r Chaos rond tunnels 50.000 WINNEN?* PZC Politie verricht arrestaties na rustig verlopen studentendemonstratie Aantal kinderen met dyslexie fors hoger dan gedacht Vogels tellen Bewolkt, 6 100 dagen Rutte: veel stabieler dan iedereen dacht 12 Annette Gerritsen net op tijd hersteld voor WK Sprint 41 Vandaag als bijlage bij uw krant ZATERDAG 22 januari 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 18 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 WALCHEREN DEN HAAG - Bij rellen na het studentenprotest in Den Haag zijn gisteren 25 verdachten opgepakt. Zij worden verdacht van mishandeling, openlijke geweldpleging en het niet opvolgen van politieor- ders. Dat heeft een woordvoerder van de politie Haaglanden laten weten. Hij sprak van een 'onrus tige' afloop. Onder de arrestanten zijn volgens de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen leden van de linkse beweging Anti-Fascistische Aktie. Volgens hem had de politie aan het begin van de avond de situatie weer onder controle. Donder dag kreeg de politie signalen dat 'radicale groe pen' zich tijdens de manifestatie onder de 15.000 studenten wilden mengen en onrust wilden sto ken. Na de kalm verlopen manifestatie op het Ma lieveld trokken hordes demonstranten richting de binnenstad en het ministerie van Onderwijs. Daar werden leuzen gescandeerd en met eieren en flessen gegooid richting de opgestelde agen ten en Mobiele Eenheid. De studenten, maar ook docenten en hooglera ren protesteerden gisteren tegen de plannen van het kabinet om op het onderwijs te bezuinigen. foto Robin Utrecht/ANP goes - Stremmingen van 'de Vla- ketunnel en de Westerscheldetun- nel hebben gisteren voor overlast gezorgd op de Zeeuwse wegen. Een kop-staartbotsing in de Vla- ketunnel veroorzaakte even voor half zes een kilometerslange file in de richting van Bergen op Zoom. Het verkeer stond vast op de A58 en op de Oude Rijksweg richting Kruiningen. Het duurde drie kwar tier voordat de tunnel weer open ging. De westbuis van de Wester- scheldetunnel was tussen 19.00 en 20.00 uur afgesloten. Er moest een vrachtwagen met pech worden ge borgen. Die was om half vijf 's middags op de rechterrijbaan stil komen te staan. De autoriteiten hebben bewust gewacht met ber gen tot de avondspits voorbij was. Op de Deltaweg bij Colijnsplaat botsten rond 18.00 uur twee auto's op elkaar. Er viel één gewonde. den haag - Het aantal leerlingen met dyslexie is fors hoger dan ge dacht. Bijna één op de vijf eindexa menkandidaten op het vmbo kampt met de taalstoornis. Op de havo gaat het om tien procent van de examenleerlingen, op het vwo om vijf procent. Landelijk is vier procent van de bevolking dyslec tisch. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Het is onduidelijk waardoor de landelijke cijfers zo af wijken. Uit het onderzoek blijkt verder dat het aantal dyslectische havo/vwo-eindexamenleerlingen dat zakt voor het examen, moge lijk verdrievoudigt wanneer vol gend jaar strengere exameneisen worden ingevoerd. Kijk verderop in deze krant! MIDDELBURG - Doe mee aan de Tuinvogeltelling. Vogelbescher ming Nederland en Vogelonder- zoek Nederland gebruiken de gege vens voor onderzoek. Vorig jaar de den 37.000 mensen mee en wer den er 82 soorten vogels geteld. pagina 2 en 3: mus staat op de eerste plaats Er moet meer geld naar het onderwijs reageer op www.pzc.nl reacties: 397 mi ni Echte universiteit is een aanwinst voor Zeeland WW 21% 79% Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088- 013 99 10 8 711688 555547

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1