Boetes oudjaar 3 keer zo hoog De loze beloftes van Rutte PZC DE NIEUWE BROCHURE! 21 27 SNELRECHTPROCEDURE Strenge aanpak door politie en justitie 1<r Skiërs vallen uit lift in VS Word ook abonnee! Asbest bij brand Vraag nü gratis de brochure 'Riviercruises' aan met ons complete aanbod voor de zomer van 2011! Lichte neerslag, 4 Zout pikken van gemeente uit onvrede met strooibeleid Timmer houdt de eer aan zichzelf en stopt WOENSDAG 29 december 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 305 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 WALCHEREN door René Schrier MIDDELBURG - Geweld of agressie tegen mensen met een publieke taak tijdens de jaarwisseling wördt in Zeeland bestraft met boetes die 200 procent hoger liggen dan an ders. Het Openbaar Ministerie zal hard optreden tegen veroorzakers van ongeregeldheden. Voor andere overtredingen op 31 december en 1 januari worden de boetes met 75 procent verhoogd. De overtreders moeten zich op 4 en 7 januari al in een snelrechtpro cedure voor de Middelburgse recht bank verantwoorden. Dit jaar kan als straf, huisarrest voor de volgen de jaarwisseling uitgesproken wor den. Vorig jaar stonden zo 34 over treders in Middelburg op een snel rechtzitting terecht. Opgelegde taakstraffen moeten di rect na de jaarwisseling worden uitgevoerd en gevangenisstraffen moeten meteen worden uitgeze ten. De politie zal met name gespitst zijn op geweld tegen brandweer, ambulancepersoneel, bus- en taxi- personeel en de politie. Mede op die manier en met het verhogen van de straffen wil het Openbaar Ministerie een signaal afgeven dat normoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd en direct wordt afgestraft. De aangerichte schade wordt op de daders verhaald. Dit kan al tij dens het snelrecht als de hoogte van de schade bekend is. Is dat niet het geval dan krijgt de bena deelde (bijvoorbeeld de gemeente) de gegevens van de strafzaak om een civiele procedure te starten. Als het tot een hoger beroep komt zullen die zaken met voorrang be handeld worden. Een voorwaarde voor een snel rechtbehandeling is wel dat er vol doende bewijsmiddelen vergaard moeten zijn. pagina 2 en 3: alles uit de kast om schade oudjaar te beperken door Sandra Donker en Dick Hofland DEN HAAG - Premier Mark Rutte prijst graag de 'vliegende start' die zijn ministers maken. De bewinds lieden hebben sinds oktober inder daad een waslijst beleidsvoorne mens aangekondigd. Maar nadere bestudering wijst uit dat lang niet alle plannen even nieuw zijn, of daadwerkelijk kunnen worden uit gevoerd. Zo blijft er bij het eerste de beste Kamerdebat met minister Ivo Op stelten van Veiligheid niets over eind van de belofte dat er 3000 po litieagenten bijkomen, inclusief 500 'animal cops'. De huidige sterkte van 49.500 agenten en re chercheurs blijft gehandhaafd. De dierenagenten moeten daar nog af Dezelfde minister stelt een einde te maken aan de gehate bonnen quota, die agenten verplicht een minimumaantal boetes uit te schrijven. Maar dat had minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken al laten vastleggen in afspra ken met de korpsen voor 2007 en 2008. Opstelten kan er alleen maar op aandringen dat zij er nu echt mee te stoppen. pagina 3: commentaar pagina 5: twaalf loze beloftes in drie maanden regeren Zie bon op pagina 2 of bel 088 - 013 99 10 .8 "7 1688 555530" Riviercruises 289, ZOU waarom zou je meer betalen Zie www.kras.nl/brochures Politie mag best wat door de vingers zien tijdens de jaarwisseling reageer op www.pzc.nl reacties: 411 Terreurbestrijders zaaien paniek CARRABASSETT VALLEY - In een wintersportgebied in de Amerikaanse staat Maine zijn gisteren skiërs uit een stoeltjeslift geslingerd nadat de kabel van een katrol was geschoten. Zij maakten een val van acht tot tien meter. Geen van hen verkeerde in levensgevaar. In de lift bevonden zich ongeveer 220 mensen toen het ongeluk gebeurde. foto Al Noyes AP VENLO - Als gevolg van een zeer grote brand in een palletfabriek in Venlo is gisteravond over een nog onbekende omgeving asbest ver spreid. De hulpdiensten hebben een naburige huisartsenpost ont ruimd. Meetploegen onderzoeken hoe ver de asbestdeeltjes door vlammen en rook verspreid zijn.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1