221 zeeland 1-4-20T2 S-ST2U** Samenwerken na fusie met Brabant Oudste Zeeuwse krant ontdekt Inbrekers horen cel Celstraf geëist tegen stelende beveiliger Bijeenkomst van De Levende Delta OVERVAL Nu het bedrijfsleven zich meer en meer beveiligt tegen overvallen, zijn de woningen aan de beurt. Van der Hiele maakt beste tussengerecht dinsdag 8 februari 2011 MIDDELBURG Tegen een man uit Wolphaartsdijk is gisteren in Middelburg een cel straf van veertien maanden waar van acht voorwaardelijk, een proef tijd van drie jaar en opname in een inrichting voor maximaal twee jaar geëist. Ook moet de 32-jarige beveiliger een schadevergoeding van 1715 euro betalen. De man wordt ervan verdacht in 2009 en vorig jaar in Goes diverse diefstal len te hebben gepleegd. Daarnaast werd de man verdacht van het be zit en verspreiding van kinderpor no. Hij heeft alles toegegeven. Uitspraak 21 februari. HEINKENSZAND Stichting De Levende Delta houdt dinsdag 22 februari, aanvang 19.30 uur, haar jaarlijkse donateurbijeen komst in De Stenge in Heinkens- zand met dit keer als thema: 'De In richting van de provincie Zeeland en Hoe houden we de Delta le vend'. De twee sprekers zijn de pro grammadirecteur van de Stuur groep Zuidwestelijke Delta Joost Schrijnen en landschapsarchitect en directeur van West 8 in Rotter dam, Adriaan Geuze. De regering wil dat de politiekorpsen Zeeland en West- en Midden-Brabant op die datum een nieuw korps vormen. BROUWERSHAVEN Kim van der Hiele van Jazz en eet café Desafïnado in Middelburg is op de eerste plaats geëindigd bij de kookwedstrijd 'een tussengerecht' van de Vereniging van Zeeuwse Koks. Er deden negen koks mee. Marco Adriaanse van Peper en Zout in Middelburg werd tweede. Op de derde plaats eindigde Wim van Dalen van Hotel Bom uit Burgh-Haamstede. De wedstrijd werd gehouden in restaurant Gusto in Brouwershaven. OUDDORP Een stuk van de N57 op de Kop van Goeree wordt zaterdag 12 februari de hele dag in beide richtingen af gesloten voor verkeer. Ter hoogte van Ouddorp worden tussen zeven uur 's ochtends en ongeveer vijf uur in de middag herstelwerkzaam heden uitgevoerd aan het asfalt Het verkeer tussen de aansluiting met de Oosterweg en de West Nieuwlandsedijk wordt omgeleid. Volgens Rijkswaterstaat moet reke ning worden gehouden met een extra reistijd van tien minuten. Een gewapende overval in een dorp als Aagtekerke kan voor de lokale bevolking een grotere impact hebben dan een moord in Tilburg. Bij de inzet van rechercheurs zal na de samenvoeging van de politiekorpsen West- en Midden-Brabant en Zeeland vooral gekeken worden naar de impact van een mis drijf, aldus korpschef Letty Demmers. Ze bezweert dan ook dat de angst dat na de ge dwongen fusie veel recherchecapaciteit weg zal vloeien in de richting van Brabant ongegrond is. De nieuwe regering wil dat de beide korp sen per 1 januari volgend jaar een nieuw korps vormen. Volgens Demmers werken de beide korpsen momenteel al veel samen. Onder meer op het gebied van de Mobiele Eenheid, observatieteams en automatisering. Recher cheurs van beide korpsen worden ook over en weer ingezet. Vergeleken met Zeeland wordt in het gebied van het Brabantse korps heel wat meer groot schalige onderzoeken gedraaid. Dat komt niet alleen omdat het gebied groter is maar ook om dat er meer criminaliteit is, aldus Demmers. De grootschalige onderzoeken slokken flink wat recherchecapaciteit op. Demmers wijst erop dat beide korpsen verschil lende criteria hanteren voor het instellen van een dergelijk grootschalig onderzoek. „Daar gaan we naar kijken. Ook gaan we kijken tegen welke praktische bezwaren we aanlopen bij het bemannen van die grootschalige onderzoe ken." Vervolgens benadrukt de Zeeuwse korps chef dat ook in de toekomst de lokale driehoek, burgemeester, politiechef en officier van justi tie, beslissen over de inzet van recherche. „Daarbij wordt zeer nadrukkelijk gekeken naar de impact van een misdrijf op de lokale samen leving." door jan van Damme De eerste Zeeuwse krant verscheen veel eerder dan tot nu toe werd aangeno men. In het Public Record Office in Londen is een in 1666 gedrukt exemplaar gevonden van de Zee- lantsche en Haechsche Post-Tijding- he. Dat is bijna een eeuw vóór in 1758 het eerste nummer verscheen van de Mjddelburgsche Courant - die die tot nu toe gold als oudste Zeeuwse nieuwsblad. De Zeelantsche en Haechsche Post-Tijdinghe is een tweezijdig be drukt blad van 26 bij 19 centime ter. Er staat geen jaartal op ver meld, maar uit berichten in de krant over de gevangengenomen Ritmeester Buat kan worden opge maakt, dat het in elk geval om het jaar 1666 gaat. Boven de berichten staat steeds een dagaanduiding: 23 dito, 25 dito. Buat is 11 oktober ont hoofd. Op grond daarvan dateren onderzoekers de krant in de maand september van 1666. Vlissinger Louis Nierijnck (80) is zijn leven lang al verzamelaar van bijzondere kranten. Hij kreeg on langs een kopie van de Zeelantsche en Haechsche Post-Tijdinghe toege stuurd. Volgens hem wordt de titel nergens vermeld. Omdat meerdere berichten het kopje 'uit Vlissingen' hebben, is de krant mogelijk ook echt in de Scheldestad uitgegeven. De vondst van nog andere exemplaren zou daarover duidelijkheid kunnen ver schaffen. door Ad Roos MIDDELBURG - Door op die 27ste ok tober in Westdorpe een helikopter in te zetten werden kosten noch moeite gespaard om een verdachte van een relatief 'eenvoudige' wo ninginbraak in Westdorpe op te sporen. Eén werd er in de kraag ge vat toen hij uit een coniferenhaag wegstoof, een tweede zat op een parkeerplaats in de auto te wach ten en de derde, waarvoor de heli kopter werd ingezet, is nog spoor loos. De twee mannen, 44 en 50 jaar uit Gent, moesten zich giste ren voor de rechtbank in Middel burg voor die inbraak verantwoor den en hoorden elk een gevange nisstraf van 103 dagen tegen zich eisen; gelijk aan het voorarrest. Voor een inbraak, een week eerder in Middelburg waarbij enig geweld werd gebruikt, had de officier van justitie te weinig bewijs en moest hij dus vrijspraak vragen. De politie heeft na een overval op een winkel de buurt afgezet om sporen te verzamelen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 22