Colofon ÜTd&ie Bbfktmn OrefrJ'd Jan Adriaan van Overbeeke DiinfcbiïïUigiJIg tel. 0118-612868 0 (IlBnsentinq.nl woensdag 15 december 2010 familieberichten 137 In Gods liefde geborgen Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze (schoon)vader en opa Kattendijke, 8 juni 1928 t Middelburg, 14 december 2010 Middelburg: Elly van Overbeeke-de Smidt Amersfoort: Robert en Marjan Roos Rotterdam: Margot en Gust Charlie León Abel Wij zijn dankbaar voor de goede en liefdevolle verzorging die hij heeft mogen ontvangen van het zorgteam. Correspondentieadres: t.a.v. wijlen dhr. van Overbeeke p/a uitvaartverzorging de Groot-de Kam Veerseweg 36 4332 BG Middelburg Gelegenheid tot afscheid nemen op zaterdag 18 december van 10.00 tot 10.30 uur in kerkgebouw de Hoeksteen aan de Roozenburglaan 22 te Middelburg, waarna de rouwdienst om 11.00 uur gehouden zal worden. Aansluitend zal om 12.00 uur de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na afloop is er gelegenheid de familie te condoleren in de condoleanceruimte van de begraafplaats. Liever geen bezoek aan huis. Golven die komen nemen het water weer op van golven die gaan. Haiku van J. Kruit Met een diep gevoel van bewondering, respect en liefde hebben wij u, ondanks uw doorzettingsvermogen, langzaam afstand zien doen van alles wat u in het leven belangrijk vond en bent u tenslotte vredig heengegaan. Onze lieve en zorgzame tante Barthilda Sophia van de Sande-Swart weduwe van Jacob Marinus Heyl van de Sande is 92 jaar geworden. Uit aller naam: D.H. Coenraad Vlissingen, 14 december 2010 Corresponden tiead res Duindistel 32 2202 DG Noordwijk aan Zee De overledene is overgebracht naar rouwcentrum Overtoom Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen, aldaar geen bezoek. De bijzetting in het familiegraf zal in besloten kring plaatsvinden. De herdenkingsdienst zal worden gehouden op donderdag 16 december om 14.30 uur in de St. Jacobskerk, Oude Markt 2 te Vlissingen. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de kerk. Diepbedroefd delen wij u mede, dat door de HEERE uit ons midden is weggenomen, onze lieve zuster, schoonzuster en tante Jannie van der Hart Echtgenote van Johannes van de Vreede USA: D. van der Hart-van de Vreede Dordrecht: M. J. van Dalen-van der Hart W.C. van Dalen Canada: A. van der Hart C. van der Hart-Weststrate Krabbendijke: J. Moerdijk- van der Hart A. Moerdijk 's Gravenpolder: J. van der Hart C.J. van der Hart-Wagenaar neven en nichten Krabbendijke, 12 december 2010 Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vastdie tot u zeg: Vreest niet, Ik Help u. Jes. 41:13 Na een leven dat gekenmerkt werd door haar eenvoud, hartelijkheid, zorgzaamheid en liefde, is overleden onze lieve moeder, oma en opoe Elisabeth Maria de Ruiter sinds 21 januari 1976 weduwe van Pieter Taal in de gezegende leeftijd van 99 jaar. Do en Bert Smit Marja, Gert, Wilco Sylvia en Jos, Geoffrey en Floor, Amber, Laura Minkoo Arne en Igmar, Lars, Tygo Thirza Ron Taal en Anneke Sinnema Marja en Frank van der Linden Jeroen en Bauke, Ruben, Cathe lijne Martijn en Lies, Robert Sander en Suzanne, Myrthe Marjolein en Arno, Yara, Finnian Annelies Geerte Niels Peter en Hannie Taal Peter en Amélie, Nathan, Micha, Sem Elize en Ronnie, Lars, Mare, Baz Hanneke,Joël, Anna Neline en Wilco, Daniël Wij willen personeel en vrijwilligers van Zorgcentrum 't Gasthuis Middelburg, afdeling Singel, hartelijk bedanken voor de liefdevolle verzorging. 