Berlusconi wint nipt 8 a€129 Populaire barones onder vuur van Duitse oppositie Advies: Nederlanders, ga weg uit Ivoorkust Toename meldingen Facebook-misdaden Seriemoordenaar in New York vermoed MOTIE VAN WANTROUWEN Slagveld in Italiaans parlement en op straat MIDDERNACHT SALE® 16 en 17 december 21.00 - 23.00 uur STEDEN TRIPS WINTER SPORT ZON VAKANTIES woensdag 15 december 2010 DEN HAAG Het ministerie van Buitenlandse Za ken in Den Haag heeft alle Neder landers in Ivoorkust gisteren gead viseerd te vertrekken uit het West-Afrikaanse land wegens op lopende spanningen. In Ivoorkust verblijven zo'n vijftig Nederlanders die zich hebben geregistreerd bij de ambassade in het buurland Ghana. Als er ongeregeldheden uitbreken in Ivoorkust, bestaat de kans dat de landsgrenzen en de luchthaven dichtgaan, aldus het ministerie. LONDEN Het aantal telefoontjes naar de Brit se politie over aan netwerksite Facebook gerelateerde vermeende misdaden is in vijfjaar tijd 540 pro cent gestegen. Het gaat onder meer om misdaden die te maken hebben met fraude, terrorisme, seksueel ge weld, vermiste dieren of overtre dingen van de wapenwet. Dat be richtte de Britse krant Daily Mail gisteren. Dit jaar werden al meer dan 7500 meldingen gedaan. NEW YORK Op een strand ten oosten van de Amerikaanse miljoenenstad New York zijn de afgelopen dagen zeker vier lichamen aangetroffen. De per sonen zijn mogelijk slachtoffer ge worden van een seriemoordenaar. Dat liet de lokale politie gisteren weten. Die ontdekte de sterk ont bonden lichamen tijdens een zoek tocht naar een vermiste prostituee. Het is niet duidelijk of zij onder de gevonden lichamen is. Kabinet van premier Silvio Ber lusconi overleeft motie van wantrouwen. Afsplitsing van partij van uitda ger Fini redt Berlusconi. Heftige tonelen in Italiaanse Kamer van Afgevaardigden. Rellen in straten van Rome. door onze correspondent Eelco van der Linden rome - Drie vrouwen op punt van bevallen lukte het gisteren óm met een ambulance het Italiaanse parle ment te bereiken en nog te stem men voor de motie van wantrou wen tegen premier Berlusconi. Dat waf niet genoeg; twee andere da mes uit het opstandige kamp. met enkele tot voor kort fervente Berlus- coni-haters, stemden onverwacht voor de regering. In de Kamer van Afgevaardigden werd gisteren tot het laatste mo ment gevochten om elke stem: Sil vio Berlusconi ging in de vergader zaal persoonlijk met afgevaardig den praten. Uiteindelijk haalde de door de oppositie ingediende mo tie van wantrouwen het niet: 311 Kamerleden stemden voor, 314 te gen. Beslissend was de op de val reep gevormde 'Beweging van Na tionale Verantwoordelijkheid', met daarin een handjevol afvallige parle mentariërs van Toekomst en Vrij heid voor Italië (FLI) van Kamer voorzitter Gianfranco Fini. Berlus coni heeft zijn uitdager en vroegere kompaan Fini verslagen en diens partij gespleten. Of dat inderdaad is gebeurd door omkoping, zoals de oppositie claimt, moet de rechter uitmaken. In de vergaderzaal was de spanning na de mislukte motie van wantrou wen om te snijden: kamerbodes kwamen eraan te pas om te voorko men dat parlementariërs van de Le- ga Nord, partner in Berlusconi's coalitie, op de vuist gingen met de oppositie. Een hele stoet kamerbo des werd opgetrommeld om Fini te begeleiden toen hij de vergaderzaal verliet. Op straat was het op de cruciale dag voor de Italiaanse democratie ook onrustig. Diverse groepen de monstreerden, onder wie studen ten die boos zijn over de bezuini gingen, werklozen en slachtoffers van de aardbeving in L'Aquila wier stad maar niet wordt herbouwd. Het kwam in het centrum van Ro me tot hevige botsingen tussen op roerpolitie en betogers. Daarbij vie len zeker honderd gewonden: circa veertig betogers en bijna zestig agenten. De politie heeft meer dan veertig arrestaties verricht. De rel schoppers hebben een spoor van vernieling achtergelaten. De problemen voor premier Berlus coni zijn, met een meerderheid van slechts drie stemmen, allerminst verdwenen. De oppositie sprak dan ook van een Pyrrusoverwinning. Een gehelmde betoger gaat de oproerpolitie met een stok te lijf. Rome ver anderde, na de uitslag van de stemming, in een slagveld. Auto's, en zelfs pantservoertuigen, werden in brand gestoken. foto Guido Montani/EPA door onze correspondent Oeroe vara der Wal BERLIJN - Stephanie zu Guttenberg bracht maandag een verrassingsbe- zoek aan de Duitse troepen in Af ghanistan. De 34-jarige barones keek ernstig als het over gesneuvel den ging, lachte bij soldateske anekdotes en zette een belangstel lende blik op bij uitleg over een wapensysteem. Dat alles tegen een decor van zand, barakken en uni formen. „Dit is geen plezierreisje, maar bittere ernst", liet ze weten. Vlak voor kerst wilde ze de troe pen een hart onder de riem ste ken. Het koninklijk aandoende be zoek haalde de voorpagina's van al le belangrijke Duitse kranten. Bijna werd vergeten dat haar echt genoot, de Duitse minister van De fensie, Karl-Theodor zu Gutten berg (39, CSU), er ook was. De mi nister is veruit de populairste poli ticus van het land; maar meer en meer stapt zijn vrouw uit zijn scha duw, met het bezoek aan Afghanis tan als voorlopig hoogtepunt. Dubieus, zo klinkt het echter ook in veel kranten, dat Stephanie zon der officiële functie, de troepen be zoekt en zo de pr van haar man verzorgt. De linkse oppositie neemt het echtpaar zelfs zwaar on der vuur. „Volkomen ongepast", noemt SPD-leider Sigmar Gabriel Stephanie zu Guttenberg foto EPA het bezoek. „Lompe zelf-pr", zegt Groenen-cheffin Claudia Roth. Stephanie zu Guttenberg, daarover zijn de meesten het wel eens, is een aantrekkelijke blondine die goed uit haar woorden komt. Ze is een telg uit een beroemd adellijk geslacht, een afstammelinge van Rijkskanselier Otto von Bismarck. Om het plaatje perfect te maken, is ze ook nog maatschappelijk be trokken. Ze is voorzitter van een organisatie tegen kindermisbruik. Onlangs presenteerde ze op tv een programma waarin pedofielen die kinderen via internet lokken, wer den ontmaskerd. Ook won ze in een spelprogramma 500.000 euro voor haar vereniging. Met benefiet gala's haalt ze nog meer binnen. Bij de bevolking is haar blazoen vooralsnog dan ook ongeschon den. Die laat zich zijn gedroomde 'prinselijk paar' niet afnemen. V €199 EXCLUSIEF BIJ GLOBE: SPECTACULAIRE VAKANTIEKORTINGEN! WIN EEN REISCHEQUE T.W.V. €500! Vraag naar de voorwaarden en deelnemende winkels op www.middernachtsale.nl Het beste advies voor de scherpste prijs! gaat nét even verder www.middernachtsale.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 8