41 Verder Gent is in oude stijl herboren 23 Schipper pontje tussen Perkpolder en Hansweert zoekt sponsors Wandeling met muziek en streekverhalen Viering met Lessons Carols in Cuyperskerk Leerlingen ROC met cadeautjes op markt Antoniusschool houdt vanavond kerstmarkt Open huis in nieuwe groepswoningen woensdag 15 december 2010 Aan de Vredestraat in Sas van Cent zijn in anderhalfjaar 41 huurhuizen in oude stijl gerestaureerd en aangepast aan de moderne tijd. De bijna negentig jaar oude huizen hadden één van de slechtste energielabels, C, en nu A. De bouwketen van FaktorPlus uit Kloosterzande - samenwerkingsverband van vijf firma's - zijn weg, maar de Vredestraat is nog niet helemaal af. Voorjaar 2011 wordt de straat in oude stijl ingericht door de gemeente. Nancy en Joop van Hecke, vicevoorzitter van de stichting Heemkundige Kring Sas van Gent, wandelen langs de gerestaureerde woningen aan de Vrede straat in Sas van Gent. „Dit is een aanwinst voor de stad." foto Peter Nicolai KELDERTOERNOOI Zin om met jouw team mee te doen aan het 1e Keldertoernooi? Ga dan naar www.pzc.nl/zeeuwsekelder MEEST GELEZEN 1Dow moet flink fakkelen 2. Strooizout schaars voor gemeente 3. Vrouw botst met auto op tractor STUUR UW TIPS NAAR redactie@pzc.nl Zet uw foto in het album www.pzc.nl/foto's door Harold de Puysseleijr PERKPOLDER - Schipper Laurens de Brouwer van de toeristische zo- merveerdienst tussen Perkpolder en Hansweert hakt in maart vol gend jaar de knoop door of hij de veerdienst voortzet. „Ik ben sponsors aan het zoeken om de prijs van een kaartje te drukken en hoop verder dat de ge meenten Hulst en Reimerswaal er nog geld in willen stelcen. De 12.000 euro structureel subsidie die we in het verleden kregen is ab soluut nodig om de veerdienst te kunnen exploiteren." De prijs van een overtocht is vol gens De Brouwer namelijk cru ciaal voor het voortbestaan van het toeristische pontje. Hulst en Reimerswaal beperkten dit jaar de subsidie, waardoor hij meer voor een overtocht moest vragen. „Dat heeft ons veel klan ten gekost. Vorig jaar hadden we er 2800, dit jaar 2400." De schipper van De Onderneming heeft al contacten gelegd met het bedrijfsleven en hoopt die begin volgend jaar te kunnen verzilve ren. Door bedrijven reclameruimte op zijn schip en de entreebewijzen te geven, hoopt hij op extra inkom sten zodat de tarieven lager kun nen blijven dan de 6 euro voor vol wassenen en de 4 euro voor kinde ren die hij dit jaar per overtocht moest vragen. De Brouwer: „Voor een gezin met kinderen loopt een overtocht dan toch snel in de pa pieren." Het succesvolle Zeeuws Jaar van de Fiets mag dan niet opgegaan zijn voor het pontje tussen Perk polder en Hansweert, de andere toeristische veren in het samen werkingsverband Fiets een Rondje met een Pontje hebben volgens De Brouwer wel een heel goed jaar achter de rug. „Zij hebben alle maal wel veel meer mensen over gezet dan anders." ZUIDDORPE In Zuiddorpe wordt zaterdagavond een evenement in kerstsfeer gehou den. Na ontvangst met koffie, van af 19.00 uur in dorpshuis 't Kaaike, wandelen deelnemers onder bege leiding door het verlichte dorp. In sfeervol ingerichte schuren en de kerk worden streekverhalen ver teld en muziek gemaakt. Christina Buijs, Anita Maas, Sankie Koster, Jan Hamelink, Achiel Gerres en ko perensemble Sint Jan verlenen me dewerking. Deelname kost 4 euro, kinderen betalen de helft. SAS VAN GENT De Cuyperskerk in Sas van Gent houdt zondagmiddag voor de twin tigste keer een Lessons 8c Ca- rols-dienst in Engelse stijl. Het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor onder leiding van Marcel van Westen treedt op. Voorgangers zijn Miel Er- pelinck, Koen Jordens, Harry Lom- mers en Ad van Loveren. De dienst begint om 15.00 uur. Na afloop is er koffie en thee. TERNEUZEN Leerlingen van de AKA klas Han del van ROC Westerschelde staan vandaag met cadeautjes op de weekmarkt in Terneuzen. Als edu catief onderdeel van de vaklessen hebben ze het bedrijf'VIP klas' op gericht. VIP staat voor Veel Interes sante Producten. De spullen die worden verkocht, zijn bijna alle maal zelf gemaakt. Het project is mogelijk gemaakt door het ROC, de gemeente en Piblw Terneuzen. AXEL De St Antoniusschool in Axel viert vanavond kerst. Het plein is omge toverd in een kerstmarkt. Om 18.45 uur lopen de kinderen in een 'licht processie' naar de rk kerk, waar ze kerststukjes opvoeren, en liedjes zingen. Na de viering begint de kerstmarkt. Leerlingen beelden een kerststal uit. De opbrengst is voor zorgboerderij Binnenste Bui ten in Terhole. SINT JANSTEEN Zorgstichting Curamus houdt za terdag in Sint Jansteen open huis in de nieuwe groepswoningen op de hoek Hoofdstraat-Geslechten- dijk. Belangstellenden kunnen van 11.00 tot 15.00 uur binnenlopen om de huisvesting voor dementeren den te bekijken. De cliënten uit De Blaauwe Hoeve in Hulst verhuizen in januari naar het pand. BIJ NADER In het gisteren gepubliceerde be richt over de actie van de Terneu- zense Tiny Versluis voor Kinderen- Kankervrij (KiKa) is een fout geslo pen. De totale opbrengst, 4000 eu ro, is goed vermeld, maar daarvan kwam niet 3700 euro van bedrij ven, maar 2700 euro. De rest (1300 euro) is vergaard op een bingo- en loterijavond in café 't Keldertje.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 49