Onrustband nog altijd gebruikt 'Commissie Mans is op tijd klaar' PZC Ajax via Feyenoord naar de derde plaats na overstroming verbod hoofddoekjes Nog 207 vermisten School houdt vast aan Grote brand in cacaofabriek 8 en 9 Vandaag als bijlage bij uw krant ZAAK-BRANDON In Zeeland worden cliënten soms nog 's nachts op hun bed vastgebonden MIDDELBURG - Zorginstellingen voor verstandelijk gehandicapten in Zeeland hebben de onrustband nog altijd niet geheel in de ban ge daan. Het gebruik is in een jaar tijd welis waar fors afgenomen, maar voor een aantal specifieke gevallen zijn nog altijd geen alternatieven be schikbaar. Woordvoerders van Tra gel Zorg en Zuidwester laten we ten dat respectievelijk twee en tien cliënten 's nachts op hun bed wor den vastgebonden. Dat moet voor komen dat ze vernielingen aanrich ten of zichzelf verwonden. Het vastketenen van cliënten zoals in het geval van de 18-jarige Brandon in Ermelo, gebeurt in Zeeland vol gens de zegslieden niet. Staatsse cretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) wil een gesprek met de moeder van Brandon over de leefsituatie van haar zoon. Daar naast neemt ze poolshoogte bij de instelling waar Brandon verblijft. Dinsdag werd in een EO-uitzen- ding gemeld dat de jongen al drie jaar niet in de buitenlucht is ge weest en met een riem aan de muur vast moet zitten voor hij be naderd kan worden. De Tweede Kamer is daar van geschrokken. In een debat zei de staatssecretaris dat ze experts gaat raadplegen en de situatie van personen in verge lijkbare situaties wil onderzoeken. Bestuursvoorzitter Patty Belle van Arduin betreurt het dat het con tact tussen Brandon en het Cen trum voor Consultatie en Experti se (CCE) is verbroken. Zij werkte daar 15 jaar. Als zorgverleners met de handen in het haar zitten, kun nen CCE-deskundigen helpen. pagina 2 en 3: vastbinden schokt Zeeuwse zorg pagina 3: commentaar Zeker 207 mensen worden vermist na de ergste overstromingen en aardverschuivingen in decennia in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro. Het dodental is gestegen tot 727. De regio Serrano nabij de stad Rio de Janeiro is op 12 januari getroffen door uitzonderlijk zware regenval. Veel huizen die illegaal waren gebouwd op hellingen zijn verwoest door modderstromen. Het Don Bosco College in Volen- dam handhaaft een verbod op het dragen van hoofddoekjes, ondanks een uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling. De school beroept zich op haar ka tholieke identiteit. „Uitingen, in welke vorm dan ook, van een an der dan het katholieke geloof blij ven verboden", aldus een verkla ring. WORMER - In een cacaofabriek in Wormer heeft gisteravond een gro1 te brand gewoed. Niemand raakte gewond. Het vuur werd rond half acht ontdekt in de fabriek ADM Cocoa aan de Veerdijk. Rond tien uur had de brandweer de brand nagenoeg onder controle. Op het moment dat de brand uit brak, waren er mensen in het pand aan het werk, maar die kon den op tijd wegkomen. In het pand lag cacaopoeder opgeslagen maar niet bekend is hoeveel. De brandweer slaagde er vooralsnog in.te voorkomen dat het vuur zich uitbreidde. Meteen na de melding rukten ver scheidene brandweerkorpsen uit met groot materieel. Op internet circuleerde al snel een filmpje van de vlammen die uit de fabriek sloe gen. In een opslagloods van de ca caofabriek woedde eind 2003 ook een brand. Daar lag toen 12.000 tot 13.000 ton cacao opgeslagen. MIDDELBURG - De commissie-Mans is vóór de verkiezingen van Provin ciale Staten klaar met het onder zoek naar Thermphos. De benoe ming van Jan Mans tot waarne mend burgemeester van Moerdijk heeft volgens statenlid Kees Bie- rens geen invloed op het tempo waarin de commissie werkt. Bie- rens leidt de stuurgroep van staten leden die toeziet op het werk van de commissie. „Mans doet het werk niet alleen", zegt Bierens. „Het wordt groten deels uitgevoerd door mensen van een onderzoeksbureau. De laatste berichten zijn dat de commissie ruimschoots voor de verkiezingen in maart klaar is." Mans was gister avond niet beschikbaar voor com mentaar. De Partij voor Zeeland vreest dat Mans' benoeming in Moerdijk, per 1 februari, ten koste gaat van het onderzoek. AMSTERDAM - Ajax heeft gisteravond voor eigen publiek de inhaalwedstrijd tegen Feyenoord een voudig gewonnen: 2-0. De thuisclub dankte de ze ge aan doelpunten van Toby Alderweireld (foto tweede van links) en Miralem Sulejmani, die van af de strafschopstip raakschoot. Ajax domineer de de 55e Amsterdamse editie van de klassieker van de eerste tot de laatste minuut maar verzuim de het enorme krachtsverschil in meer treffers uit te drukken. Ajax klom naar de derde positie van de ranglijst en verkleinde de achterstand op koploper PSV tot drie punten. Feyenoord vindt zich nog steeds terug op de dertiende positie. pagina's 24 en 25: Ajax heeft weinig te vrezen RIO DE JANEIRO VOLENDAM Vastbinden van verstandelijk gehandicapten is af en toe nodig reageer op www.pzc.nl reacties: 317 Vertrek van Beenhakker is slecht voor Feyenoord eens 60% 40% Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 99 10 711688 555530" Mark Rutte moet weer gewoon Nederlands gaan praten 6 en 7 Hu Jintao op bezoek bij president Obama DONDERDAG 20 januari 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 16 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 WALCHEREN Zonnige perioden 6°

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1