Leerling dupe van bezuiniging benadeling' 'Eind fiscale 10 en 11 SPECIAAL ONDERWIJS Zeeuwse scholen vrezen voor banen van tientallen medewerkers Word ook abonnee! Boze cliënt rijdt verslavingskliniek in Korpschef ziét geen nadelen politiefusie Doodsbedreigingen voor ganzenjacht Gewelddadige dood lijkt familiedrama Rentree Eltingh/Haarhuis van korte duur Dynamisch duo op veiligheid en justitie Pleinen van protest en geweld Vandaag bij uw krant de bijlage Buiten DINSDAG 8 februari 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 32 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 WALCHEREN Minder wind, meer Binnen DEN HAAG - Het CDA, de SGP en D66 willen een eind aan de fiscale benadeling van onder anderen al leenstaanden. D66 ageerde daar al tegen, maar nu kaarten ook de ge zinspartijen de kwestie aan. „Een belastingstelsel moet neu traal zijn en niet sturen op welke leefvorm mensen kiezen", zegt El- bert Dijkgraaf van de SGP. Morgen voeren Kamerleden een rondetafel gesprek met specialisten op fiscaal gebied. De steun van CDA en SGP is heus zo verwonderlijk niet, al dus D66. CDA en SGP merken dat traditionele gezinnen, waarvan de man werkt en de vrouw thuis blijft, ook worden achtergesteld. Daarom steunen ze nu het streven naar een leefvormneutraal stelsel. Pieter Omtzigt van het CDA bena drukt dat er geen financiële motie ven mogen zijn om een leefvorm te kiezen. Geen belastingen en geen bonussen. Samenwerking met Brabantse politie is slecht voor Zeeland reageer op www.pzc.nl reacties: 421 Kitebuggy's moeten van het strand geweerd worden Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 99 10 1688H55553011 door Cornelleke Blok MIDDELBURG - Vierduizend Zeeuw se kinderen dreigen de dupe te worden van de bezuinigingsplan nen van het kabinet op het pas send onderwijs. Zij zitten op scho len voor speciaal basis- en voortge zet onderwijs of krijgen extra bege leiding op gewone scholen. De Zeeuwse koepelstichtingen voor speciaal onderwijs vrezen dat ze door de bezuinigingen tiental len medewerkers moeten ont slaan. Het gaat vooral om mensen die kinderen extra ondersteuning geven, zodat ze op een gewone ba sisschool kunnen blijven. Minister -Marja van Bijsterveldt van Onderwijs vindt dat er te veel kinderen zijn die extra zorg nodig hebben. Ze wil het systeem vanaf augustus 2012 flink veranderen. Bert Pasman, directeur van Stich ting De Korre: „Steeds meer kinde ren komen door deze plannen op gewone scholen terecht, maar de extra ondersteuning valt weg. Er gaat menskracht, kennis en erva ring verloren. Leerkrachten op ge wone scholen krijgen te maken met grotere klassen en kinderen met ingewikkeldere problemen." Directeur Ben de Reu van onder wijsbegeleidingsdienst RPCZ vreest dat kinderen straks thuis ko men te zitten. „Ze kunnen door de bezuinigingen niet meer te recht in het speciaal onderwijs en gewone basisscholen zijn op zo'n korte termijn niet in staat om ze te helpen, omdat leerkrachten niet toegerust zijn." Honderden medewerkers van het Zeeuws speciaal onderwijs reizen morgen naar Nieuwegein voor een landelijke protestmanifestatie. pagina 2 en 3: zorgen pagina 3: commentaar ROTTERDAM - Iets meer dan een uur duurde de nooi uitgeschakeld door het Poolse duo Mariusz Haarhuis en de vier jaar jongere Eltingh samen eenmalige rentree van Jacco Eltingh en Paul Haar- Fyrstenberg en Marcin Matkowski. De nummers een proftoernooi speelden, foto Koen Suyk/ANP huis (rechts) op de ATP Tour. één van de plaatsingslijst wonnen in Rotterdam Het ooit zo succesvolle dubbel werd gisteren in met 6-3 en 6-2. Pa8'na 24 en 25: tijd heeft niet stilgestaan de eerste ronde van het ABN Amro-tennistoer- Het was dertien jaar geleden dat de 44-jarige voor koningskoppel VUGHT MIDDELBURG HAARLEM De Noord-Hollandse gedeputeerde Jaap Bond (CDA) en zijn voorgan ger Peter Visser (PvdA) hebben honderden (doods)bedreigingen ge kregen. Zij waren afgelopen jaren verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen om ganzen af te schieten in de provincie. Die ver oorzaken veel schade bij agrariërs en op Schiphol. De dreigementen worden vooral per e-mail geuit. BERGEN OP ZOOM Een enorm familiedrama. Zo type ren buurtbewoners de vermoede lijk gewelddadige dood van een 35-jarige man in een woning in Ber gen op Zoom. De politie heeft twee broers van het slachtoffer aan gehouden op verdenking van be trokkenheid bij het misdrijf zon dagavond. Amper twee weken gele den stierf de 66-jarige vader na een kort ziekbed. Een inwoner van Vught (45) heeft in de nacht van zondag op maan dag geprobeerd met zijn auto door de voordeur van een instelling voor verslavingszorg in zijn woon plaats te rijden. Personeel van de instelling belde de politie die de man in zijn auto tegen de pui aan trof. Hij is aangehouden. De man was onder behandeling bij de in stelling. De Zeeuwse korpschef Letty Dem- mers bezweert dat de angst dat na de gedwongen politiefusie veel re cherchecapaciteit weg zal vloeien in de richting van Brabant onge grond is. De nieuwe regering wil dat de beide korpsen per 1 januari volgend jaar een nieuw korps vor men. pagina 22 en 23: overval heeft grote impact

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1