Qj Hans Segers Komt u ook naar de nieuwjaarsbijeenkomst? ...Daar zit Z«land in Zin in een uitstapje tijdens de Kerstvakantie? Provinciehuis gesloten Karla Peijs ontvangt de Bijzondere Zeeuwen van 2010 Uitnodiging voor informatiemarkt Thermphos over Ruimtelijke Ordening Provinciewerk Informatierubriek van de Provincie. Geïnteresseerd in het laatste nieuws? Kijk dan op www.zeeland.nl Het Provinciebestuur van Zeeland nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 7 januari 2011. Wij willen u een inspirerend en verrassend programma bieden, dat een goede start vormt van het jaar. Het thema is: Vanaf 15.30 uur verwelkomen wij u graag in de Nieuwe Kerk te Middelburg (ingang Kloostergangen, Abdijplein]. Programma: 15.30 uur 16.00 uur 16.45 uur 16.50 uur Presentatie 'de Bijzondere Zeeuwen van 2010' Themabijeenkomst 'Daar zit Zeeland in' met Dansschool Bras, Nieuwjaarstoespraak door Commissaris van de Koningin Karla Peijs, Filmclip 'Daar zit Zeeland in' en Jasper van Damme (saxofoon) Myriam Gaasbaak (piano/zang) Gezamenlijk zingen Zeeuws Volkslied, onder leiding van Roosevelt Academy Choir Receptie in de Wandelkerk en de Kloostergangen met Echte Zeeuwse Waar. De bijeenkomst in de Nieuwe Kerk en de receptie zijn openbaar. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Wel vragen we u om op tijd aanwezig te zijn. Voor de Nieuwe Kerk geldt namelijk: vol is vol. U kunt het programma dan wel volgen op een scherm in de aangrenzende Wandelkerk. Tot ziens op 7 januari! Het Provinciehuis is gesloten van maandag 27 december 2010 tot en met vrijdag 31 december 2010. In deze week liggen ver schillende stukken ter inzage in het Zeeuws Documentatie centrum van de Zeeuwse Bibliotheek. Het bezoekadres is Kousteensedijk 7 in Middelburg. Kijkt u voor de openingstij den van de Zeeuwse bibliotheek op www.zebi.nl. De medewerkers van het provinciaal informatiecentrum beantwoorden uw informatieaanvragen per e-mail vanaf 3 januari 2011. Het Provinciebestuur wenst u fijne feestdagen toe! Veel Zeeuwen kwamen dit jaar op een positieve manier in het nieuws vanwege een bijzondere prestatie die zij levérden. Karla Peijs nodigde 25 inwoners uit om op 7 januari 2011 naar het Pro vinciehuis te komen. Karla Peijs: 'Voor deze prestatie is hard gewerkt en veel inzet en durf getoond. Ik zet ze daarom graag in het zonnetje. Dit jaar ontvang ik een kleinere groep Bijzondere Zeeuwen dan voor gaande jaren. Daar hebben we bewust voor gekozen, zodat ik ze persoonlijk kan spreken.' Gedeputeerde Frans Hamelink onthult het nieuwe informatiepaneel in Nieuwvliet en demonstreert het gebruik van de QR-code. Bezoek dan één van de Zeeuwse innovatielocaties. Bijvoorbeeld Erosieberm Kruishoofd voor de kust van Nieuwvliet in West Zeeuws-Vlaanderen. Op'het strand ziet u een zandplaat (de erosieberm) van ongeveer 165.000 m3. Deze zandplaat zet als gevolg van de stroming in het water en onder invloed van de wind de komende jaren zijn zand af op de kust. In de zandplaat zijn rood-wit gemarkeerde palen aangebracht die de huidige zeespiegelhoogte aangeven en de hoogtes die worden verwacht in de toekomst. Zo ervaart u hoe de kust op een natuurlijke manier onderhouden blijft en hoe de natuur zelf de veiligheid handhaaft. Technisch snufje Deze innovatielocatie beschikt ook over de nieuwste techniek. Op het informatiepaneel ziet u een QR- code (Quick Response). Als u beschikt over een mobiele telefoon met een camera, een internetverbin ding en een QR-codelezer, kunt u de QR-code fotograferen. Zo scant uw telefoon de QR-code en gaat er voor u een wereld open aan extra informatie van deze plek op uw mobiele telefoon. Erosieberm Kruishoofd is een van de manieren waarop de Provincie de ambitie wil waarmaken om de slimste en veiligste delta ter wereld te zijn. Andere innovatielocaties bezoeken in Zeeland? Kijk dan op: www.innovatielocaties.nl Karla Peijs en Marten Wiersma nodigen u namens het College van Gedeputeerde Staten uit voor een informatiemarkt overThermphos op woensdag 15 december 2010. Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur Locatie: 't Hof Stenevate, Stenevate 10, 4451 KB in Heinkenszand Wat kunt u deze avond van ons verwachten? Wij hebben recente informatie gebundeld. Dan gaat het om de uitkomsten van de geuronderzoeken, de stand van zaken rond het nieuwe gezondheidsonderzoek, ons meetprogramma en de milieuver gunning die per 1 januari 2011 van kracht kan zijn. We maken er beslist geen formele informatiebij eenkomst in een vergaderingopstelling van. We hebben marktkraampjes gemaakt, waar u terecht kunt met uw vragen. U bepaalt zelf welke kraampjes uw interesse hebben. Op die manier krijgt u een antwoord op maat. Wij zien u graag 15 december. Wilt u meer weten? Ga dan naarwww.zeeland.nl. Hier vindt u het dossier Thermphos. Provinciale Staten Profiel: Statenlid voor de Socialistische Partij sinds 2007. Hans woont met veel plezier in Hulst. Hij studeerde Bos- en Natuurbeheer in Velp. Zijn passie is muziek, van klassiek tot heavy metal. Hij werkt bij Neckerman in St. Jansteen als Beheerder Verkoopinformatie en Voorraad bij Neckermann.com en dat bevalt hem prima. Hans (34) is sinds 2009 voorzitter van de SP Statenfractie. Goede sociale zekerheid en gezondheidszorg voor iedereen vindt hij een randvoorwaarde om een stukje vrijheid te ervaren. 'Je moet ervan uit kunnen gaan dat als het je eens tegenzit, er een vangnet is.' Waakzaamheid geboden Medio 2008 trad de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening in werking. Dat betekent onder andere dat de Provincie gemeentelijke bestem mingsplannen niet meer controleert of goedkeurt. Zeeland is qua oppervlakte één van de grootste provincies van Nederland met een inwoneraantal van ruim 380.000, net zoveel als een middelgrote stad. Dat vergt dus een andere aanpak dan voor een provincie als bij voorbeeld Zuid-Holland. 'We moeten waakzaam zijn dat we niet overal zomaar nieuwe bouwprojecten gaan ontwikkelen. De gemeenten zullen de hoeveelheid bedrijventerreinen en nieuw te bouwen woningen goed op elkaar moeten gaan afstemmen, zodat er niet gebouwd gaat worden voor de leegstand1 Hierin heeft de Provincie een stimulerende taak.' Zie ook: ps.zeeland.nl Provincie Zeeland r Colofon Redactie: afdeling Communicatie en Statengriffie Provincie Zeeland. Opmaak: Prepress Provincie Zeeland. Fotografie: Mechteld Jansen (Karla Peijs), Astrid van derVen (Innovatielocaties). Reageren op deze uitgave van Provinciewerk? Geïnteresseerd in verschenen nota's of wilt u inzage van stukken? Neem dan contact op met de mensen van het informatiecentrum. Via de e-mail infocentrumfazeeland.nl of per telefoon op 0118- 63 16 00. Of schrijf naar Postbus 6001, 6330 LA Middelburg. Bezoekadres: Provinciehuis, Abdij 6, 6331 BK Middelburg. Vanwege de openbare vergadering van Provinciale Staten op vrijdag 17 december 2010 verschijnt de provinciale informatie rubriek Provinciewerk dit keer ook in uw dagblad. De eerstvolgende Provinciewerk in uw huis-aan-huiskrant verschijnt op 5 januari 2011

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 60