de grond Wegens verbouwing korting! 25 Twee appartementencomplexen vullen 'verloren oekje' in Axel 'Letsel door gladheid kan nalatigheid zijn' glas cassettes, kado's agenda van 25.11.2010 tot 09.01.2011 Per direct ALLES in onze winkel: Kookartikelesiserviezen, kristal, bestek Hoe vaak komt dat nou voor? Grote namen w voor een kleine prijs! I Daarom tot ziens bij ons! Zeker met het oog op de aanstaande feestdagen! Ti1]D®l3D W(3ösO®CDG WINKELINRICHTING woensdag 15 december 2010 door Sheila van Doorsselaer AXEL - Op het braakliggende ter rein van de voormalige drukkerij Vink in Axel is begonnen met de bouw van Ravelijn Nassau; twee wooncomplexen aan de Evertsen- straat en de Nassaustraat in de bin nenstad. In totaal komen er 39 koop- en huurappartementen, veertien aan de Evertsenstraat en vijfentwintig met uitzicht op de Nassaustraat. Als eerste wordt het appartemen tengebouw aan de Evertsenstraat opgetrokken. De opstallen van Vink, aan wat in de volksmond be kend staat als 't verloren oekje, zijn vier jaar geleden al gesloopt. De economische crisis verhinderde een snelle invulling van het per ceel. Maar de aan Terneuzen toebe deelde Van der Laan-subsidie, door het Rijk aan gemeenten ver strekt om woningbouwprojecten te stimuleren, heeft Ravelijn Nas sau het benodigde duwtje in de rug gegeven. In januari begint de doorstart van de verkoop. Belangstellenden voor een appartement aan 't verloren oekje waren er de afgelopen jaren genoeg, maar door de crisis kon geen duidelijkheid worden ver strekt over wanneer de bouw zou starten. „We zijn nu echt begon nen", zegt Gerald Kas van Iris Vast- goedontwikkeling in Terneuzen, initiatiefnemer van het nieuw bouwproject. RDBM Architecten tekenen voor het ontwerp van de twee klas siek-moderne wooncomplexen, die bestaan uit appartementen van 80 tot 162 vierkante meter op de begane grond en de verdiepin gen. Onder de kap aan de Nassau straat bevinden zich drie penthou ses en op de begane grond is kan toorruimte voorzien. De prijzen van- de luxe appartementen begin nen bij 169.900 euro. Het complex aan de Evertsenstraat is inmiddels verkocht aan woningbouwcorpora tie Laurentius in Breda. De komende tijd wordt gewerkt aan de fundering. De palen hier van, worden geboord en niet ge heid. De officiële en feestelijke eer ste steen-legging is voorzien voor volgend voorjaar. Informatie over Ravelijn Nassau is verkrijgbaar via www.irisvastgoed.nl. AXEL Gregoriuscentrum, 13.30 uur: Kaarten, bil jarten, koersbal, bridge; Het Trefpunt, 13.00 uur: Biljarten, hand werken; De Halle, 13.30 uur: Kaarten, biljarten en spelletjes, sjoelen; De Boemerang, 19.00 uur: Line dansen; BRESKENS Goedertijt, 13.00 uur: Biljarten; 13.30 uur: Kaarten, soos; CLINGE Malpertuus, 13.30 uur: KBO kaarten, biljar ten en sjoelen, Anbo koersbal; GRAAUW Gemeenschapshuis, 13.00 uur: KBO kaart jes maken; 14.30 uur: Gymnastiek; HEIKANT 't Heike, 13.15 uur; Biljarten, handwerken, schieting; 20.00 uur: Damesgym; HOEK De Lovenhoek, 9.30 uur: Biljarten; 14.00 uur: Koersbal; 19.00 uur: Biljarten, bridge; HULST De Lieve, 9.00 uur: Vrij biljarten, aerobic; 9.30 uur: Tekenen; 10.30 uur: Fysio gym;13.00 uur: Biljarten; 13.30 uur: Bin go; 14.00 uur: Viva la Musica; KLOOSTERZANDE WZC Antonius, 10.00 uur: Meer bewegen voor ouderen; KOEWACHT De Lange Akkers, 13.30 uur: Kaarten; PHILIPPINE De Schotse Hoek, 14.00 uur: Bieden, joke ren, rummicub; SAS VAN GENT De Regenboog, 14.00 uur: Kaarten bieden en jokeren; St. Albert, 14.00 uur: Verschillende hand werken, biljarten, kaarten; SINT JANSTEEN De Warande, 9.30 uur: Volksdansen, gym nastiek, biljartles; 13.00 uur: Biljarten; 13.30 uur: Kaarten, kreatieve vorming; 15.00 uur: Spaans; SLUISKIL Meulengat, SWO 13.30 uur: Biljarten, gymnastiek, volksdansen; TERNEUZEN Parking tussen scholengemeenschap de Rede en basisschool Oude Vaart, 18.00 uur: Kerstmarkt; VOGELWAARDE Wijksteunpunt aan de Wilgenstraat, 14.00 uur: Ouderensoos; ZAAMSLAG Dorpshuis, 14.00 uur: Koersbal; ZUIDDORPE Basisschool Canisius, 18.30 uur: Kerst markt. Een van boeren uit de Flevopolder 'geleende' trekker met extra brede rups banden trekt de spit-zaaicombinatie nog door zware, natte akkers. door Luc Oggel GOES - Gemeenten kunnen wel de gelijk aansprakelijk worden gesteld in geval van letsel of schade door gladde straten. Dat stelt juridisch specialist Theo Zeegers van de Fiet sersbond in het overheidsvakblad Binnenlands Bestuur. Zeegers reageert op een incident in Wilhelminadorp, waarbij een jongen vorige week een dijbeen breuk opliep bij een val in zijn straat. Zijn ouders stellen de ge meente Goes aansprakelijk, omdat zij vinden dat de gemeente ver plicht is te strooien. Volgens de Goese wethouder Loes Meeuwisse is in het gemeentelijk strooiplan vastgelegd dat alleen ringwegen en hoofdroutes in wijken en dorpen worden gestrooid. Bovendien gaf zij aan dat het 'fysiek en financieel ondoenlijk' is om alle straten van zout te voorzien. Volgens jurist Zeegers maken inwo ners wel een kans als ze kunnen aantonen dat een wegheerder be wust of onbewust nalatig is ge weest. „Om curieuze redenen valt gladheid niet onder de aansprake lijkheid, maar de centrale vraag is of de gemeente een ongeval had kunnen voorkomen", betoogt hij. De Fietsersbond heeft inmiddels een meldpunt geopend. 33%. (Uitgezonderd de rode aktieprijzen) Vele Elektrische apparaten, koffiemachines en espresso machines voor speciale aktieprijzen! "Koken-Geven-Genieten" Axelsestraat 28,4537 AK Terneuzen Tel./fax: 0115-612951 Openingstijden, doorlopend: Ma. van 13.00 tot 18.00 uur, Di.-Do. van 9.00 tot 18.00 uur, Vr. van 9.00 tot 20.00 uur, Za. van 9.00 tot 17.00 uur, Zo. van 12.00 tot 17.00 uur Gratis parkeren direkt voor onze winkeldeur. (Blauwe Zone)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 51