontkent problemen in Libië DINSDAG 1 maart 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 50 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 WALCHEREN door Nadia Berkelder MIDDELBURG - Karla Peijs had haar kritiek op de conclusies van de commissie-Mans voor zich moe ten houden. Dat vinden bijna alle fracties van Provinciale Staten. Direct na de presentatie van het kritische rapport over het toezicht van de provincie op Thermphos nam commissaris van de koningin 1iSE86$8SiSSi@8faSS8SBe*BI DEN HAAG - Kinderen die door een van hun ouders zijn ontvoerd naar Nederland, kunnen veel sneller te rug naar de plaats waar ze thuisho ren. Door in de procedure meer de na druk te leggen op bemiddeling tus sen de ouders, kunnen de zaken sneller worden afgedaan. Dat blijkt uit een proef met de kor tere procedure die de afgelopen ja ren is gedaan. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft de resultaten gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd. Staatssecretaris Teeven heeft in middels besloten de verkorte pro cedure definitief in te voeren. Door de grotere nadruk op media tion hoefde er minder vaak een rechter aan te pas te komen. Daardoor kon de zaak al in hoog stens achttien weken afgehandeld worden, terwijl dat eerder soms meer dan een jaar duurde, aldus Teeven. KOPENHAGEN - Somalische piraten hebben een zeilboot gekaapt met zeven Denen aan boord, drie kin deren en vier volwassenen. Dat zegt het ministerie van Buitenland se Zaken in Kopenhagen. De pira ten uit het wetteloze Somalië rich ten hun pijlen normaal op vracht schepen die langs de Hoorn van Afrika varen. De zeilboot is nu on derweg naar Somalië. Aan boord zijn een Deens gezin met vijf ge zinsleden en twee bemanningsle den. De kinderen zijn twaalf tot zestien jaar. Het gezin is bezig met een zeiltocht rond de wereld. Peijs in scherpe bewoordingen af stand van een deel van de conclu sies van Mans. Daar zijn de leden van Provinciale Staten, de op drachtgevers voor het onderzoek, niet blij mee. „Je moet voorzichtig zijn met zeggen dat het niet klopt", vindt Patricia de Milliano (CDA). „Weinig empathisch", is de kwalificatie van Annebeth Evertz (PvdA). De reactie van Peijs is DEN HAAG - Washington en Lon den overwegen een militair ingrij pen in Libië als Kaddafi niet stopt zijn volk te bedreigen en te ver moorden. De Amerikaanse marine en luchtmacht trekken al eenhe den samen nabij Libië om flexibel te kunnen reageren als de politieke besluiten zijn genomen, aldus het Amerikaanse ministerie van Defen- 'niet zo verstandig', vindt WD'er Sjoerd Heijning. „Je kunt niet zo maar zeggen dat het rapport niet klopt. Er zaten gerenommeerde mensen in die commissie." „Het is ontzettend arrogant om meteen een oordeel te vellen", stelt Johan Robesin (PvZ). „De reactie doet onrecht aan het hele rapport." Leen Harpe (Groen- Links): „Ik had de conclusies voor sie. Minister Hillary Clinton (Bui tenlandse Zaken) ontkende echter dat een invasie ophanden is. „Alle opties liggen op tafel." De Britse premier David Cameron zei een militair optreden in Libië niet uit te sluiten en daarover met bondge noten te overleggen. pagina 8 en 9: klaar voor inzet kennisgeving aangenomen. Of dit de meest verstandige reactie was, weet ik niet." Arjan Beekman (Christenunie): „Als je het ver trouwen wilt herstellen helpt zeg gen dat je het er niet mee eens bent niet. De bevolking heeft recht om te weten wat er is ge beurd." De SP gaat het verst in de kritiek. „Ik vind het schandalig om het rapport naar de prullenbak te Ik ga morgen stemmen reageer op www.pzc.nl V, reacties: 463 Beatrix moet afzien van staatsbezoek aan Oman verwijzen terwijl Statenleden er nog niet eens kennis van hebben kunnen nemen", zegt Ger van Unen. „Statenleden kunnen de commissaris van de koningin niet naar huis sturen. Ik vind dat Karla Peijs de eer aan zichzelf moet hou den en op moet stappen." pagina 2 en 3: neem aanbevelin gen Mans maar letterlijk over HULST - Ger van Unen van de SP (rechts), Ron de Kort van de PvdA (naast Van Unen) en Ben Pauwels van het CDA (in lichtgroene jas) schillen aardappelen voor een gratis bakje friet op de Gro te Markt in Hulst, terwijl Europarlementariër Lu cas Hartong (PW, links) en Franqois Babijn (Par tij voor Zeeland, midden achter) toekijken. Weekmarktbezoekers in Hulst kregen gisteren een gratis bakje friet aangeboden door platform Red Onze Polders. Politici die meedoen aan de statenverkiezing schilden er bij de frituur van Messagie symbolisch de bintjes voor. foto Mark Neelemans video op www.pzc.nl/video aBHnBBBHBsraaMHEHi Ml—WI.'iHMMffWW SBBB mssmmaamassm STELL 8 "7 ióssussssso" '•BNUBBJ

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1