II lik wm. rA wr M 3 6 I familieberichten woensdag 15 december 2010 (Ilenseniinq.nl Bezige handennu gevouwen en stil een leven vol ijver, zo was je wil. Nu heb je rust, met lichaam en geest vaak zullen we denken aan wat is geweest. Met dankbaarheid voor de goede zorgen in zorgcentrum "De Zoute Viever", geven wij u kennis dat zacht en kalm van ons is heengegaan onze dierbare moeder en oma Antonia Petronella de (ongh tV Breda 4 december 1940 t Oost-Souburg 14 december 2010 Middelburg: Tony en Ellen Jennifer Anna Michael Oost-Souburg: Janet en Remko Denzei Cliyara Correspondentieadres: Belfort 15,4336 JK Middelburg Onze moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum H. Jobse, Bachweg 2 te Middelburg. Hier is gelegenheid om afscheid te nemen zaterdag 18 december van 11.45 tot 12.15 uur. De crematieplechtigheid zal aansluitend om 13.00 uur plaatsvinden in het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvang kamer van het crematorium. "Mijn genade is u genoeg" Na een liefdevolle verzorging in zorgcentrum "In 't Opper" is van ons heengegaan mijn geliefde vrouw en onze zorgzame moeder Neeltje Helena de Korte-Padmos echtgenote van Jan Dingeman de Korte in de leeftijd van 88 jaar. J.D. de Korte Jan de Korte Marja Clasquin Margaret Zorge-de Korte Ronnie Zorge 13 december 2010 Dr. de Kockstraat 13, kamer 022 4311 EKBruinisse Gelegenheid tot condoleren vrijdag 17 december van 19.00 tot 20.00 uur in het "Stiltecentrum" van zorg centrum "In 't Opper". De dienst van Woord en gebed zal gehouden worden zaterdag 18 december om 10.30 uur in het "Stiltecentrum". Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op begraaf plaats "Molenhof" aan de Molenweg te Bruinisse, omstreeks 11.30 uur. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condoleren in het "Stiltecentrum". Heeft u geen rouwkaart ontvangen dan kunt u deze advertentie als uitnodiging beschouwen. Verdrietig zijn wij om het heengaan van onze lieve en altijd meelevende zus. schoonzus en tante Neeltje Helena de Korte-Padmos -Nellie- Yerseke: H.P.N. Eckhardt-Padmos A.J. Eckhardt Burgh- Haamstede: C.M. Padmos C. Padmos-Haeck (in liefdevolle herinnering) Nichten en neven 13 december 2010 MB8 Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat. Spreuken 169(NBV) Bedroefd geven wij u kennis dat na een langdurig en geduldig gedragen lijden, op de leeftijd van 88 jaar, is overleden onze schoonzuster en tante Neeltje Helena de Korte-Padmos J.W. de Korte in herinnering M. v.d. Maas-de Korte C.J. v.d. Maas W.M. de Korte M. de Korte-Lindhout M. Beije-de Korte P.F. Beije Nichten en neven Bruinisse, 13 december 2010 Onverwacht is in zijn slaap overleden Rien Mondeel 6 maart 1938 13 december 2010 Mijn lief, mijn maatje, mijn alles Middelburg: Rineke Mondeel-Boone On%e lieve en betrokken vader, schoonvader, opa Middelburg: Peter en Ellen Mondeel Sander Matiouk Ruben Amsterdam: Marianne Mondeel en Jan de Groot firn Lmc Beenhouwerssingel 21 -A 4331 MD Middelburg Rien is thuis. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 17 december om 16.00 uur in het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Wanneer u wilt kunt u nog even bij Rien zijn op vrijdag 17 december van 14.30 tot 15.15 uur in rouwcentrum 'Middelburg', Buitenhovelaan 1 Geschokt en Verdrietig zijn wij door het plotseling overlijden van onze broer zwager en oom Rien Mondeel Wij wensen Rineke, en de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit grote verlies Middelburg J.J. Mondeel M.M. Mondeel van Dongen Teteringen Ronald en André Eindhoven Annemarie en Adrie Almoria Geschokt en diepbedroefd zijn wij door het plotseling overlijden van onze lieve zwager, oom en neef RIEN MONDEEL Hij was voor ons iemand met gevoel voor humor en veel plezier in het leven. Wij zullen zijn warme persoonlijkheid en betrokkenheid bij de familie heel erg missen Nel Boone Joke Boone Rudy en Marianne Boone Jan en Mary Boone Annie en Frits van der Hoek Ria en Sjaak Potter Ton van Boekhout Neven en nichten Kees Vogel Rie van Veen-Bekker Mien Geldof 13 december 2010 Een trouwe vriend is ons ontvallen. Rien Mondeel We zullen hem nooit vergeten. Floor en Door Schreuders en kinderen Verdrietig moeten we afscheid nemen van onze vriend Rien Mondeel In de rijke geschiedenis van onze Uiteetclub blijft hij een bijzondere plaats innemen. Altijd gezellig, altijd een praatje, altijd in voor iets leuks, altijd betrokken. We zullen hem in liefde gedenken en er met liefde voor Rineke zijn. Corry en Frits Lenny en Charles Carta en George Wil en Jacques Pauline en Pieter Lenneke t Ineke en Ruud Geschokt hebben we kennis genomen van het overlijden van Rien Mondeel Ruim 40 jaar was hij actief betrokken bij onze omroep, als presentator, verslaggever en medewerker aan onze gesproken krant: "Ons Zeeland" - PZC Wij zullen hem als collega en vriend enorm missen. Bestuur en medewerkers Stichting Radio Walcheren Met verslagenheid en verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van Rien Mondeel P.R.-adviseur van onze stichting. Wij zullen zijn inzet en deskundigheid maar ook zijn levenslust en warme belangstelling enorm missen. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Rineke en overige naasten. Wij wensen hen veel kracht om dit verlies te verwerken. Namens het bestuur van de Stichting Belangen Voormalige Hoechst Holland Medewerkers Menno Pol, voorzitter Adri Rottier, secretaris Met ongeloof en verdriet hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van ons zangmaatje Rien Mondeel Wij zullen je warme stem, je humor en je innemende persoonlijkheid missen. Wij wensen zijn gezin, familie en vrienden veel kracht toe om dit grote verlies te dragen. Koor Lichte Muziek A58, Rilland Tot ons groot verdriet is overleden onze lieve broer en oom Johannes Nico Noom Weduwnaar van Adri Willy van Sliedregt Kortgene: M.P. van Maldegem-Noom J. van Maldegem f Ermelo: Fam. Nieuwenhuyse-Noom Kortgene: Fam. Bakker-Noom Neven en Nichten 12 december 2010

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 68