14 december 2010 't Gasthuis Middelburg afdeling Singel Correspondentieadres: Reggestraat 26 4388 RR Oost - Souburg De afscheidsdienst zal worden gehouden zaterdag 18 december om 14.00 uur in de aula van de begraafplaats, Westelijke Oude Havendijk 3,4337 PB Middelburg. Aansluitend zullen we haar daar begeleiden naar haar laatste rustplaats. Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de koffiekamer van de begraafplaats. Omdat het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te bedanken voor de vele blijken van medeleven tijdens het ziekbed en na het overlijden van onze vader en opa Adriaan Marinus Bliek Adrie betuigen wij u langs deze weg onze oprechte dank. Kinderen en kleinkinderen Middelburg, december 2010 Voor de overweldigende belangstelling en het medeleven, ondervonden na het onverwachts overlijden van mijn innig geliefde man, onze geliefde, zeer zorgzame vader, opa en overopa Cornelis van Stee betuigen wij u onze hartelijke dank. De genegenheid die hieruit sprak heeft ons zeer goed gedaan. S. van Stee-de Winter Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Yerseke, december 2010 Bij beschikking van de Kantonrechter te Middelburg d.d. 09-12-2010 is onder curatele gesteld mevrouw Mandy Eggink, geboren te Vlissingen op 20-12-1989, wonende te Vloedlin 3, 4386HA, Vlissingen, en is tot curator benoemd de heer Robert-Jan Eggink, wonende te Vloedlijn 3, 4386HA, Vlissingen en mevrouw Eveline Sarah Eggink - de Hond, wonende te Vloedlijn 3, 4386HA, Vlissingen. Dag en nacht bereikbaar. Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis. Alleen bij U ben ik geborgen. Gij doet mij rusten tot de morgen en wonen in een veilig huis. Psalm 43 in alle rust en vol vertrouwen in de Heer is onze lieve en onvergetelijke moeder en oma vannacht overleden Pieternella Heuseveldt sinds 29 juni 1996 weduwe van Cornelis van der Welle A Zierikzee, f Zierikzee, 31 augustus 1921 14 december 2010 Wij zijn dankbaar en trots op wie ze was en alles wat ze met ons gedeeld heeft. We zullen haar missen. Zierikzee: Ria en Dingeman Coen Martij n Nieuwerkerk: Gerry en Simon Ronald en Qi Noordgouwe: Cora en Henk Jolien Jip en Jeroen Rozan Houten: JokeenGerrit Sander Marleen Correspondentieadres: Familie Beilsma, Fazantenlaan 14,4306 BR Nieuwerkerk De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op zaterdag 18 december in de Chr. Geref. kerk, Zevengetij- straat 11 te Zierikzee, aanvang 11.00 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Stapelshofweg te Zierikzee. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de zaal van bovengenoemde kerk. Veerseweg 36, 4332 BG Middelburg www.degrootdekam.nl - info@degrootdekam.nl VERZORGING Peter Butler Voor een perioonfijle begeleiding bij uitvaart Rouwcentrum: Maalstede 1a Kapelle Peter Butler v.o.f. Benonistraat 3 4421 DN KapeSIe tel. (0113) 340 381 fax (0113) 340 524 www.peterbutler.nl email: pabutler@zeelandnet.nl Sluittijden overlijdensadvertenties Per mail daags voor plaatsing 16.00 uur Per fax daags voor plaatsing 15.00 uur Sluittijden overige familieberichten Daags voor plaatsing 12.00 uur Vergeet niet uw volledige factuuradres te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen. Iedere mailopdracht krijgt een ontvangstbevestiging. LI kunt niet reclameren n.a.v. telefonisch opgegeven advertenties E-mail pzcfamilieberichten@wegenernieuwsmedia.nl Telefoon 088-013 9999 Internet zelfopgevenkanviawww.familieberichtenonline.nl De afdeling is telefonisch bereikbaar op: werkdagen van 09.00-17.00 uur en op zondag van 13.00-17.00 uur Alle overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op www.mensenlinq.nl Meer informatie opwww.pzc.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 69